XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Toàn bộ Anh, chị đã sẵn sàng lấy số chưa? Chỉ hôm nay đảm bảo Ăn To siêu lãi lớn. XỈU CHỦ SIÊU VIP tỷ lệ ăn siêu cao thích hợp cho những ai muốn gỡ vốn nhanh

XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG 500.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
20-02-2020 Bình Định 281,Quảng Bình 815,Quảng Trị 285 Win Quảng Trị, Quảng Bình
19-02-2020 Đà Nẵng 601,Khánh Hòa 147 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
 18-02-2020 Đắc Lắc 331,Quảng Nam 103 Miss
17-02-2020 Phú Yên 521,Thừa Thiên Huế 251 Win Phú Yên
16-02-2020 Khánh Hòa 342,Kon Tum 926 Win Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 632,Đắc Nông 603,Quảng Ngãi 426 Win Đắc Nông, Đà Nẵng
14-02-2020 Gia Lai 515,Ninh Thuận 739 Miss
13-02-2020 Bình Định 986,Quảng Bình 319,Quảng Trị 171 Win Bình Định, Quảng Bình
12-02-2020 Đà Nẵng 945,Khánh Hòa 781 Win Khánh Hòa
 11-02-2020 Đắc Lắc 628,Quảng Nam 056 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
10-02-2020 Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 281 Win Thừa Thiên Huế 
09-02-2020 Khánh Hòa 258,Kon Tum 002 Miss
08-02-2020 Đà Nẵng 810,Đắc Nông 830,Quảng Ngãi 143 Win Quảng Ngãi, Đà Nẵng
07-02-2020 Gia Lai 180,Ninh Thuận 497 Win Gia Lai, Ninh Thuận 
06-02-2020 Bình Định 765,Quảng Bình 821,Quảng Trị 056 Win Bình Định
05-02-2020 Đà Nẵng 28,Khánh Hòa 38 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
04-02-2020 Đắc Lắc 719,Quảng Nam 029 Miss
03-02-2020 Thừa Thiên Huế 522,Phú Yên 237 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 235,Kon Tum 897 Win Kon Tum

01-02-2020

Đà Nẵng 799,Đắc Nông 578,Quảng Ngãi 958

Win Đắc Nông

31-01-2020 Gia Lai 236,Ninh Thuận 021 Miss
30-01-2020 Bình Định 288,Quảng Bình 105,Quảng Trị 942 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 915,Khánh Hòa 360 Miss
28-01-2020 Đắc Lắc 654,Quảng Nam 056 Miss
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 859,Phú Yên 324 Win Phú Yên
26-01-2020 Khánh Hòa 281,Kon Tum 587 Win Khánh Hòa.Kon Tum
25-01-2020 Quảng Ngãi 195,Đắc Nông 521,Đà Nẵng 209 Win Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 919,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai
23-01-2020 Bình Định 366,Quảng Bình 572,Quảng Trị 397 Miss
22-01-2020 Đà Nẵng 907,Khánh Hòa 428 Win Đà Nẵng
21-01-2020 Đắc Lắc 741,Quảng Nam 193 Win Quảng Nam, Đắc Lắc

20-01-2020

Phú Yên 127,Thừa Thiên Huế 384

Win Thừa Thiên Huế

19-01-2020 Khánh Hòa 234,Kon Tum 396 Miss
18-01-2020 Đắc Nông 789,Quảng Ngãi 452,Đà Nẵng 512 Win Đà Nẵng
17-01-2020 Gia Lai 302,Ninh Thuận 953 Win Gia Lai
16-01-2020 Bình Định 527,Quảng Bình 861,Quảng Trị 579 Win Bình Định, Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 361,Khánh Hòa 659 Win Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 529,Quảng Nam 167 Miss
13-01-2020 Phú Yên 692,Thừa Thiên 496 Win Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 176,Kon Tum 947 Win Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 829,Quảng Ngãi 073,Đắc Nông 621 Miss
10-01-2020 Gia Lai 110,Ninh Thuận 245 Win Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 938,Quảng Bình 427,Quảng Trị 421 Win Quảng Bình, Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 695,Khánh Hòa 140 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
07-01-2020 Đắc Lắc 463,Quảng Nam 806 Win Đắc Lắc
06-01-2020 Phú Yên 164,Thừa Thiên Huế 502 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 146,Kon Tum 697 Win Khánh Hòa
04-01-2020 Đắc Nông 713,Quảng Ngãi 276,Đà Nẵng 032 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 369,Ninh Thuận 262 Miss
02-01-2020 Bình Định 546,Quảng Bình 026,Quảng Trị 281 Win Quảng Bình

01-01-2020

Đà Nẵng 031,Khánh Hòa 765

Win Khánh Hòa, Đà Nẵng

31-12-2019 Đắc Lắc 174,Quảng Nam 807  Win Đắc Lắc
30-12-2019 Phú Yên 942,Thừa Thiên Huế 193 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 248,Kon Tum 315 Win Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 296,Quảng Ngãi 591,Đắc Nông 036 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 272,Ninh Thuận 718 Win Ninh Thuận

26-12-2019

Bình Định 628,Quảng Bình 816,Quảng Trị 457

Win Bình Định,Quảng Bình

25-12-2019 Đà Nẵng 573,Khánh Hòa 551 Win Khánh Hòa
24-12-2019 Đắc Lắc 841,Quảng Nam 408 Win Đắc Lắc, Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 459,Thừa Thiên Huế 386 Miss
22-12-2019 Khánh Hòa 908,Kon Tum 921 Miss
21-12-2019 Quảng Ngãi 026,Đà Nẵng 542,Đắc Nông 419 Miss
20-12-2019 Gia Lai 394,Ninh Thuận 159 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 537,Quảng Bình 572,Quảng Trị 397 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 465 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 567,Quảng Nam 321 Win Đắc Lắc
16-12-2019 Phú Yên 945,Thừa Thiên Huế 206 Win Phú Yên
15-12-2019
Khánh Hòa 344,Kon Tum 532
Win Khánh Hòa.Kon Tum
14-12-2019 Quảng Ngãi 967,Đà Nẵng 224,Đắc Nông 797 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 217,Ninh Thuận 801 Miss
12-12-2019 Bình Định 259,Quảng Bình 874,Quảng Trị 193 Miss
11-12-2019 Khánh Hòa 029,Đà Nẵng 145 Win Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 320,Quảng Nam 148 Miss
09-12-2019 Phú Yên 719,Thừa Thiên Huế 770 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 779,Kon Tum 651 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 133,Đắc Nông 294,Quảng Ngãi 890 Miss
06-12-2019 Gia Lai 147,Ninh Thuận 766 Miss
05-12-2019 Bình Định 354,Quảng Bình 817,Quảng Trị 138 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 529,Khánh Hòa 021 Miss
03-12-2019 Đắc Lắc 558,Quảng Nam 632 Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 510,Thừa Thiên Huế 256   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
01-12-2019
Khánh Hòa 661,Kon Tum 860
Win Khánh Hòa.Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 568,Đắc Nông 023,Quảng Ngãi 869 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 868,Ninh Thuận 129 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 203,Quảng Bình 617,Quảng Trị 981 Miss
27-11-2019 Khánh Hòa 156,Đà Nẵng 207 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 131,Quảng Nam 763 Win Đắc Lắc
25-11-2019 Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 167 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 112,Kon Tum 576 Win Khánh Hòa.Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 257,Đắc Nông 891,Quảng Ngãi 128 Win Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 272,Ninh Thuận 156 Win Gia Lai
21-11-2019 Bình Định 280,Quảng Bình 521,Quảng Trị 306 Win Bình Định
20-11-2019 Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 660 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 419,Quảng Nam 274 Miss
18-11-2019 Phú Yên 648,Thừa Thiên Huế 532

Miss
17-11-2019 Khánh Hòa 487,Kon Tum 090 Win Khánh Hòa.Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 260,Đắc Nông 870,Quảng Ngãi 467 Win Quảng Ngãi
 15-11-2019  Gia Lai 150,Ninh Thuận 592  Miss
14-11-2019 Bình Định 673,Quảng Bình 669,Quảng Trị 125 Miss
13-11-2019  Đà Nẵng 582,Khánh Hòa 304  Win Đà Nẵng 582,Khánh Hòa
12-11-2019  Đắc Lắc 698,Quảng Nam 365  Win Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 679,Thừa Thiên Huế 903  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 083,Kon Tum 673  Win Khánh Hòa
09-11-2019  Đà Nẵng 256,Đắc Nông 464,Quảng Ngãi 206  Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019  Gia Lai 695,Ninh Thuận 544 Miss
07-11-2019  Bình Định 139,Quảng Bình 907,Quảng Trị 980  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019  Đà Nẵng245,Khánh Hòa 156  Win Khánh Hòa
05-11-2019  Đắc Lắc 667,Quảng Nam 863  Win Đắc Lắc
04-11-2019  Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 110 Miss
03-11-2019  Khánh Hòa 602,Kon Tum 180  Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 913,Đắc Nông 632,Quảng Ngãi 443  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 01-11-2019
 Gia Lai 436,Ninh Thuận 317
  Win Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 867,Quảng Bình 176,Quảng Trị 408 Miss
30-10-2019  Đà Nẵng 136,Khánh Hòa 283  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019  Đắc Lắc 376,Quảng Nam 434 Win Quảng Nam
28-10-2019  Phú Yên 349,Thừa Thiên Huế 683  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019  Khánh Hòa 173,Kon Tum 584 Miss
26-10-2019  Đà Nẵng 907,Đắc Nông 755,Quảng Ngãi 558  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 25-10-2019  Gia Lai 905,Ninh Thuận 340   Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 185,Quảng Bình 521,Quảng Trị 069  Win Bình Định
 23-10-2019  Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 935   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 22-10-2019  Đắc Lắc 122,Quảng Nam 546  Miss
 21-10-2019  Phú Yên 501,Thừa Thiên Huế 288   Win Phú Yên
 20-10-2019  Khánh Hòa 678,Kon Tum 044   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 963,Đắc Nông 911,Quảng Ngãi 828   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 18-10-2019  Gia Lai 558,Ninh Thuận 504   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 475,Quảng Trị 677   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 332,Khánh Hòa 249   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 106,Quảng Nam 374
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 698   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 536,Kon Tum 743  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 707,Đắc Nông 390,Quảng Ngãi 536   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 039,Ninh Thuận 727   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 891,Quảng Bình 578,Quảng Trị 514   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 342,Khánh Hòa 498  Miss
 08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 908   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 206,Kon Tum 219  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 943,Ninh Thuận 643   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 204,Quảng Bình 549,Quảng Trị 656   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 604,Khánh Hòa 499   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019
 Đắc Lắc 486,Quảng Nam 809
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 924,Thừa Thiên Huế 235 Miss
 29-09-2019  Khánh Hòa 501,Kon Tum 46  Miss
28-09-2019  Đà Nẵng 150,Đắc Nông 289,Quảng Ngãi 348  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 561,Ninh Thuận 394   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 529,Quảng Bình 449,Quảng Trị 541   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 463   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 713,Quảng Nam 476   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 378,Thừa Thiên Huế 560  Miss
22-09-2019 Khánh Hòa 098,Kon Tum 724  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 813,Đắc Nông 489,Quảng Ngãi 751   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 846,Ninh Thuận 526  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 182,Quảng Bình 958,Quảng Trị 090  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 932,Khánh Hòa 400  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 854,Quảng Nam 721  Win Đắc Lắc
 16-09-2019  Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 67  Miss
15-09-2019
Khánh Hòa 133,Kon Tum 463
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 882,Đắc Nông 497,Quảng Ngãi 211 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 992,Ninh Thuận 072 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 781 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 761,Khánh Hòa 918 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 505,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 227 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 015,Kon Tum 898 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 411,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 285 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 326,Quảng Bình 099,Quảng Trị 460 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 471 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 438,Quảng Nam 312 Miss
02-09-2019 Phú Yên 280,Thừa Thiên Huế 455 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019
Khánh Hòa 814,Kon Tum 146
Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 129,Quảng Ngãi 678 Miss
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 339 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 685,Quảng Bình 942,Quảng Trị 067 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 552,Khánh Hòa 303 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 822,Quảng Nam 879 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 879,Thừa Thiên Huế 412 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 149,Kon Tum 015 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 448,Đắc Nông 815,Quảng Ngãi 164 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 150,Ninh Thuận 555 Miss
22-08-2019 Bình Định 486,Quảng Bình 547,Quảng Trị 621 Win Bình Định,Quảng Bình
21-08-2019 Đà Nẵng 372,Khánh Hòa 790 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 952,Quảng Nam 118 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 933,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 709,Kon Tum 108 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 278,Quảng Ngãi 264 Miss
16-08-2019 Gia Lai 730,Ninh Thuận 653 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 312,Quảng Bình 639,Quảng Trị 658
Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 988 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 590,Quảng Nam 195 Win Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 075 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 596,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 236,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 576 Miss
09-08-2019 Gia Lai 186,Ninh Thuận 323 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 959,Quảng Bình 251,Quảng Trị 593 Win Bình Định,Quảng Bình
07-08-2019 Đà Nẵng 988,Khánh Hòa 112 Win Đà Nẵng
06-08-2019 Đắc Lắc 614,Quảng Nam 226 Miss
05-08-2019 Phú Yên 920,Thừa Thiên Huế 077 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 141,Kon Tum 233 Win Khánh Hòa
03-08-2019 Đà Nẵng 993,Đắc Nông 163,Quảng Ngãi 949 Miss
02-08-2019 Gia Lai 946,Ninh Thuận 383 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 694,Quảng Bình 108,Quảng Trị 353 Win Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 435,Khánh Hòa 171 Miss
30-07-2019 Đắc Lắc 997,Quảng Nam 266 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 586,Thừa Thiên Huế 096 Win Phú Yên
28-07-2019 Khánh Hòa 940,Kon Tum 610 Win Khánh Hòa
27-07-2019 Đà Nẵng 085,Đắc Nông 948,Quảng Ngãi 192 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 781,Ninh Thuận 783 Miss
25-07-2019 Bình Định 423,Quảng Bình 977,Quảng Trị 131 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-07-2019 Đà Nẵng 190,Khánh Hòa 885 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 524,Quảng Nam 276 Miss
22-07-2019 Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 705 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 441,Kon Tum 808 Miss
20-07-2019 Đà Nẵng 488,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 444 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 854,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 441,Quảng Bình 988,Quảng Trị 060 Miss