SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Bao lô bạch thủ – Siêu VIP MIỀN TRUNG – Duy nhất 1 con đã nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất nhằm mục đích làm giàu cho a/e

 SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG 100.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
TẠM NGHỈ
31-03-2020 Đắc Lắc 43-96,Quảng Nam 09-52 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
30-03-2020 Phú Yên 76-55,Thừa Thiên Huế 20-06 Miss
29-03-2020 Khánh Hòa 71-82,Kon Tum 04-54 Win Khánh Hòa
28-03-2020 Đà Nẵng 32-88,Đắc Nông 90-86,Quảng Ngãi 25-60 Win Quảng Ngãi, Đắc Nông
27-03-2020 Gia Lai 58-26,Ninh Thuận 08-22 Win Gia Lai
26-03-2020 Bình Định 69-61,Quảng Bình 69-33,Quảng Trị 47-20 Miss
25-03-2020 Đà Nẵng 84-16,Khánh Hòa 12-89 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 40-84,Quảng Nam 15-54 Miss
23-2020 Phú Yên 71-64,Thừa Thiên Huế 97-95 Win Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 47-84,Kon Tum 04-54 Win Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 36-68,Đắc Nông 75-18,Quảng Ngãi 15-35 Win Đà Nẵng, Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 12-14,Ninh Thuận 24-58 Win Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 15-71,Quảng Bình 47-97,Quảng Trị 62-12 Miss
18-03-2020 Đà Nẵng 57-46,Khánh Hòa 46-93 Win Đà Nẵng
16-2020 Phú Yên 00-21,Thừa Thiên Huế 24-47 Win Phú Yên

15-03-2020

Khánh Hòa 85-40,Kon Tum 63-07

Miss

14-03-2020 Đà Nẵng 19-25,Đắc Nông 94-35,Quảng Ngãi 23-92 Win Quảng Ngãi
13-03-2020 Gia Lai 09-95,Ninh Thuận 77-75 Win Ninh Thuận
12-03-2020 Bình Định 70-62,Quảng Bình 44-70,Quảng Trị 17-63 Win Bình Định
11-03-2020 Đà Nẵng 57-15,Khánh Hòa 07-47 Miss
10-03-2020 Đắc Lắc 35-55,Quảng Nam 22-80 Win Quảng Nam
09-03-2020 Phú Yên 92-76,Thừa Thiên Huế 18-61 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
08-03-2020 Khánh Hòa 92-65,Kon Tum 86-05 Win Kon Tum, Khánh Hòa
07-03-2020 Đà Nẵng 74-36,Đắc Nông 86-11,Quảng Ngãi 51-48 Win Đà Nẵng
06-03-2020 Ninh Thuận 50-86,Gia Lai 26-73 Miss
05-03-2020 Bình Định 60-18,Quảng Bình 27-37,Quảng Trị 90-63 Win Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình
04-03-2020 Đà Nẵng 98-10,Khánh Hòa 81-69 Win Khánh Hòa
03-03-2020 Đắc Lắc 66-03,Quảng Nam 09-76 Win Quảng Nam
02-03-2020 Phú Yên 74-46,Thừa Thiên Huế 76-41 Miss

01-03-2020

Khánh Hòa 27-20,Kon Tum 54-90

  Win Kon Tum

 29-02-2020 Đà Nẵng 82-17,Đắc Nông 57-10,Quảng Ngãi 15-21  Win Quảng Ngãi 
28-02-2020 Gia Lai 07-82,Ninh Thuận 50-97 Win Ninh Thuận
27-02-2020 Bình Định 51-57,Quảng Bình 41-38,Quảng Trị 07-18 Win Quảng Trị, Quảng Bình
26-02-2020 Đà Nẵng 18-34,Khánh Hòa 25-91 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
 25-02-2020 Đắc Lắc 46-14,Quảng Nam 01-29 Miss
24-02-2020 Phú Yên 27-82,Thừa Thiên Huế 24-59 Win Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 76-44,Kon Tum 32-19 Win Kon Tum, Khánh Hòa
22-02-2020  Đà Nẵng 41-95,Đắc Nông 15-67,Quảng Ngãi 53-59  Miss
21-02-2020 Gia Lai 46-52,Ninh Thuận 35-72 Win Gia Lai, Ninh Thuận
20-02-2020 Bình Định 07-77,Quảng Bình 78-48,Quảng Trị 31-46 Miss
19-02-2020 Đà Nẵng 48-84,Khánh Hòa 08-61 Win Đà Nẵng
 18-02-2020 Đắc Lắc 58-81,Quảng Nam 67-84 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
17-02-2020 Phú Yên 32-80,Thừa Thiên Huế 38-09 Win Phú Yên
16-02-2020 Khánh Hòa 19-28,Kon Tum 00-17 Miss
15-02-2020 Đà Nẵng 95-83,Đắc Nông 26-94,Quảng Ngãi 86-88 Win Quảng Ngãi,Đắc Nông
14-02-2020 Gia Lai 54-69,Ninh Thuận 76-04 Win Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 52-22,Quảng Bình 00-85,Quảng Trị 75-61 Win Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 47-39,Khánh Hòa 34-67 Win Khánh Hòa
 11-02-2020 Đắc Lắc 12-38,Quảng Nam 34-27 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
10-02-2020 Phú Yên 92-38,Thừa Thiên Huế 05-52 Win Thừa Thiên Huế 
09-02-2020 Khánh Hòa 25-16,Kon Tum 54-97 Miss
08-02-2020 Đà Nẵng 66-83,Đắc Nông 29-28,Quảng Ngãi 69-03 Win Quảng Ngãi, Đắc Nông
07-02-2020 Gia Lai 32-96,Ninh Thuận 36-43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 12-08,Quảng Bình 32-72,Quảng Trị 37-82 Win Quảng Bình, Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 711,Khánh Hòa 890 Win Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 41-65,Quảng Nam 03-59 Miss
03-02-2020 Thừa Thiên Huế 36-38,Phú Yên 86-48 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 71-68,Kon Tum 66-48 Miss

01-02-2020

Đà Nẵng 64-63,Đắc Nông 17-77,Quảng Ngãi 43-64

Win Đà Nẵng,

31-01-2020 Gia Lai 05-51,Ninh Thuận 46-95 Miss
30-01-2020 Bình Định 37-54,Quảng Bình 02-41,Quảng Trị 09-89 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 95-68,Khánh Hòa 30-29 Win Đà Nẵng
28-01-2020 Đắc Lắc 55-28,Quảng Nam 68-40 Win Đắc Lắc
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 18-40,Phú Yên 16-51 Win Phú Yên
26-01-2020 Khánh Hòa 21-47,Kon Tum 13-72 Win Khánh Hòa.Kon Tum
25-01-2020 Quảng Ngãi 64-83,Đắc Nông 02-75,Đà Nẵng 35-90 Win Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 37-69,Ninh Thuận 88-80 Miss
23-01-2020 Bình Định 61-78,Quảng Bình 19-34,Quảng Trị 96-31 Win Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 54-48,Khánh Hòa 41-16 Win Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 57-68,Quảng Nam 62-56 Win Quảng Nam, Đắc Lắc

20-01-2020

Phú Yên 12-10,Thừa Thiên Huế 02-52

Win Thừa Thiên Huế

19-01-2020 Khánh Hòa 23-67,Kon Tum 42-24 Win Kon Tum,
18-01-2020 Đà Nẵng 63-83,Đắc Nông 75-82,Quảng Ngãi 92-85 Miss
17-01-2020 Gia Lai 38-59,Ninh Thuận 35-61 Win Gia Lai
16-01-2020 Bình Định 78-90,Quảng Bình 27-75,Quảng Trị 32-54 Win Quảng Trị, Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 37-40,Khánh Hòa 65-78 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 61-71,Quảng Nam 58-94 Miss
13-01-2020 Phú Yên 15-86,Thừa Thiên Huế 32-43 Win Thừa Thiên Huế, Phú Yên
12-01-2020 Khánh Hòa 54-82,Kon Tum 15-78 Win Kon Tum, Khánh Hòa
11-01-2020 Đà Nẵng 56-98,Quảng Ngãi 49-20,Đắc Nông 10-37 Miss
10-01-2020 Gia Lai 65-46,Ninh Thuận 04-22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 04-46,Quảng Bình 39-48,Quảng Trị 32-85 Win Bình Định,Quảng Bình ,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 17-03,Khánh Hòa 49-56 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
07-01-2020 Đắc Lắc 12-48,Quảng Nam 06-38 Win Quảng Nam
06-01-2020 Phú Yên 54-86,Thừa Thiên Huế 32-10 Win Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 05-22,Kon Tum 58-08 Win Khánh Hòa, Kon Tum
04-01-2020 Đắc Nông 35-09,Quảng Ngãi 31-62,Đà Nẵng 20-65 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 12-36,Ninh Thuận 64-46 Miss
02-01-2020 Bình Định 71-20,Quảng Bình 32-23,Quảng Trị 96-82 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị

01-01-2020

Đà Nẵng 21-42,Khánh Hòa 68-86

Win Khánh Hòa, Đà Nẵng

31-12-2019 Đắc Lắc 36-54,Quảng Nam 76-23 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
30-12-2019 Phú Yên 92-59,Thừa Thiên Huế 05-37 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 79-58,Kon Tum 15-29 Win Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 29-56,Quảng Ngãi 14-05,Đắc Nông 51-73 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 22-46,Ninh Thuận 48-75 Win Gia Lai,Ninh Thuận

26-12-2019

Bình Định 05-29,Quảng Bình 50-97,Quảng Trị 74-87

Win Quảng Trị

25-12-2019 Đà Nẵng 02-67,Khánh Hòa 31-24 Miss
24-12-2019 Đắc Lắc 08-89,Quảng Nam 95-69 Win Đắc Lắc
23-12-2019 Phú Yên 33-84,Thừa Thiên Huế 33-81 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 15-59,Kon Tum 02-13 Miss
21-12-2019 Đà Nẵng 91-57,Đắc Nông 30-16,Quảng Ngãi 06-07 Win Đà Nẵng
20-12-2019 Gia Lai 28-40,Ninh Thuận 06-61 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 08-01,Quảng Bình 05-92,Quảng Trị 15-52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 18-33,Khánh Hòa 26-93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 13-47,Quảng Nam 01-32 Miss
16-12-2019 Phú Yên 27-82,Thừa Thiên Huế 24-59 Win Thừa Thiên Huế
15-12-2019
Khánh Hòa 96-94,Kon Tum 96-10
Win Khánh Hòa.Kon Tum
14-12-2019 Quảng Ngãi 10-24,Đà Nẵng 23-41,Đắc Nông 09-37 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 25-75,Ninh Thuận 75-09 Win Gia Lai
12-12-2019 Bình Định 34-01,Quảng Bình 18-09,Quảng Trị 45-26 Win Bình Định,Quảng Bình
11-12-2019 Đà Nẵng 97-38,Khánh Hòa 21-16 Win Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 94-38,Quảng Nam 72-68 Win Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 37-69,Thừa Thiên Huế 02-63 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 79-43,Kon Tum 98-22 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 23-03,Đắc Nông 03-09,Quảng Ngãi 98-54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 03-62,Ninh Thuận 96-19 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Định 24-98,Quảng Bình 12-40,Quảng Trị 56-43 Win Quảng Bình
04-12-2019 Đà Nẵng 44-43,Khánh Hòa 97-03 Win Đà Nẵng
03-12-2019 Đắc Lắc 12-90,Quảng Nam 95-06 Win Quảng Nam
 02-12-2019  Phú Yên 30-47,Thừa Thiên Huế 21-02   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
01-12-2019
Khánh Hòa 48-70,Kon Tum 15-67
Win Khánh Hòa.Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 39-21,Đắc Nông 02-37,Quảng Ngãi 15-46 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 16-54,Ninh Thuận 36-69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 66-05,Quảng Bình 15-64,Quảng Trị 69-40 Win Quảng Bình
27-11-2019 Khánh Hòa 23-38,Đà Nẵng 36-78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 27-50,Quảng Nam 16-48 Win Đắc Lắc
25-11-2019 Phú Yên 12-70,Thừa Thiên Huế 81-03 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 30-61,Kon Tum 12-24 Win Khánh Hòa.Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 21-46,Đắc Nông 35-79,Quảng Ngãi 18-65 Win Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 69-73,Ninh Thuận 16-30 Win Gia Lai
21-11-2019 Bình Định 63-68,Quảng Bình 39-46,Quảng Trị 07-02 Miss
20-11-2019 Đà Nẵng 28-57,Khánh Hòa 05-84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 15-81,Quảng Nam 03-24 Miss
18-11-2019 Phú Yên 94-37,Thừa Thiên Huế 30-66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 43-56,Kon Tum 12-47 Win Khánh Hòa.Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 14-29,Đắc Nông 61-03,Quảng Ngãi 17-48 Win Quảng Ngãi
 15-11-2019  Gia Lai 16-08,Ninh Thuận 35-27  Miss
14-11-2019 Bình Định 07-54,Quảng Bình 02-94,Quảng Trị 24-05 Win Bình Định
13-11-2019  Đà Nẵng 27-52,Khánh Hòa 10-45 Miss
12-11-2019  Đắc Lắc 21-43,Quảng Nam 36-78  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019  Phú Yên 31-66,Thừa Thiên Huế 15-54 Miss
10-11-2019 Khánh Hòa 96-34,Kon Tum 20-31  Win Kon Tum
09-11-2019  Đà Nẵng 30-70,Đắc Nông 80-54,Quảng Ngãi 47-19  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019  Gia Lai 35-59,Ninh Thuận 16-05  Win Ninh Thuận
07-11-2019  Bình Định 54-39,Quảng Bình 82-71,Quảng Trị 77-67  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 16-09,Khánh Hòa 22-17  Win Khánh Hòa 
05-11-2019  Đắc Lắc 31-45,Quảng Nam 98-38  Win Quảng Nam
04-11-2019  Phú Yên 81-62,Thừa Thiên Huế 11-72  Win Thừa Thiên Huế
03-11-2019  Khánh Hòa 05-22,Kon Tum 63-08  Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 13-16,Đắc Nông 44-23,Quảng Ngãi 05-72  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 01-11-2019
 Gia Lai 28-65,Ninh Thuận 40-69
  Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019  Bình Định 84-40,Quảng Bình 88-20,Quảng Trị 24-16  Win Bình Định, Quảng Trị 
30-10-2019  Đà Nẵng 62-74,Khánh Hòa 17-09  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019  Đắc Lắc 21-56,Quảng Nam 26-31  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019  Phú Yên 25-58,Thừa Thiên Huế 42-30 Miss
27-10-2019  Khánh Hòa 43-37,Kon Tum 76-00  Win Khánh Hòa
26-10-2019  Đà Nẵng 41-96,Đắc Nông 17-72,Quảng Ngãi 48-33  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 25-10-2019  Gia Lai 53-08,Ninh Thuận 77-42   Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 32-68,Quảng Bình 57-80,Quảng Trị 41-82  Win Quảng Bình,Quảng Trị
 23-10-2019  Đà Nẵng 51-38,Khánh Hòa 61-82   Win Đà Nẵng
 22-10-2019  Đắc Lắc 37-17,Quảng Nam 43-05   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 21-10-2019  Phú Yên 63-13,Thừa Thiên Huế 08-53   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 20-10-2019  Khánh Hòa 79-58,Kon Tum 15-28   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 91-90,Đắc Nông 87-11,Quảng Ngãi 46-43   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 18-10-2019  Gia Lai 43-37,Ninh Thuận 46-42   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 17-10-2019  Bình Định 23-56,Quảng Bình 67-70,Quảng Trị 41-54  Miss
 16-10-2019  Đà Nẵng 32-16,Khánh Hòa 21-30   Win Đà Nẵng
 15-10-2019
 Đắc Lắc 39-88,Quảng Nam 43-78
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 08-25,Thừa Thiên Huế 11-98   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 55-56,Kon Tum 52-77   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 12-10-2019  Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 60-39,Ninh Thuận 02-64   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 57-80,Quảng Bình 86-43,Quảng Trị 95-33   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 69-70,Khánh Hòa 27-43   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 02-80,Quảng Nam 53-61   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 51-92,Kon Tum 53-09  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 26-03,Ninh Thuận 72-87   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 09-03,Quảng Bình 67-49,Quảng Trị 66-07   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 05-82,Khánh Hòa 16-61   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019
 Đắc Lắc 68-35,Quảng Nam 57-60
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019  Phú Yên 28-71,Thừa Thiên Huế 48-12  Win Phú Yên
 29-09-2019  Khánh Hòa 17-65,Kon Tum 19-95   Win Khánh Hòa
28-09-2019  Đà Nẵng 23-91,Đắc Nông 31-91,Quảng Ngãi 58-19  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 58-44,Ninh Thuận 80-22   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 30-19,Quảng Bình 49-20,Quảng Trị 72-32   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 03-30,Khánh Hòa 67-79   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26-62,Quảng Nam 74-34   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 64-36,Thừa Thiên Huế 57-67   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 25-65,Kon Tum 28-86  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 64-27,Đắc Nông 77-60,Quảng Ngãi 93-27   Miss
 20-09-2019  Gia Lai 09-98,Ninh Thuận 26-17  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 78-86,Quảng Bình 24-83,Quảng Trị 51-78  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 54-32,Khánh Hòa 63-02  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 09-10,Quảng Nam 54-45  Miss
 16-09-2019  Phú Yên 05-48,Thừa Thiên Huế 35-69  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 19-76,Kon Tum 55-16
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 60-76,Đắc Nông 91-75,Quảng Ngãi 92-90  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 52-70,Ninh Thuận 72-17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 80-48,Quảng Bình 07-60,Quảng Trị 21-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 05-31,Khánh Hòa 86-00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 56-44,Quảng Nam 16-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 79-22,Thừa Thiên Huế 95-91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 62-25,Kon Tum 43-56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 63-06,Đắc Nông 93-63,Quảng Ngãi 93-66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67-38,Ninh Thuận 27-94 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 43-58,Quảng Bình 28-99,Quảng Trị 62-31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 61-28,Khánh Hòa 56-35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 13-51,Quảng Nam 98-12 Miss
02-09-2019 Phú Yên 12-81,Thừa Thiên Huế 34-79 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019
Khánh Hòa 42-50,Kon Tum 74-07
Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 70-21,Đắc Nông 52-86,Quảng Ngãi 55-22 Miss
30-08-2019 Gia Lai 90-14,Ninh Thuận 58-32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 18-90,Quảng Bình 01-70,Quảng Trị 84-72 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 78-65,Khánh Hòa 32-58 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26-27,Quảng Nam 71-77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 15-46,Thừa Thiên Huế 13-93 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 15-05,Kon Tum 50-83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 84-37,Đắc Nông 48-13,Quảng Ngãi 66-13 Win Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 02-78,Ninh Thuận 46-57 Miss
22-08-2019 Bình Định 41-38,Quảng Bình 47-66,Quảng Trị 80-66 Win Bình Định
21-08-2019 Đà Nẵng 57-56,Khánh Hòa 80-29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 22-69,Quảng Nam 01-85 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 86-94,Thừa Thiên Huế 13-49 Miss
18-08-2019 Khánh Hòa 06-79,Kon Tum 09-96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 56-63,Đắc Nông 22-48,Quảng Ngãi 44-83 Win Đà Nẵng
16-08-2019 Gia Lai 35-10,Ninh Thuận 86-93 Miss
15-08-2019 Bình Định 72-10,Quảng Bình 59-78,Quảng Trị 41-43 Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 03-15,Khánh Hòa 05-90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 43-48,Quảng Nam 12-39 Miss
12-08-2019 Phú Yên 89-32,Thừa Thiên Huế 51-85 Win Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 96-39,Kon Tum 33-26 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 55-14,Đắc Nông 54-96,Quảng Ngãi 04-80 Miss
09-08-2019 Gia Lai 08-19,Ninh Thuận 36-63 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 79-80,Quảng Bình 44-18,Quảng Trị 73-30 Win Bình Định
07-08-2019 Đà Nẵng 17-32,Khánh Hòa 33-20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 56-91,Quảng Nam 06-86 Miss
05-08-2019 Phú Yên 80-48,Thừa Thiên Huế 43-20 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 93-41,Kon Tum 43-66 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 78-80,Đắc Nông 70-68,Quảng Ngãi 01-21 Win Đà Nẵng
02-08-2019 Gia Lai 46-59,Ninh Thuận 63-01 Win Gia Lai,Ninh Thuận