SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp – Số ngon – Chiến thắng trong tay!! Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM 100.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
21-02-2020 Bình Dương 38-44,Trà Vinh 05-21,Vĩnh Long 54-35  Win Vĩnh Long, Bình Dương

20-02-2020

 An Giang 98-54,Tây Ninh 88-30,Binh Thuận 71-42

Win An Giang,Tây Ninh

 19-02-2020 Đồng Nai 57-31,Sóc Trăng 32-45,Cần Thơ 79-93 Miss
18-02-2020 Bạc Liêu 00-67,Bến Tre 90-54,Vũng Tàu 96-98 Win Bến Tre
17-02-2020 Cà Mau 12-78,Hồ Chí Minh 08-00,Đồng Tháp 41-35 Win Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
16-02-2020 Kiên Giang 74-67,Đà Lạt 12-58,Tiền Giang 55-43 Win Đà Lạt
15-02-2020  Hồ Chí Minh 37-82,Bình Phước 42-71,Hậu Giang 76-98,Long An 96-80 Win Hồ Chí Minh
14-02-2020 Bình Dương 79-55,Trà Vinh 78-08,Vĩnh Long 90-12  Win Bình Dương, Trà Vinh
 13-02-2020  An Giang 34-74,Bình Thuận 51-91,Tây Ninh 61-42   Win An Giang,Bình Thuận
 12-02-2020  Cần Thơ 24-70,Đồng Nai 72-86,Sóc Trăng 73-51   Win Cần Thơ
 11-02-2020  Bạc Liêu 02-31,Bến Tre 52-87,Vũng Tàu 12-46  Miss
10-02-2020 Cà Mau 61-37,Hồ Chí Minh 71-97,Đồng Tháp 25-54 Win Cà Mau
09-02-2020 Kiên Giang 86-14,Đà Lạt 68-33,Tiền Giang 61-98 Win Đà Lạt, Kiên Giang
08-02-2020 Hồ Chí Minh 46-61,Bình Phước 26-55,Hậu Giang 14-87,Long An 82-29 Win Bình Phước,Hồ Chí Minh, Long An
07-02-2020 Bình Dương 18-80,Trà Vinh 16-47,Vĩnh Long 41-72  Win Trà Vinh, Vĩnh Long
06-02-2020 An Giang 27-96,Tây Ninh 10-80,Binh Thuận 51-86 Miss
05-02-2020 Đồng Nai 95-05,Sóc Trăng 34-25,Cần Thơ 62-20 Win Cần Thơ, Sóc Trăng
04-02-2020 Bạc Liêu 25-69,Bến Tre 07-78,Vũng Tàu 20-51 Win Bạc Liêu,Bến Tre
03-02-2020 Cà Mau 62-11,Hồ Chí Minh 67-39,Đồng Tháp 46-38 Miss
02-02-2020 Kiên Giang 19-79,Đà Lạt 48-04,Tiền Giang 05-66 Miss

01-02-2020

Hồ Chí Minh 22-64,Bình Phước 79-35,Hậu Giang 81-63,Long An 69-43

Win Long An

31-01-2020 Bình Dương 29-44,Trà Vinh 69-22,Vĩnh Long 63-45 Win Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
30-01-2020 An Giang 03-40,Tây Ninh 12-38,Bình Thuận 19-76 Miss
29-01-2020 Đồng Nai 05-42,Sóc Trăng 21-32,Cần Thơ 12-68 Win Đồng Nai
28-01-2020 Bạc Liêu 11-34,Bến Tre 37-47,Vũng Tàu 94-30 Miss
27-01-2020 Hồ Chí Minh 25-51,Đồng Tháp 15-50,Cà Mau 02-35 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 57-70,Tiền Giang 19-21,Đà Lạt 05-71 Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
25-01-2020 Long An 52-03,Hồ Chí Minh 13-40 ,Hậu Giang 15-40,Bình Phước 60-71 Win Long An,Hồ Chí Minh
24-01-2020 Bình Dương 38-36,Trà Vinh 79-14,Vĩnh Long 17-67 Miss
23-01-2020 An Giang 47-14,Bình Thuận 66-05,Tây Ninh 01-40 Win An Giang, Bình Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 17-90,Sóc Trăng 45-82,Cần Thơ 51-38 Miss
21-01-2020 Bạc Liêu 41-58,Bến Tre 74-05,Vũng Tàu 10-62 Win Bến Tre, Bạc Liêu

20-01-2020

Cà Mau 71-01,Hồ Chí Minh 10-40,Đồng Tháp 46-67

Win Đồng Tháp,Cà Mau

19-01-2020 Kiên Giang 43-68,Đà Lạt 51-45,Tiền Giang 55-48 Miss
18-01-2020 Long An 98-99,Hồ Chí Minh 68-86,Hậu Giang 45-67,Bình Phước 28-09 Win Hậu Giang, Long An, Hồ Chí Minh
17-01-2020 Bình Dương 31-65,Trà Vinh 17-23,Vĩnh Long 15-75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 04-62,Bình Thuận 30-65,Tây Ninh 25-56 Win An Giang
15-01-2020 Đồng Nai 35-06,Sóc Trăng 44-61,Cần Thơ 60-82 Win Sóc Trăng
14-01-2020 Bạc Liêu 17-08,Bến Tre 04-31,Vũng Tàu 03-48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 34-23,Hồ Chí Minh 86-57,Đồng Tháp 56-43 Win Đồng Tháp,Hồ Chí Minh, Cà Mau
12-01-2020 Kiên Giang 70-66,Đà Lạt 44-45,Tiền Giang 24-71 Win Đà Lạt, Tiền Giang
11-01-2020 Long An 20-01,Hồ Chí Minh 15-59,Hậu Giang 05-16,Bình Phước 03-41 Win Bình Phước
10-01-2020 Bình Dương 15-09,Trà Vinh 02-60,Vĩnh Long 24-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 06-09,Tây Ninh 91-59,Binh Thuận 22-71 Win Binh Thuận
08-01-2020 Cần Thơ 60-45,Đồng Nai 89-64,Sóc Trăng 04-46 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
07-01-2020 Bạc Liêu 64-41,Bến Tre 03-17,Vũng Tàu 26-19 Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020 Cà Mau 86-28,Hồ Chí Minh 98-75,Đồng Tháp 22-62 Miss
05-01-2020 Kiên Giang 17-56,Đà Lạt 89-27,Tiền Giang 48-69 Miss
04-01-2020 Hồ Chí Minh 58-24,Bình Phước 66-56,Hậu Giang 88-19,Long An 89-70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
03-01-2020 Bình Dương 64-32,Trà Vinh 45-54,Vĩnh Long 42-65 Win Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 37-64,Bình Thuận 69-80,Tây Ninh 01-40 Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh

01-01-2020

Đồng Nai 00-10,Sóc Trăng 29-30,Cần Thơ 88-46

Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng

31-12-2019 Bạc Liêu 77-94,Bến Tre 66-00,Vũng Tàu 37-67 Miss
30-12-2019 Cà Mau 80-33,Đồng Tháp 42-24,Hồ Chí Minh 84-37 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
29-12-2019 Kiên Giang 27-30,Đà Lạt 98-89,Tiền Giang 11-13 Win Kiên Giang,Đà Lạt
28-12-2019 Hồ Chí Minh 79-00,Bình Phước 80-44,Hậu Giang 77-79,Long An 95-46 Win Bình Phước,Long An
27-12-2019 Bình Dương 81-93,Trà Vinh 13-60,Vĩnh Long 27-50 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long

26-12-2019

An Giang 07-71,Tây Ninh 70-38,Binh Thuận 86-36

Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận

25-12-2019 Cần Thơ 12-30,Đồng Nai 05-42,Sóc Trăng 21-32 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 45-37,Bến Tre 89-20,Vũng Tàu 45-99 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 16-32,Đồng Tháp 05-56,Hồ Chí Minh 72-54 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
22-12-2019 Kiên Giang 59-58,Đà Lạt 96-59,Tiền Giang 30-02 Miss
21-12-2019 Hồ Chí Minh 33-20,Bình Phước 03-33,Hậu Giang 16-80,Long An 27-63 Win Hồ Chí Minh,Hậu Giang

20-12-2019

Bình Dương 33-08,Trà Vinh 75-45,Vĩnh Long 00-71

Miss

19-12-2019 An Giang 51-65,Bình Thuận 03-57,Tây Ninh 18-35 Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
18-12-2019 Đồng Nai 38-68,Sóc Trăng 96-63,Cần Thơ 40-39 Win Cần Thơ
17-12-2019 Bạc Liêu 55-67,Bến Tre 17-69,Vũng Tàu 82-50 Win Vũng Tàu
16-12-2019 Cà Mau 54-27,Đồng Tháp 14-50,Hồ Chí Minh 20-61 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
15-12-2019
Kiên Giang 25-16,Đà Lạt 73-34,Tiền Giang 22-81
Miss
14-12-2019 Hồ Chí Minh 37-97,Bình Phước 21-68,Hậu Giang 33-73,Long An 30-64 Win Bình Phước
13-12-2019 Bình Dương 14-20,Trà Vinh 42-04,Vĩnh Long 91-74 Miss
 12-12-2019  An Giang 23-86,Tây Ninh 43-57,Binh Thuận 00-74  Win Binh Thuận
11-12-2019 Đồng Nai 69-07,Sóc Trăng 90-26,Cần Thơ 91-35 Miss
10-12-2019 Bạc Liêu 09-83,Bến Tre 14-56,Vũng Tàu 68-90 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-12-2019 Cà Mau 20-82,Đồng Tháp 24-50,Hồ Chí Minh 18-65 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
08-12-2019 Kiên Giang 70-66,Đà Lạt 44-45,Tiền Giang 24-72 Win Tiền Giang
07-12-2019 Hồ Chí Minh 56-14,Bình Phước 68-02,Hậu Giang 83-34,Long An 71-69 Miss
06-12-2019 Bình Dương 21-79,Trà Vinh 28-49,Vĩnh Long 78-83 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-12-2019 An Giang 94-43,Tây Ninh 00-51,Binh Thuận 60-06 Win An Giang,Bình Thuận
04-12-2019  Cần Thơ 38-71,Đồng Nai 15-37,Sóc Trăng 19-09 Miss
03-12-2019 Bạc Liêu 46-50,Bến Tre 24-51,Vũng Tàu 22-19 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-12-2019  Cà Mau 45-78,Hồ Chí Minh 29-74,Đồng Tháp 16-96  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-12-2019
Kiên Giang 39-06,Tiền Giang 25-70,Đà Lạt 16-41
Win Kiên Giang,Tiền Giang
30-11-2019 Long An 24-41,Hồ Chí Minh 25-51,Hậu Giang 03-41,Bình Phước 08-30 Win Long An
29-11-2019  Bình Dương 16-59,Trà Vinh 73-48,Vĩnh Long 15-58  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-11-2019 An Giang 52-28,Tây Ninh 54-39,Binh Thuận 35-86 Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
27-11-2019 Cần Thơ 17-09Đồng Nai 69-72,Sóc Trăng 48-84 Win Cần Thơ
26-11-2019 Bạc Liêu 63-97,Bến Tre 38-54,Vũng Tàu 10-51 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-11-2019 Cà Mau 01-23,Hồ Chí Minh 86-57,Đồng Tháp 03-43 Miss
24-11-2019 Kiên Giang 85-28,Đà Lạt 89-14,Tiền Giang 66-40 Win Kiên Giang
23-11-2019 Hồ Chí Minh 71-03,Bình Phước 88-53,Hậu Giang 15-87,Long An 71-09 Win Bình Phước
22-11-2019 Bình Dương 51-78,Trà Vinh 07-59,Vĩnh Long 05-28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-11-2019 An Giang 43-46,Tây Ninh 46-36,Binh Thuận 96-77 Win Binh Thuận
20-11-2019 Cần Thơ 89 -83,Đồng Nai 96-37,Sóc Trăng 42-72 Win Cần Thơ,Đồng Nai
19-11-2019 Bạc Liêu 20-42,Bến Tre 14-76,Vũng Tàu 31-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019 Cà Mau 20-63,Hồ Chí Minh 98-79,Đồng Tháp 91-50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 21-51,Đà Lạt 51-75,Tiền Giang 03-90 Win Kiên Giang
16-11-2019 Hồ Chí Minh 09-31,Bình Phước 69-40,Hậu Giang 77-80,Long An 05-40 Win Long An
 15-11-2019  Bình Dương 65-78,Trà Vinh 12-89,Vĩnh Long 75-95   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 76-22,Tây Ninh 82-62,Binh Thuận 46-10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-11-2019  Đồng Nai 86-77,Sóc Trăng 55-96,Cần Thơ 74-31  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019  Bạc Liêu 23-16,Bến Tre 63-82,Vũng Tàu 50-11  Win Vũng Tàu
11-11-2019  Cà Mau 88-50,Hồ Chí Minh 02-16,Đồng Tháp 21-83 Miss
10-11-2019  Kiên Giang 81-76,Đà Lạt 98-03,Tiền Giang 71-67 Miss
09-11-2019  Hồ Chí Minh 97-60,Bình Phước 72-48,Hậu Giang 04-12,Long An 18-81  Win Hồ Chí Minh 
08-11-2019  Bình Dương 13-62,Trà Vinh 53-99,Vĩnh Long 91-03  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019  An Giang 48-71,Tây Ninh 19-48,Binh Thuận 16-21 Miss
06-11-2019  Đồng Nai 41-07,Sóc Trăng 36-25,Cần Thơ 18-62  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019  Bạc Liêu 87-29,Bến Tre 98-57,Vũng Tàu 95-12  Win Bến Tre
04-11-2019  Cà Mau 34-76,Hồ Chí Minh 95-29,Đồng Tháp 31-58  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019  Kiên Giang 75-15,Đà Lạt 06-58,Tiền Giang 91-94  Win Kiên Giang
02-11-2019  Hồ Chí Minh 32-83,Bình Phước 16-98,Hậu Giang 20-46,Long An 50-98  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
01-11-2019
Bình Dương 61-26,Trà Vinh 79-73,Vĩnh Long 46-98
 Win Bình Dương
31-10-2019  An Giang 95-94,Tây Ninh 38-94,Binh Thuận 24-79 Miss
30-10-2019  Đồng Nai 16-88,Sóc Trăng 97-08,Cần Thơ 69-45  Win Sóc Trăng
29-10-2019  Bạc Liêu 12-38,Bến Tre 76-77,Vũng Tàu 35-59  Win Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 46-90,Hồ Chí Minh 58-46,Đồng Tháp 39-03  Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019  Kiên Giang 76-82,Đà Lạt 45-60,Tiền Giang 23-87  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019  Hồ Chí Minh 50-87,Bình Phước 63-54,Hậu Giang 38-36,Long An 22-46 Miss
 25-10-2019  Bình Dương 24-21,Trà Vinh 74-21,Vĩnh Long 15-87   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 24-10-2019  An Giang 94-63,Tây Ninh 72-16,Binh Thuận 40-09  Win Binh Thuận
 23-10-2019  Đồng Nai 67-04,Sóc Trăng 02-25,Cần Thơ 65-00   Win Đồng Nai
 22-10-2019  Bạc Liêu 46-90,Bến Tre 73-15,Vũng Tàu 76-67   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 21-10-2019  Cà Mau 08-39,Hồ Chí Minh 86-44,Đồng Tháp 89-48   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 20-10-2019  Kiên Giang 87-99,Đà Lạt 66-33,Tiền Giang 17-54   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 19-10-2019  Hồ Chí Minh 27-26,Bình Phước 70-96,Hậu Giang 72-18,Long An 33-08   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 18-10-2019  Bình Dương 98-13,Trà Vinh 89-76,Vĩnh Long 48-32   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019  An Giang 31-24,Tây Ninh 97-16,Binh Thuận 75-61  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 42-62,Đồng Nai 21-57,Sóc Trăng 26-79   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 15-10-2019
 Bạc Liêu 52-61,Bến Tre 23-49,Vũng Tàu 30-20
  Win Bạc Liêu,Bến Tre
 14-10-2019  Cà Mau 11-25,Hồ Chí Minh 82-58,Đồng Tháp 69-81   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 13-10-2019  Đà Lạt 09-61,Kiên Giang 61-36,Tiền Giang 87-94   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 12-10-2019 Hồ Chí Minh 12-47,Bình Phước 48-23,Hậu Giang 49-61 ,Long An 16-23   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 11-10-2019  Bình Dương 49-50,Trà Vinh 52-38,Vĩnh Long 24-40   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 09-82,Tây Ninh 03-29,Binh Thuận 71-13   Win Binh Thuận
 09-10-2019  Cần Thơ 58-74,Đồng Nai 16-73,Sóc Trăng 51-84   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 08-10-2019  Bạc Liêu 65-10,Bến Tre 61-10,Vũng Tàu 36-59   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 04-74,Hồ Chí Minh 48-66,Đồng Tháp 45-59  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Hồ Chí Minh-01-47,Bình Phước 48-09,Hậu Giang 34-65 ,Long An 69-23   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 04-10-2019  Bình Dương 71-11,Trà Vinh 56-12,Vĩnh Long 18-93 Miss
 03-10-2019   An Giang 10-54,Bình Thuận 69-45,Tây Ninh 16-17   Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
 02-10-2019  Cần Thơ 31-52,Đồng Nai 64-93,Sóc Trăng 61-92   Win ,Cần Thơ
 01-10-2019
 Bạc Liêu 37-68,Bến Tre 55-80,Vũng Tàu 32-41
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019  Cà Mau 68-13,Hồ Chí Minh 98-87,Đồng Tháp 08-84  Win Đồng Tháp
 29-09-2019  Kiên Giang 02-35,Đà Lạt 30-87,Tiền Giang 17-95   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019  Hồ Chí Minh 86-50,Bình Phước 99-29,Hậu Giang 25-30,Long An 49-43  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 27-09-2019  Bình Dương 96-78,Trà Vinh 38-71,Vĩnh Long 26-90   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 10-35,Bình Thuận 92-81,Tây Ninh 03-45   Win An Giang
 25-09-2019  Đồng Nai 12-28,Sóc Trăng 25-59,Cần Thơ 34-90   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 24-09-2019  Bạc Liêu 08-45,Bến Tre 52-53,Vũng Tàu 34-97   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 89-79,Hồ Chí Minh 54-92,Đồng Tháp 30-13   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019  Kiên Giang 57-48,Đà Lạt 96-97,Tiền Giang 32-73  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Hồ Chí Minh 42-73,Bình Phước 69-38,Hậu Giang 68-63,Long An 99-48  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 20-09-2019  Bình Dương 18-79,Trà Vinh 44-62,Vĩnh Long 26-53  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 65-67,Tây Ninh 20-77,Binh Thuận 03-50  Win An Giang
 18-09-2019  Đồng Nai 12-23,Sóc Trăng 65-56,Cần Thơ 86-42  Miss
 17-09-2019  Bạc Liêu 42-60,Bến Tre 36-84,Vũng Tàu 16-70  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 32-82,Hồ Chí Minh 36-89,Đồng Tháp 15-90  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019
Kiên Giang 21-65,Đà Lạt 11-81,Tiền Giang 33-53
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 56-30,Bình Phước 12-96,Hậu Giang 31-19,Long An 62-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 12-02,Trà Vinh 36-68,Vĩnh Long 26-27 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 79-64,Tây Ninh 21-14,Binh Thuận 63-09  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 04-97,Sóc Trăng 72-54,Cần Thơ 56-95 Miss
10-09-2019 Bạc Liêu 54-13,Bến Tre 49-67,Vũng Tàu 29-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 27-89,Hồ Chí Minh 85-58,Đồng Tháp 48-33 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 90-52,Đà Lạt 96-75,Tiền Giang 58-70 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 79-82,Bình Phước 12-48,Hậu Giang 58-07,Long An 52-72 Win Long An
06-09-2019 Bình Dương 01-80,Trà Vinh 65-73,Vĩnh Long 40-59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 57-84,Tây Ninh 41-92,Binh Thuận 43-28 Win Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 45-90,Sóc Trăng 75-19,Cần Thơ 73-00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-09-2019 Bạc Liêu 33-12,Bến Tre 94-71,Vũng Tàu 91-36 Win Bạc Liêu
02-09-2019 Cà Mau 90-06,Hồ Chí Minh 44-29,Đồng Tháp 60-96 Miss
01-09-2019
Kiên Giang 62-57,Đà Lạt 96-80,Tiền Giang 10-30
Win Kiên Giang,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 76-39,Bình Phước 52-34,Hậu Giang 48-86,Long An 60-11 Win Hồ Chí Minh
30-08-2019 Bình Dương 77-83,Trà Vinh 32-25,Vĩnh Long 64-72 Miss
29-08-2019 An Giang 44-59,Tây Ninh 13-58,Binh Thuận 07-98 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 12-90,Sóc Trăng 72-23,Cần Thơ 25-24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 61-98,Bến Tre 56-15,Vũng Tàu 38-42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 08-79,Hồ Chí Minh 09-97,Đồng Tháp 27-50 Miss
25-08-2019 Kiên Giang 70-52,Đà Lạt 70-01,Tiền Giang 77-18 Win Kiên Giang,Đà Lạt
24-08-2019 Hồ Chí Minh 01-24,Bình Phước 38-40,Hậu Giang 04-19,Long An 56-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 99-74,Trà Vinh 74-45,Vĩnh Long 70-31 Win Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 57-71,Tây Ninh 08-51,Binh Thuận 49-23 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 94-15,Sóc Trăng 41-51,Cần Thơ 57-72 Win Đồng Nai
20-08-2019 Bạc Liêu 62-38,Bến Tre 65-40,Vũng Tàu 01-92 Miss
19-08-2019 Cà Mau 82-66,Hồ Chí Minh 74-92,Đồng Tháp 24-99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 79-65,Đà Lạt 70-83,Tiền Giang 32-04 Miss
17-08-2019 Hồ Chí Minh 07-94,Bình Phước 42-21,Hậu Giang 71-93,Long An 40-67 Win Hồ Chí Minh
16-08-2019 Bình Dương 33-82,Trà Vinh 28-60,Vĩnh Long 42-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019
An Giang 93-22,Tây Ninh 36-81,Binh Thuận 92-31
Miss
14-08-2019 Đồng Nai 26-78,Sóc Trăng 86-26,Cần Thơ 87-14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
13-08-2019 Bạc Liêu 49-24,Bến Tre 82-89,Vũng Tàu 16-25 Win Bạc Liêu
12-08-2019 Cà Mau 10-35,Hồ Chí Minh 75-02,Đồng Tháp 80-19 Win Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 89-03,Đà Lạt 67-49,Tiền Giang 64-02 Miss
10-08-2019 Hồ Chí Minh 15-38,Bình Phước 55-02,Hậu Giang 59-55,Long An 34-79 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 51-26,Trà Vinh 12-06,Vĩnh Long 90-48 Win Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 88-46,Tây Ninh 03-83,Binh Thuận 96-57 Miss
07-08-2019 Đồng Nai 67-44,Sóc Trăng 22-62,Cần Thơ 86-80 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ