BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

 Cơ hội ngàn năm có một cầu ĐỘC THỦ LÔ siêu đẹp, nhận cầu là trúng liền. Đừng bỏ qua cơ hội có một không 2. Muốn giàu phải biết chớp thời cơ a/e nhé

BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG 200.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
20-02-2020 Bình Định 50,Quảng Bình 59,Quảng Trị 79 Miss
19-02-2020 Đà Nẵng 00,Khánh Hòa 40 Miss
 18-02-2020 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 08 Miss
17-02-2020 Phú Yên 88,Thừa Thiên Huế 74 Win Thừa Thiên Huế
16-02-2020 Khánh Hòa 66,Kon Tum 65 Win Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 06,Đắc Nông 44,Quảng Ngãi 08 Miss
14-02-2020 Gia Lai 35,Ninh Thuận 77 Miss
13-02-2020 Bình Định 85,Quảng Bình 90,Quảng Trị 37 Win Quảng Trị, Quảng Bình
12-02-2020 Đà Nẵng 97,Khánh Hòa 56 Win Khánh Hòa
 11-02-2020 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 87 Miss
10-02-2020 Phú Yên 59,Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên
09-02-2020 Khánh Hòa 79,Kon Tum 95 Win Kon Tum
08-02-2020 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 66,Quảng Ngãi 04 Miss
07-02-2020 Gia Lai 68,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai, Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 65,Quảng Bình 72,Quảng Trị 06 Win Bình Định, Quảng Bình
05-02-2020 Đà Nẵng 76-24,Khánh Hòa 45-91 Win Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 91,Quảng Nam 73 Miss
03-02-2020 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 36,Kon Tum 76 Win Kon Tum

01-02-2020

Đà Nẵng 62,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 39

Win Quảng Ngãi, Đắc Nông

31-01-2020 Gia Lai 81,Ninh Thuận 42 Miss
30-01-2020 Bình Định 15,Quảng Bình 82,Quảng Trị 06 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 67 Miss
28-01-2020 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 88 Miss
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 82,Phú Yên 86 Win Phú Yên
26-01-2020 Khánh Hòa 90,Kon Tum 83 Win Khánh Hòa.Kon Tum
25-01-2020 Quảng Ngãi 27,Đắc Nông 91,Đà Nẵng 68 Win Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 74,Ninh Thuận 72 Miss
23-01-2020 Bình Định 99,Quảng Bình 35,Quảng Trị 52 Win Quảng Bình
22-01-2020 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 76 Miss
21-01-2020 Đắc Lắc 56,Quảng Nam 92 Win Quảng Nam, Đắc Lắc

20-01-2020

Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 07

Miss

19-01-2020 Khánh Hòa 55,Kon Tum 94 Miss
18-01-2020 Đà Nẵng 26,Đắc Nông 69,Quảng Ngãi 94 Miss
17-01-2020 Gia Lai 74,Ninh Thuận 72 Win Gia Lai
16-01-2020 Bình Định 26,Quảng Bình 38,Quảng Trị 56 Win Bình Định,Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 42 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 64,Quảng Nam 86 Miss
13-01-2020 Phú Yên 58,Thừa Thiên Huế 09 Win Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 23,Kon Tum 39 Win Kon Tum, Khánh Hòa
11-01-2020 Đà Nẵng 96,Quảng Ngãi 51,Đắc Nông 83 Miss
10-01-2020 Gia Lai 32,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai
09-01-2020 Bình Định 99,Quảng Bình 35,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Trị, Quảng Bình
08-01-2020 Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 64 Miss
07-01-2020 Đắc Lắc 58,Quảng Nam 70 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
06-01-2020 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 91 Miss
05-01-2020 Khánh Hòa 61,Kon Tum 16 Win Khánh Hòa, Kon Tum
04-01-2020 Đắc Nông 78,Quảng Ngãi 42,Đà Nẵng 30 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 30,Ninh Thuận 31 Miss
02-01-2020 Bình Định 04,Quảng Bình 88,Quảng Trị 18 Win Bình Định,Quảng Trị

01-01-2020

Đà Nẵng 25,Khánh Hòa 30

Win Khánh Hòa, Đà Nẵng

31-12-2019 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 62 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
30-12-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 16 Win Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 68,Quảng Ngãi 54,Đắc Nông 60 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 25,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận

26-12-2019

Bình Định 45,Quảng Bình 43,Quảng Trị 09

Win Quảng Bình,Quảng Trị

25-12-2019 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 02 Win Khánh Hòa
24-12-2019 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 80 Win Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 37 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 61,Kon Tum 78 Miss
21-12-2019 Quảng Ngãi 30,Đà Nẵng 19,Đắc Nông 63 Miss
20-12-2019 Gia Lai 79,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 88,Quảng Trị 90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 32 Miss
16-12-2019 Phú Yên 30,Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên
15-12-2019
Khánh Hòa 43,Kon Tum 19
Win Khánh Hòa.Kon Tum
14-12-2019 Quảng Ngãi 02,Đà Nẵng 47,Đắc Nông 93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 86,Ninh Thuận 04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 51,Quảng Bình 40,Quảng Trị 09 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 03,Khánh Hòa 84 Win Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 16 Miss
09-12-2019 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 38,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 09,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 04,Quảng Bình 35,Quảng Trị 81 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 54 Miss
03-12-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 40,Thừa Thiên Huế 62   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
01-12-2019
Khánh Hòa 76,Kon Tum 93
Win Khánh Hòa.Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 83,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 15,Quảng Bình 02,Quảng Trị 57 Miss
27-11-2019 Đà Nẵng 90,Khánh Hòa 45 Miss
26-11-2019 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 40 Miss
25-11-2019 Phú Yên 40,Thừa Thiên Huế 96 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 20 Miss
23-11-2019 Đà Nẵng 58,Đắc Nông 91,Quảng Ngãi 12 Miss
22-11-2019 Gia Lai 23,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai
21-11-2019 Bình Định 68,Quảng Bình 20,Quảng Trị 17 Win Bình Định
20-11-2019 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 67 Miss
18-11-2019 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 66 Win Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 52,Kon Tum 74 Win Khánh Hòa
16-11-2019 Đà Nẵng 04,Đắc Nông 11,Quảng Ngãi 86 Miss
 15-11-2019  Gia Lai 51,Ninh Thuận 53  Miss
14-11-2019 Bình Định 86,Quảng Bình 01,Quảng Trị 12 Win Quảng Trị
13-11-2019  Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 05 Miss
12-11-2019  Đắc Lắc 50,Quảng Nam 56  Win Đắc Lắc
11-11-2019  Phú Yên 96,Thừa Thiên Huế 03  Win Thừa Thiên Huế
10-11-2019  Khánh Hòa 51,Kon Tum 09  Win Kon Tum
09-11-2019  Đà Nẵng 35,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 43  Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 41,Ninh Thuận 26 Miss
07-11-2019  Bình Định 26,Quảng Bình 58,Quảng Trị 98 Miss
06-11-2019  Đà Nẵng 79,Khánh Hòa 04  Win Đà Nẵng
05-11-2019  Đắc Lắc 80,Quảng Nam 05 Miss
04-11-2019  Phú Yên 64,Thừa Thiên Huế 00 Miss
03-11-2019 Khánh Hòa 11,Kon Tum 21 Miss
02-11-2019 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 92,Quảng Ngãi 87 Miss
 01-11-2019
 Gia Lai 83,Ninh Thuận 17
  Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019  Bình Định 52,Quảng Bình 40,Quảng Trị 75  Win Quảng Bình
30-10-2019  Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 53  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019  Đắc Lắc 76,Quảng Nam 86  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019  Phú Yên 39,Thừa Thiên Huế 23  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019  Khánh Hòa 52,Kon Tum 16 Miss
26-10-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 32  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 25-10-2019 Gia Lai 62,Ninh Thuận 81 Miss
24-10-2019  Bình Định 66,Quảng Bình 39,Quảng Trị 22  Win Quảng Trị
 23-10-2019 Đà Nẵng 02,Khánh Hòa 09 Miss
 22-10-2019 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 84   Win Đắc Lắc 
 21-10-2019  Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 25 Miss
 20-10-2019  Khánh Hòa 09,Kon Tum 40   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 19-10-2019 Đà Nẵng 37,Đắc Nông 45,Quảng Ngãi 51 Miss
 18-10-2019 Gia Lai 62,Ninh Thuận 95   Win Gia Lai
17-10-2019 Bình Định 75,Quảng Bình 95,Quảng Trị 04   Win Quảng Bình
 16-10-2019  Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 73   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 81
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 11   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 55,Kon Tum 49   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 12-10-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 36,Quảng Ngãi 86   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019 Gia Lai 16,Ninh Thuận 27   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 76,Quảng Bình 95,Quảng Trị 95   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 73 Miss
 08-10-2019  Đắc Lắc 15,Quảng Nam 53   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 97   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 30,Kon Tum 72  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 48   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 43,Ninh Thuận 85   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 09,Quảng Bình 35,Quảng Trị 25   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 30   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019
 Đắc Lắc 85,Quảng Nam 27
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 49,Thừa Thiên Huế 54 Miss
 29-09-2019  Khánh Hòa 37,Kon Tum 64   Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019  Đà Nẵng 87,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 45 Miss
 27-09-2019  Gia Lai 87,Ninh Thuận 22   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 34,Quảng Bình 76,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 65,Khánh Hòa 20   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 54,Quảng Nam 40   Win Đắc Lắc,
 23-09-2019 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 59   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 25,Kon Tum 48  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 24,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 77  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 90,Ninh Thuận 52  Miss
 19-09-2019  Bình Định 80,Quảng Bình 60,Quảng Trị 69  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 84  Miss
 17-09-2019  Đắc Lắc 54,Quảng Nam 46  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019  Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 26  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 61,Kon Tum 28
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 32,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 95,Quảng Bình 71,Quảng Trị 26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 21,Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 64,Ninh Thuận 95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 38,Quảng Bình 01,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 21 Miss
02-09-2019 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019
Khánh Hòa 35,Kon Tum 35
Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 19,Quảng Ngãi 76 Miss
30-08-2019 Gia Lai 48,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 18,Quảng Bình 85,Quảng Trị 47 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 69 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 91 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 60,Kon Tum 37 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 81,Ninh Thuận 16 Win Gia Lai
22-08-2019 Bình Định 01,Quảng Bình 21,Quảng Trị 80 Miss
21-08-2019 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 64,Kon Tum 26 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng
16-08-2019 Gia Lai 78,Ninh Thuận 73 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 01,Quảng Bình 80,Quảng Trị 20
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 41 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 18 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 87,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 26,Ninh Thuận 81 Miss
08-08-2019 Bình Định 53,Quảng Bình 16,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-08-2019 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 93,Kon Tum 86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-08-2019 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 59 Miss
02-08-2019 Gia Lai 09,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai
01-08-2019
Bình Định 94,Quảng Bình 84,Quảng Trị 85
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng
30-07-2019 Đắc Lắc 87,Quảng Nam 88 Miss
29-07-2019 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 07 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 34,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 34,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 60,Ninh Thuận 91 Miss
25-07-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 12,Quảng Trị 49 Win Bình Định
24-07-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 87 Miss
22-07-2019 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 15,Kon Tum 37 Miss
20-07-2019 Đà Nẵng 83,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng
19-07-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 94 Miss
18-07-2019 Bình Định 09,Quảng Bình 54,Quảng Trị 21 Win Quảng Trị

CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG 400.000 VNĐ

Để nhận được lô GIẢI 8 MIỀN TRUNG đẹp nhất mà các chuyên gia của chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ thì các bạn cần nạp 400.000VNĐ vào khung nạp thẻ bên dưới đây.

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
20-02-2020 Bình Định 51,Quảng Bình 59,Quảng Trị 16 Win Quảng Trị, Bình Định
19-02-2020 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng
 18-02-2020 Đắc Lắc 19,Quảng Nam 68 Miss
17-02-2020 Phú Yên 61,Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên
16-02-2020 Khánh Hòa 04,Kon Tum 89 Win Kon Tum, Khánh Hòa
15-02-2020 Đà Nẵng 51,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 01 Win Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 82,Ninh Thuận 46 Miss
13-02-2020 Bình Định 09,Quảng Bình 60,Quảng Trị 13 Win Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng
 11-02-2020 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 69 Win Quảng Nam
10-02-2020 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
09-02-2020 Khánh Hòa 65,Kon Tum 44 Miss
08-02-2020 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 90,Quảng Ngãi 42 Win Quảng Ngãi
07-02-2020 Gia Lai 12,Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 65,Quảng Bình 82,Quảng Trị 46 Win Bình Định, Quảng Trị 
05-02-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 97 Win Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 91,Quảng Nam 73 Miss
03-02-2020 Thừa Thiên Huế 19,Phú Yên 86 Win Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 32,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa.Kon Tum

01-02-2020

Đà Nẵng 88,Đắc Nông 48,Quảng Ngãi 64

Win Đà Nẵng

31-01-2020 Gia Lai 95,Ninh Thuận 17 Miss
30-01-2020 Bình Định 06,Quảng Bình 87,Quảng Trị 36 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 30 Miss
28-01-2020 Đắc Lắc 48,Quảng Nam 81 Miss
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 52,Phú Yên 18 Win Phú Yên
26-01-2020 Khánh Hòa 56,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa.Kon Tum
25-01-2020 Quảng Ngãi 57,Đắc Nông 06,Đà Nẵng 19 Win Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 78,Ninh Thuận 83 Win Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 16,Quảng Trị 52 Win Bình Định
22-01-2020 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 17 Miss
21-01-2020 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 56 Win Quảng Nam

20-01-2020

Phú Yên 91,Thừa Thiên Huế 89

Win Phú Yên

19-01-2020 Khánh Hòa 69,Kon Tum 98 Miss
18-01-2020 Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 48,Đà Nẵng 89 Win Đắc Nông,Đà Nẵng
17-01-2020 Gia Lai 83,Ninh Thuận 56 Win Gia Lai
16-01-2020 Bình Định 99,Quảng Bình 95,Quảng Trị 59 Win Quảng Trị, Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 02 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 19,Quảng Nam 63 Miss
13-01-2020 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên
12-01-2020 Khánh Hòa 65,Kon Tum 73 Win Kon Tum, Khánh Hòa
11-01-2020 Đà Nẵng 30,Quảng Ngãi 12,Đắc Nông 36 Miss
10-01-2020 Gia Lai 60,Ninh Thuận 57 Miss
09-01-2020 Bình Định 03,Quảng Bình 90,Quảng Trị 18 Win Bình Định
08-01-2020 Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 18 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
07-01-2020 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc
06-01-2020 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 93 Win Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 20,Kon Tum 68 Miss
04-01-2020 Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 68,Đà Nẵng 19 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 08,Ninh Thuận 32 Win Gia Lai
02-01-2020 Bình Định 17,Quảng Bình 40,Quảng Trị 48 Win Bình Định

01-01-2020

Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 48

Win Khánh Hòa, Đà Nẵng

31-12-2019 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 74 Win Quảng Nam
30-12-2019 Phú Yên 74,Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 36,Kon Tum 06 Miss
28-12-2019 Đà Nẵng 59,Quảng Ngãi 22,Đắc Nông 30 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 73,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận

26-12-2019

Bình Định 44,Quảng Bình 45,Quảng Trị 78

Miss

25-12-2019 Đà Nẵng 68,Khánh Hòa 18 Miss
24-12-2019 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc
23-12-2019 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 24 Miss
21-12-2019 Quảng Ngãi 23,Đà Nẵng 85,Đắc Nông 15 Miss
20-12-2019 Gia Lai 15,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 53,Quảng Bình 19,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 30,Quảng Nam 56 Win Đắc Lắc
16-12-2019 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 26 Miss
15-12-2019
Khánh Hòa 28,Kon Tum 54
Miss
14-12-2019 Quảng Ngãi 71,Đà Nẵng 98,Đắc Nông 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 47,Ninh Thuận 57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 03,Quảng Bình 23,Quảng Trị 34 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 98 Miss
10-12-2019 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc
09-12-2019 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 67 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 43,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 17,Quảng Bình 80,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 14 Miss
03-12-2019 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 29   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
01-12-2019
Khánh Hòa 04,Kon Tum 96
Win Khánh Hòa.Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 59,Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 94,Quảng Bình 48,Quảng Trị 20 Miss
27-11-2019 Khánh Hòa 23,Đà Nẵng 23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc
25-11-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 63 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 20,Kon Tum 02 Win Khánh Hòa.Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 36,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 53 Win Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 73,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai
21-11-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 75,Quảng Trị 61 Win Bình Định
20-11-2019 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 12 Miss
18-11-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 27

Win Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 52,Kon Tum 69 Win Khánh Hòa.Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 17,Quảng Ngãi 58 Win Quảng Ngãi
15-11-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 19  Miss
14-11-2019 Bình Định 96,Quảng Bình 24,Quảng Trị 32 Miss
13-11-2019  Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 84  Win Khánh Hòa
12-11-2019  Đắc Lắc 67,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019  Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 57  Win Phú Yên
10-11-2019  Khánh Hòa 98,Kon Tum 03  Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 89  Win Đà Nẵng,Đắc Nông
08-11-2019  Gia Lai 77,Ninh Thuận 40 Miss
07-11-2019  Bình Định 07,Quảng Bình 46,Quảng Trị 52  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019  Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 63  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019  Đắc Lắc 10,Quảng Nam 14  Win Quảng Nam
04-11-2019  Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 60 Miss
03-11-2019  Khánh Hòa 65,Kon Tum 08  Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 58,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 94  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 01-11-2019
 Gia Lai 65,Ninh Thuận 43
  Win Gia Lai
31-10-2019  Bình Định 37,Quảng Bình 18,Quảng Trị 44  Win Bình Định,Quảng Bình
30-10-2019  Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 68  Win Đà Nẵng
29-10-2019  Đắc Lắc 37,Quảng Nam 29 Miss
28-10-2019  Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 23  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019  Khánh Hòa 67,Kon Tum 08  Win Kon Tum
26-10-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 95  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 25-10-2019  Gia Lai 52,Ninh Thuận 39   Win Gia Lai
24-10-2019  Bình Định 61,Quảng Bình 74,Quảng Trị 34  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 23-10-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 46 Miss
 22-10-2019  Đắc Lắc 12,Quảng Nam 68  Miss
 21-10-2019  Phú Yên 85,Thừa Thiên Huế 56   Win Phú Yên
 20-10-2019  Khánh Hòa 81,Kon Tum 75   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 27,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 29   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 18-10-2019  Gia Lai 78,Ninh Thuận 72   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 17-10-2019  Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 14   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 02,Thừa Thiên Huế 33   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 24,Kon Tum 56  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 93,Đắc Nông 84,Quảng Ngãi 57   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 16,Ninh Thuận 33   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 60,Quảng Bình 03,Quảng Trị 93   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 56   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 56,Quảng Nam 21   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 63,Kon Tum 20  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 64,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 65   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 03,Ninh Thuận 29   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 57,Quảng Bình 60,Quảng Trị 66   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 73   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019
 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 65
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019  Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 67,Kon Tum 45   Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019  Đà Nẵng 79,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 68  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 87,Ninh Thuận 25   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 77,Quảng Bình 97,Quảng Trị 97   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26,Quảng Nam 14   Win Đắc Lắc
 23-09-2019  Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 71  Miss
22-09-2019 Khánh Hòa 10,Kon Tum 03  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 53,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 39   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 49,Ninh Thuận 10  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 23,Quảng Bình 59,Quảng Trị 58  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 02  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 16-09-2019  Phú Yên 151,Thừa Thiên Huế 781  Miss
15-09-2019
Khánh Hòa 26,Kon Tum 52
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 73,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 62,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 58,Quảng Nam 12 Miss
02-09-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên
01-09-2019
Khánh Hòa 48,Kon Tum 24
Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 67 Miss
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 72 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên
25-08-2019 Khánh Hòa 70,Kon Tum 35 Miss
24-08-2019 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 01 Miss
22-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 64,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 84 Win Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 39 Miss
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 53 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 27 Miss
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 11,Quảng Bình 56,Quảng Trị 31
Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc
12-08-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên
11-08-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 43 Miss
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 25,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 74 Miss
08-08-2019 Bình Định 27,Quảng Bình 43,Quảng Trị 65 Win Bình Định
07-08-2019 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 26 Miss
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 18,Kon Tum 89 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng
02-08-2019 Gia Lai 46,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai
01-08-2019 Bình Định 10,Quảng Bình 53,Quảng Trị 37 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 51 Miss
30-07-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên
28-07-2019 Khánh Hòa 68,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 47 Miss
26-07-2019 Gia Lai 86,Ninh Thuận 91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-07-2019 Bình Định 72,Quảng Bình 85,Quảng Trị 64 Win Bình Định
24-07-2019 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 43 Miss
22-07-2019 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 67,Quảng Ngãi 94 Miss
19-07-2019 Gia Lai 11,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai
18-07-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 76,Quảng Trị 84 Miss

XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Toàn bộ Anh, chị đã sẵn sàng lấy số chưa? Chỉ hôm nay đảm bảo Ăn To siêu lãi lớn. XỈU CHỦ SIÊU VIP tỷ lệ ăn siêu cao thích hợp cho những ai muốn gỡ vốn nhanh

XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG 500.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
20-02-2020 Bình Định 281,Quảng Bình 815,Quảng Trị 285 Win Quảng Trị, Quảng Bình
19-02-2020 Đà Nẵng 601,Khánh Hòa 147 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
 18-02-2020 Đắc Lắc 331,Quảng Nam 103 Miss
17-02-2020 Phú Yên 521,Thừa Thiên Huế 251 Win Phú Yên
16-02-2020 Khánh Hòa 342,Kon Tum 926 Win Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 632,Đắc Nông 603,Quảng Ngãi 426 Win Đắc Nông, Đà Nẵng
14-02-2020 Gia Lai 515,Ninh Thuận 739 Miss
13-02-2020 Bình Định 986,Quảng Bình 319,Quảng Trị 171 Win Bình Định, Quảng Bình
12-02-2020 Đà Nẵng 945,Khánh Hòa 781 Win Khánh Hòa
 11-02-2020 Đắc Lắc 628,Quảng Nam 056 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
10-02-2020 Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 281 Win Thừa Thiên Huế 
09-02-2020 Khánh Hòa 258,Kon Tum 002 Miss
08-02-2020 Đà Nẵng 810,Đắc Nông 830,Quảng Ngãi 143 Win Quảng Ngãi, Đà Nẵng
07-02-2020 Gia Lai 180,Ninh Thuận 497 Win Gia Lai, Ninh Thuận 
06-02-2020 Bình Định 765,Quảng Bình 821,Quảng Trị 056 Win Bình Định
05-02-2020 Đà Nẵng 28,Khánh Hòa 38 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
04-02-2020 Đắc Lắc 719,Quảng Nam 029 Miss
03-02-2020 Thừa Thiên Huế 522,Phú Yên 237 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 235,Kon Tum 897 Win Kon Tum

01-02-2020

Đà Nẵng 799,Đắc Nông 578,Quảng Ngãi 958

Win Đắc Nông

31-01-2020 Gia Lai 236,Ninh Thuận 021 Miss
30-01-2020 Bình Định 288,Quảng Bình 105,Quảng Trị 942 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 915,Khánh Hòa 360 Miss
28-01-2020 Đắc Lắc 654,Quảng Nam 056 Miss
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 859,Phú Yên 324 Win Phú Yên
26-01-2020 Khánh Hòa 281,Kon Tum 587 Win Khánh Hòa.Kon Tum
25-01-2020 Quảng Ngãi 195,Đắc Nông 521,Đà Nẵng 209 Win Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 919,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai
23-01-2020 Bình Định 366,Quảng Bình 572,Quảng Trị 397 Miss
22-01-2020 Đà Nẵng 907,Khánh Hòa 428 Win Đà Nẵng
21-01-2020 Đắc Lắc 741,Quảng Nam 193 Win Quảng Nam, Đắc Lắc

20-01-2020

Phú Yên 127,Thừa Thiên Huế 384

Win Thừa Thiên Huế

19-01-2020 Khánh Hòa 234,Kon Tum 396 Miss
18-01-2020 Đắc Nông 789,Quảng Ngãi 452,Đà Nẵng 512 Win Đà Nẵng
17-01-2020 Gia Lai 302,Ninh Thuận 953 Win Gia Lai
16-01-2020 Bình Định 527,Quảng Bình 861,Quảng Trị 579 Win Bình Định, Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 361,Khánh Hòa 659 Win Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 529,Quảng Nam 167 Miss
13-01-2020 Phú Yên 692,Thừa Thiên 496 Win Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 176,Kon Tum 947 Win Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 829,Quảng Ngãi 073,Đắc Nông 621 Miss
10-01-2020 Gia Lai 110,Ninh Thuận 245 Win Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 938,Quảng Bình 427,Quảng Trị 421 Win Quảng Bình, Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 695,Khánh Hòa 140 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
07-01-2020 Đắc Lắc 463,Quảng Nam 806 Win Đắc Lắc
06-01-2020 Phú Yên 164,Thừa Thiên Huế 502 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 146,Kon Tum 697 Win Khánh Hòa
04-01-2020 Đắc Nông 713,Quảng Ngãi 276,Đà Nẵng 032 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 369,Ninh Thuận 262 Miss
02-01-2020 Bình Định 546,Quảng Bình 026,Quảng Trị 281 Win Quảng Bình

01-01-2020

Đà Nẵng 031,Khánh Hòa 765

Win Khánh Hòa, Đà Nẵng

31-12-2019 Đắc Lắc 174,Quảng Nam 807  Win Đắc Lắc
30-12-2019 Phú Yên 942,Thừa Thiên Huế 193 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 248,Kon Tum 315 Win Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 296,Quảng Ngãi 591,Đắc Nông 036 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 272,Ninh Thuận 718 Win Ninh Thuận

26-12-2019

Bình Định 628,Quảng Bình 816,Quảng Trị 457

Win Bình Định,Quảng Bình

25-12-2019 Đà Nẵng 573,Khánh Hòa 551 Win Khánh Hòa
24-12-2019 Đắc Lắc 841,Quảng Nam 408 Win Đắc Lắc, Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 459,Thừa Thiên Huế 386 Miss
22-12-2019 Khánh Hòa 908,Kon Tum 921 Miss
21-12-2019 Quảng Ngãi 026,Đà Nẵng 542,Đắc Nông 419 Miss
20-12-2019 Gia Lai 394,Ninh Thuận 159 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 537,Quảng Bình 572,Quảng Trị 397 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 465 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 567,Quảng Nam 321 Win Đắc Lắc
16-12-2019 Phú Yên 945,Thừa Thiên Huế 206 Win Phú Yên
15-12-2019
Khánh Hòa 344,Kon Tum 532
Win Khánh Hòa.Kon Tum
14-12-2019 Quảng Ngãi 967,Đà Nẵng 224,Đắc Nông 797 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 217,Ninh Thuận 801 Miss
12-12-2019 Bình Định 259,Quảng Bình 874,Quảng Trị 193 Miss
11-12-2019 Khánh Hòa 029,Đà Nẵng 145 Win Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 320,Quảng Nam 148 Miss
09-12-2019 Phú Yên 719,Thừa Thiên Huế 770 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 779,Kon Tum 651 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 133,Đắc Nông 294,Quảng Ngãi 890 Miss
06-12-2019 Gia Lai 147,Ninh Thuận 766 Miss
05-12-2019 Bình Định 354,Quảng Bình 817,Quảng Trị 138 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 529,Khánh Hòa 021 Miss
03-12-2019 Đắc Lắc 558,Quảng Nam 632 Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 510,Thừa Thiên Huế 256   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
01-12-2019
Khánh Hòa 661,Kon Tum 860
Win Khánh Hòa.Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 568,Đắc Nông 023,Quảng Ngãi 869 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 868,Ninh Thuận 129 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 203,Quảng Bình 617,Quảng Trị 981 Miss
27-11-2019 Khánh Hòa 156,Đà Nẵng 207 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 131,Quảng Nam 763 Win Đắc Lắc
25-11-2019 Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 167 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 112,Kon Tum 576 Win Khánh Hòa.Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 257,Đắc Nông 891,Quảng Ngãi 128 Win Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 272,Ninh Thuận 156 Win Gia Lai
21-11-2019 Bình Định 280,Quảng Bình 521,Quảng Trị 306 Win Bình Định
20-11-2019 Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 660 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 419,Quảng Nam 274 Miss
18-11-2019 Phú Yên 648,Thừa Thiên Huế 532

Miss
17-11-2019 Khánh Hòa 487,Kon Tum 090 Win Khánh Hòa.Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 260,Đắc Nông 870,Quảng Ngãi 467 Win Quảng Ngãi
 15-11-2019  Gia Lai 150,Ninh Thuận 592  Miss
14-11-2019 Bình Định 673,Quảng Bình 669,Quảng Trị 125 Miss
13-11-2019  Đà Nẵng 582,Khánh Hòa 304  Win Đà Nẵng 582,Khánh Hòa
12-11-2019  Đắc Lắc 698,Quảng Nam 365  Win Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 679,Thừa Thiên Huế 903  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 083,Kon Tum 673  Win Khánh Hòa
09-11-2019  Đà Nẵng 256,Đắc Nông 464,Quảng Ngãi 206  Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019  Gia Lai 695,Ninh Thuận 544 Miss
07-11-2019  Bình Định 139,Quảng Bình 907,Quảng Trị 980  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019  Đà Nẵng245,Khánh Hòa 156  Win Khánh Hòa
05-11-2019  Đắc Lắc 667,Quảng Nam 863  Win Đắc Lắc
04-11-2019  Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 110 Miss
03-11-2019  Khánh Hòa 602,Kon Tum 180  Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 913,Đắc Nông 632,Quảng Ngãi 443  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 01-11-2019
 Gia Lai 436,Ninh Thuận 317
  Win Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 867,Quảng Bình 176,Quảng Trị 408 Miss
30-10-2019  Đà Nẵng 136,Khánh Hòa 283  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019  Đắc Lắc 376,Quảng Nam 434 Win Quảng Nam
28-10-2019  Phú Yên 349,Thừa Thiên Huế 683  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019  Khánh Hòa 173,Kon Tum 584 Miss
26-10-2019  Đà Nẵng 907,Đắc Nông 755,Quảng Ngãi 558  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 25-10-2019  Gia Lai 905,Ninh Thuận 340   Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 185,Quảng Bình 521,Quảng Trị 069  Win Bình Định
 23-10-2019  Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 935   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 22-10-2019  Đắc Lắc 122,Quảng Nam 546  Miss
 21-10-2019  Phú Yên 501,Thừa Thiên Huế 288   Win Phú Yên
 20-10-2019  Khánh Hòa 678,Kon Tum 044   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 963,Đắc Nông 911,Quảng Ngãi 828   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 18-10-2019  Gia Lai 558,Ninh Thuận 504   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 475,Quảng Trị 677   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 332,Khánh Hòa 249   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 106,Quảng Nam 374
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 698   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 536,Kon Tum 743  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 707,Đắc Nông 390,Quảng Ngãi 536   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 039,Ninh Thuận 727   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 891,Quảng Bình 578,Quảng Trị 514   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 342,Khánh Hòa 498  Miss
 08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 908   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 206,Kon Tum 219  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 943,Ninh Thuận 643   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 204,Quảng Bình 549,Quảng Trị 656   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 604,Khánh Hòa 499   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019
 Đắc Lắc 486,Quảng Nam 809
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 924,Thừa Thiên Huế 235 Miss
 29-09-2019  Khánh Hòa 501,Kon Tum 46  Miss
28-09-2019  Đà Nẵng 150,Đắc Nông 289,Quảng Ngãi 348  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 561,Ninh Thuận 394   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 529,Quảng Bình 449,Quảng Trị 541   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 463   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 713,Quảng Nam 476   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 378,Thừa Thiên Huế 560  Miss
22-09-2019 Khánh Hòa 098,Kon Tum 724  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 813,Đắc Nông 489,Quảng Ngãi 751   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 846,Ninh Thuận 526  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 182,Quảng Bình 958,Quảng Trị 090  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 932,Khánh Hòa 400  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 854,Quảng Nam 721  Win Đắc Lắc
 16-09-2019  Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 67  Miss
15-09-2019
Khánh Hòa 133,Kon Tum 463
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 882,Đắc Nông 497,Quảng Ngãi 211 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 992,Ninh Thuận 072 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 781 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 761,Khánh Hòa 918 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 505,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 227 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 015,Kon Tum 898 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 411,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 285 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 326,Quảng Bình 099,Quảng Trị 460 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 471 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 438,Quảng Nam 312 Miss
02-09-2019 Phú Yên 280,Thừa Thiên Huế 455 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019
Khánh Hòa 814,Kon Tum 146
Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 129,Quảng Ngãi 678 Miss
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 339 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 685,Quảng Bình 942,Quảng Trị 067 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 552,Khánh Hòa 303 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 822,Quảng Nam 879 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 879,Thừa Thiên Huế 412 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 149,Kon Tum 015 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 448,Đắc Nông 815,Quảng Ngãi 164 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 150,Ninh Thuận 555 Miss
22-08-2019 Bình Định 486,Quảng Bình 547,Quảng Trị 621 Win Bình Định,Quảng Bình
21-08-2019 Đà Nẵng 372,Khánh Hòa 790 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 952,Quảng Nam 118 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 933,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 709,Kon Tum 108 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 278,Quảng Ngãi 264 Miss
16-08-2019 Gia Lai 730,Ninh Thuận 653 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 312,Quảng Bình 639,Quảng Trị 658
Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 988 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 590,Quảng Nam 195 Win Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 075 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 596,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 236,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 576 Miss
09-08-2019 Gia Lai 186,Ninh Thuận 323 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 959,Quảng Bình 251,Quảng Trị 593 Win Bình Định,Quảng Bình
07-08-2019 Đà Nẵng 988,Khánh Hòa 112 Win Đà Nẵng
06-08-2019 Đắc Lắc 614,Quảng Nam 226 Miss
05-08-2019 Phú Yên 920,Thừa Thiên Huế 077 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 141,Kon Tum 233 Win Khánh Hòa
03-08-2019 Đà Nẵng 993,Đắc Nông 163,Quảng Ngãi 949 Miss
02-08-2019 Gia Lai 946,Ninh Thuận 383 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 694,Quảng Bình 108,Quảng Trị 353 Win Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 435,Khánh Hòa 171 Miss
30-07-2019 Đắc Lắc 997,Quảng Nam 266 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 586,Thừa Thiên Huế 096 Win Phú Yên
28-07-2019 Khánh Hòa 940,Kon Tum 610 Win Khánh Hòa
27-07-2019 Đà Nẵng 085,Đắc Nông 948,Quảng Ngãi 192 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 781,Ninh Thuận 783 Miss
25-07-2019 Bình Định 423,Quảng Bình 977,Quảng Trị 131 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-07-2019 Đà Nẵng 190,Khánh Hòa 885 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 524,Quảng Nam 276 Miss
22-07-2019 Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 705 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 441,Kon Tum 808 Miss
20-07-2019 Đà Nẵng 488,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 444 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 854,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 441,Quảng Bình 988,Quảng Trị 060 Miss

SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Bao lô bạch thủ – Siêu VIP MIỀN TRUNG – Duy nhất 1 con đã nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất nhằm mục đích làm giàu cho a/e

 SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG 100.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
20-02-2020 Bình Định 07-77,Quảng Bình 78-48,Quảng Trị 31-46 Miss
19-02-2020 Đà Nẵng 48-84,Khánh Hòa 08-61 Win Đà Nẵng
 18-02-2020 Đắc Lắc 58-81,Quảng Nam 67-84 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
17-02-2020 Phú Yên 32-80,Thừa Thiên Huế 38-09 Win Phú Yên
16-02-2020 Khánh Hòa 19-28,Kon Tum 00-17 Miss
15-02-2020 Đà Nẵng 95-83,Đắc Nông 26-94,Quảng Ngãi 86-88 Win Quảng Ngãi,Đắc Nông
14-02-2020 Gia Lai 54-69,Ninh Thuận 76-04 Win Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 52-22,Quảng Bình 00-85,Quảng Trị 75-61 Win Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 47-39,Khánh Hòa 34-67 Win Khánh Hòa
 11-02-2020 Đắc Lắc 12-38,Quảng Nam 34-27 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
10-02-2020 Phú Yên 92-38,Thừa Thiên Huế 05-52 Win Thừa Thiên Huế 
09-02-2020 Khánh Hòa 25-16,Kon Tum 54-97 Miss
08-02-2020 Đà Nẵng 66-83,Đắc Nông 29-28,Quảng Ngãi 69-03 Win Quảng Ngãi, Đắc Nông
07-02-2020 Gia Lai 32-96,Ninh Thuận 36-43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 12-08,Quảng Bình 32-72,Quảng Trị 37-82 Win Quảng Bình, Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 711,Khánh Hòa 890 Win Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 41-65,Quảng Nam 03-59 Miss
03-02-2020 Thừa Thiên Huế 36-38,Phú Yên 86-48 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 71-68,Kon Tum 66-48 Miss

01-02-2020

Đà Nẵng 64-63,Đắc Nông 17-77,Quảng Ngãi 43-64

Win Đà Nẵng,

31-01-2020 Gia Lai 05-51,Ninh Thuận 46-95 Miss
30-01-2020 Bình Định 37-54,Quảng Bình 02-41,Quảng Trị 09-89 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 95-68,Khánh Hòa 30-29 Win Đà Nẵng
28-01-2020 Đắc Lắc 55-28,Quảng Nam 68-40 Win Đắc Lắc
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 18-40,Phú Yên 16-51 Win Phú Yên
26-01-2020 Khánh Hòa 21-47,Kon Tum 13-72 Win Khánh Hòa.Kon Tum
25-01-2020 Quảng Ngãi 64-83,Đắc Nông 02-75,Đà Nẵng 35-90 Win Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 37-69,Ninh Thuận 88-80 Miss
23-01-2020 Bình Định 61-78,Quảng Bình 19-34,Quảng Trị 96-31 Win Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 54-48,Khánh Hòa 41-16 Win Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 57-68,Quảng Nam 62-56 Win Quảng Nam, Đắc Lắc

20-01-2020

Phú Yên 12-10,Thừa Thiên Huế 02-52

Win Thừa Thiên Huế

19-01-2020 Khánh Hòa 23-67,Kon Tum 42-24 Win Kon Tum,
18-01-2020 Đà Nẵng 63-83,Đắc Nông 75-82,Quảng Ngãi 92-85 Miss
17-01-2020 Gia Lai 38-59,Ninh Thuận 35-61 Win Gia Lai
16-01-2020 Bình Định 78-90,Quảng Bình 27-75,Quảng Trị 32-54 Win Quảng Trị, Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 37-40,Khánh Hòa 65-78 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 61-71,Quảng Nam 58-94 Miss
13-01-2020 Phú Yên 15-86,Thừa Thiên Huế 32-43 Win Thừa Thiên Huế, Phú Yên
12-01-2020 Khánh Hòa 54-82,Kon Tum 15-78 Win Kon Tum, Khánh Hòa
11-01-2020 Đà Nẵng 56-98,Quảng Ngãi 49-20,Đắc Nông 10-37 Miss
10-01-2020 Gia Lai 65-46,Ninh Thuận 04-22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 04-46,Quảng Bình 39-48,Quảng Trị 32-85 Win Bình Định,Quảng Bình ,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 17-03,Khánh Hòa 49-56 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
07-01-2020 Đắc Lắc 12-48,Quảng Nam 06-38 Win Quảng Nam
06-01-2020 Phú Yên 54-86,Thừa Thiên Huế 32-10 Win Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 05-22,Kon Tum 58-08 Win Khánh Hòa, Kon Tum
04-01-2020 Đắc Nông 35-09,Quảng Ngãi 31-62,Đà Nẵng 20-65 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 12-36,Ninh Thuận 64-46 Miss
02-01-2020 Bình Định 71-20,Quảng Bình 32-23,Quảng Trị 96-82 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị

01-01-2020

Đà Nẵng 21-42,Khánh Hòa 68-86

Win Khánh Hòa, Đà Nẵng

31-12-2019 Đắc Lắc 36-54,Quảng Nam 76-23 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
30-12-2019 Phú Yên 92-59,Thừa Thiên Huế 05-37 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 79-58,Kon Tum 15-29 Win Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 29-56,Quảng Ngãi 14-05,Đắc Nông 51-73 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 22-46,Ninh Thuận 48-75 Win Gia Lai,Ninh Thuận

26-12-2019

Bình Định 05-29,Quảng Bình 50-97,Quảng Trị 74-87

Win Quảng Trị

25-12-2019 Đà Nẵng 02-67,Khánh Hòa 31-24 Miss
24-12-2019 Đắc Lắc 08-89,Quảng Nam 95-69 Win Đắc Lắc
23-12-2019 Phú Yên 33-84,Thừa Thiên Huế 33-81 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 15-59,Kon Tum 02-13 Miss
21-12-2019 Đà Nẵng 91-57,Đắc Nông 30-16,Quảng Ngãi 06-07 Win Đà Nẵng
20-12-2019 Gia Lai 28-40,Ninh Thuận 06-61 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 08-01,Quảng Bình 05-92,Quảng Trị 15-52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 18-33,Khánh Hòa 26-93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 13-47,Quảng Nam 01-32 Miss
16-12-2019 Phú Yên 27-82,Thừa Thiên Huế 24-59 Win Thừa Thiên Huế
15-12-2019
Khánh Hòa 96-94,Kon Tum 96-10
Win Khánh Hòa.Kon Tum
14-12-2019 Quảng Ngãi 10-24,Đà Nẵng 23-41,Đắc Nông 09-37 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 25-75,Ninh Thuận 75-09 Win Gia Lai
12-12-2019 Bình Định 34-01,Quảng Bình 18-09,Quảng Trị 45-26 Win Bình Định,Quảng Bình
11-12-2019 Đà Nẵng 97-38,Khánh Hòa 21-16 Win Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 94-38,Quảng Nam 72-68 Win Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 37-69,Thừa Thiên Huế 02-63 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 79-43,Kon Tum 98-22 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 23-03,Đắc Nông 03-09,Quảng Ngãi 98-54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 03-62,Ninh Thuận 96-19 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Định 24-98,Quảng Bình 12-40,Quảng Trị 56-43 Win Quảng Bình
04-12-2019 Đà Nẵng 44-43,Khánh Hòa 97-03 Win Đà Nẵng
03-12-2019 Đắc Lắc 12-90,Quảng Nam 95-06 Win Quảng Nam
 02-12-2019  Phú Yên 30-47,Thừa Thiên Huế 21-02   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
01-12-2019
Khánh Hòa 48-70,Kon Tum 15-67
Win Khánh Hòa.Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 39-21,Đắc Nông 02-37,Quảng Ngãi 15-46 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 16-54,Ninh Thuận 36-69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 66-05,Quảng Bình 15-64,Quảng Trị 69-40 Win Quảng Bình
27-11-2019 Khánh Hòa 23-38,Đà Nẵng 36-78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 27-50,Quảng Nam 16-48 Win Đắc Lắc
25-11-2019 Phú Yên 12-70,Thừa Thiên Huế 81-03 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 30-61,Kon Tum 12-24 Win Khánh Hòa.Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 21-46,Đắc Nông 35-79,Quảng Ngãi 18-65 Win Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 69-73,Ninh Thuận 16-30 Win Gia Lai
21-11-2019 Bình Định 63-68,Quảng Bình 39-46,Quảng Trị 07-02 Miss
20-11-2019 Đà Nẵng 28-57,Khánh Hòa 05-84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 15-81,Quảng Nam 03-24 Miss
18-11-2019 Phú Yên 94-37,Thừa Thiên Huế 30-66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 43-56,Kon Tum 12-47 Win Khánh Hòa.Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 14-29,Đắc Nông 61-03,Quảng Ngãi 17-48 Win Quảng Ngãi
 15-11-2019  Gia Lai 16-08,Ninh Thuận 35-27  Miss
14-11-2019 Bình Định 07-54,Quảng Bình 02-94,Quảng Trị 24-05 Win Bình Định
13-11-2019  Đà Nẵng 27-52,Khánh Hòa 10-45 Miss
12-11-2019  Đắc Lắc 21-43,Quảng Nam 36-78  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019  Phú Yên 31-66,Thừa Thiên Huế 15-54 Miss
10-11-2019 Khánh Hòa 96-34,Kon Tum 20-31  Win Kon Tum
09-11-2019  Đà Nẵng 30-70,Đắc Nông 80-54,Quảng Ngãi 47-19  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019  Gia Lai 35-59,Ninh Thuận 16-05  Win Ninh Thuận
07-11-2019  Bình Định 54-39,Quảng Bình 82-71,Quảng Trị 77-67  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 16-09,Khánh Hòa 22-17  Win Khánh Hòa 
05-11-2019  Đắc Lắc 31-45,Quảng Nam 98-38  Win Quảng Nam
04-11-2019  Phú Yên 81-62,Thừa Thiên Huế 11-72  Win Thừa Thiên Huế
03-11-2019  Khánh Hòa 05-22,Kon Tum 63-08  Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 13-16,Đắc Nông 44-23,Quảng Ngãi 05-72  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 01-11-2019
 Gia Lai 28-65,Ninh Thuận 40-69
  Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019  Bình Định 84-40,Quảng Bình 88-20,Quảng Trị 24-16  Win Bình Định, Quảng Trị 
30-10-2019  Đà Nẵng 62-74,Khánh Hòa 17-09  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019  Đắc Lắc 21-56,Quảng Nam 26-31  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019  Phú Yên 25-58,Thừa Thiên Huế 42-30 Miss
27-10-2019  Khánh Hòa 43-37,Kon Tum 76-00  Win Khánh Hòa
26-10-2019  Đà Nẵng 41-96,Đắc Nông 17-72,Quảng Ngãi 48-33  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 25-10-2019  Gia Lai 53-08,Ninh Thuận 77-42   Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 32-68,Quảng Bình 57-80,Quảng Trị 41-82  Win Quảng Bình,Quảng Trị
 23-10-2019  Đà Nẵng 51-38,Khánh Hòa 61-82   Win Đà Nẵng
 22-10-2019  Đắc Lắc 37-17,Quảng Nam 43-05   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 21-10-2019  Phú Yên 63-13,Thừa Thiên Huế 08-53   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 20-10-2019  Khánh Hòa 79-58,Kon Tum 15-28   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 91-90,Đắc Nông 87-11,Quảng Ngãi 46-43   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 18-10-2019  Gia Lai 43-37,Ninh Thuận 46-42   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 17-10-2019  Bình Định 23-56,Quảng Bình 67-70,Quảng Trị 41-54  Miss
 16-10-2019  Đà Nẵng 32-16,Khánh Hòa 21-30   Win Đà Nẵng
 15-10-2019
 Đắc Lắc 39-88,Quảng Nam 43-78
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 08-25,Thừa Thiên Huế 11-98   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 55-56,Kon Tum 52-77   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 12-10-2019  Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 60-39,Ninh Thuận 02-64   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 57-80,Quảng Bình 86-43,Quảng Trị 95-33   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 69-70,Khánh Hòa 27-43   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 02-80,Quảng Nam 53-61   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 51-92,Kon Tum 53-09  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 26-03,Ninh Thuận 72-87   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 09-03,Quảng Bình 67-49,Quảng Trị 66-07   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 05-82,Khánh Hòa 16-61   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019
 Đắc Lắc 68-35,Quảng Nam 57-60
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019  Phú Yên 28-71,Thừa Thiên Huế 48-12  Win Phú Yên
 29-09-2019  Khánh Hòa 17-65,Kon Tum 19-95   Win Khánh Hòa
28-09-2019  Đà Nẵng 23-91,Đắc Nông 31-91,Quảng Ngãi 58-19  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 58-44,Ninh Thuận 80-22   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 30-19,Quảng Bình 49-20,Quảng Trị 72-32   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 03-30,Khánh Hòa 67-79   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26-62,Quảng Nam 74-34   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 64-36,Thừa Thiên Huế 57-67   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 25-65,Kon Tum 28-86  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 64-27,Đắc Nông 77-60,Quảng Ngãi 93-27   Miss
 20-09-2019  Gia Lai 09-98,Ninh Thuận 26-17  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 78-86,Quảng Bình 24-83,Quảng Trị 51-78  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 54-32,Khánh Hòa 63-02  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 09-10,Quảng Nam 54-45  Miss
 16-09-2019  Phú Yên 05-48,Thừa Thiên Huế 35-69  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 19-76,Kon Tum 55-16
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 60-76,Đắc Nông 91-75,Quảng Ngãi 92-90  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 52-70,Ninh Thuận 72-17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 80-48,Quảng Bình 07-60,Quảng Trị 21-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 05-31,Khánh Hòa 86-00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 56-44,Quảng Nam 16-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 79-22,Thừa Thiên Huế 95-91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 62-25,Kon Tum 43-56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 63-06,Đắc Nông 93-63,Quảng Ngãi 93-66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67-38,Ninh Thuận 27-94 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 43-58,Quảng Bình 28-99,Quảng Trị 62-31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 61-28,Khánh Hòa 56-35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 13-51,Quảng Nam 98-12 Miss
02-09-2019 Phú Yên 12-81,Thừa Thiên Huế 34-79 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019
Khánh Hòa 42-50,Kon Tum 74-07
Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 70-21,Đắc Nông 52-86,Quảng Ngãi 55-22 Miss
30-08-2019 Gia Lai 90-14,Ninh Thuận 58-32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 18-90,Quảng Bình 01-70,Quảng Trị 84-72 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 78-65,Khánh Hòa 32-58 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26-27,Quảng Nam 71-77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 15-46,Thừa Thiên Huế 13-93 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 15-05,Kon Tum 50-83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 84-37,Đắc Nông 48-13,Quảng Ngãi 66-13 Win Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 02-78,Ninh Thuận 46-57 Miss
22-08-2019 Bình Định 41-38,Quảng Bình 47-66,Quảng Trị 80-66 Win Bình Định
21-08-2019 Đà Nẵng 57-56,Khánh Hòa 80-29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 22-69,Quảng Nam 01-85 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 86-94,Thừa Thiên Huế 13-49 Miss
18-08-2019 Khánh Hòa 06-79,Kon Tum 09-96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 56-63,Đắc Nông 22-48,Quảng Ngãi 44-83 Win Đà Nẵng
16-08-2019 Gia Lai 35-10,Ninh Thuận 86-93 Miss
15-08-2019 Bình Định 72-10,Quảng Bình 59-78,Quảng Trị 41-43 Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 03-15,Khánh Hòa 05-90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 43-48,Quảng Nam 12-39 Miss
12-08-2019 Phú Yên 89-32,Thừa Thiên Huế 51-85 Win Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 96-39,Kon Tum 33-26 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 55-14,Đắc Nông 54-96,Quảng Ngãi 04-80 Miss
09-08-2019 Gia Lai 08-19,Ninh Thuận 36-63 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 79-80,Quảng Bình 44-18,Quảng Trị 73-30 Win Bình Định
07-08-2019 Đà Nẵng 17-32,Khánh Hòa 33-20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 56-91,Quảng Nam 06-86 Miss
05-08-2019 Phú Yên 80-48,Thừa Thiên Huế 43-20 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 93-41,Kon Tum 43-66 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 78-80,Đắc Nông 70-68,Quảng Ngãi 01-21 Win Đà Nẵng
02-08-2019 Gia Lai 46-59,Ninh Thuận 63-01 Win Gia Lai,Ninh Thuận