DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp – Số ngon – Chiến thắng trong tay!! Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 300.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI VIP MIỀN BẮC NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI VIP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY
06-12-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
05-12-2019 Đầu 6 Đuôi 7 Win 67
04-12-2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win 19
03-12-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9
02-12-2019 Đầu 7 Đuôi 9 Miss

 01-12-2019

Đầu 8 Đuôi 7

  Win 87 

30-11-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
29-11-2019  Đầu 0 Đuôi 3  Win 03 
28-11-2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win 32
27-11-2019  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
26-11-2019 Đầu 3 Đuôi 1 Win 31
25-11-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
24-11-2019  Đầu 4 Đuôi 2  Win 42 
23-11-2019 Đầu 6 Đuôi 0 Miss
22-11-2019  Đầu 7 Đuôi 8  Win 78 
21-11-2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win Đầu 1
20-11-2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win 51
19-11-2019  Đầu 4 Đuôi 2  Win 42 
18-11-2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win 84
17-11-2019  Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0 
16-11-2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82

15-11-2019

Đầu 8 Đuôi 0

Miss

14-11-2019 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5
13-11-2019  Đầu 1 Đuôi 8  Win 18 
12-11-2019  Đầu 4 Đuôi 4  Win 44 
11-11-2019  Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6 
10-11-2019  Đầu 1 Đuôi 0  Win 10 
09-11-2019  Đầu 0 Đuôi 2  Win 02 
08-11-2019  Đầu 8 Đuôi 3 Miss
07-11-2019  Đầu 2 Đuôi 4  Win 24 
06-11-2019  Đầu 8 Đuôi 1  Win 81 
05-11-2019  Đầu 8 Đuôi 0  Win Đuôi 0 
04-11-2019  Đầu 4 Đuôi 3  Win 43 
03-11-2019  Đầu 1 Đuôi 1  Win 11 
02-11-2019  Đầu 9 Đuôi 4  Win 94 
01-11-2019
 Đầu 5 Đuôi 8
 Win Đuôi 8 
31-10-2019  Đầu 6 Đuôi 2  Win 62 
30-10-2019  Đầu 9 Đuôi 6  Win Đầu 9 
29-10-2019  Đầu 2 Đuôi 4 Miss
28-10-2019  Đầu 3 Đuôi 9  Win 39 
27-10-2019  Đầu 1 Đuôi 6  Win 16 
26-10-2019  Đầu 0 Đuôi 9  Win 09 
 25-10-2019  Đầu 8 Đuôi 4   Win 84 
24-10-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
23-10-2019 Đầu 5 Đuôi 2  Win Đầu 5
22-10-2019 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
 21-10-2019  Đầu 3 Đuôi 8   Miss
20-10-2019  Đầu 6 Đuôi 9  Win Đuôi 9 
 19-10-2019  Đầu 5 Đuôi 2  Miss
18-10-2019 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
 17-10-2019  Đầu 5 Đuôi 8 Miss
16-10-2019  Đầu 4 Đuôi 1  Win 41 
 15-10-2019
 Đầu 3 Đuôi 0
  Win 30 
14-10-2019  Đầu 1 Đuôi 4  Win  Đầu 1
 13-10-2019  Đầu 4 Đuôi 8   Win 48 
 12-10-2019  Đầu 0 Đuôi 9   Win 09 
11-10-2019  Đầu 6 Đuôi 8  Win 68 
 10-10-2019  Đầu 4 Đuôi 6   Win 46 
 09-10-2019  Đầu 7 Đuôi 0 Miss
 08-10-2019  Đầu 1 Đuôi 0 Miss
 07-10-2019  Đầu 0 Đuôi 0   Win 00 
 06-10-2019  Đầu 7 Đuôi 5   Win 75 
05-10-2019  Đầu 5 Đuôi 2  Win 52 
 04-10-2019  Đầu 5 Đuôi 1   Win 51 
03-10-2019  Đầu 2 Đuôi 7  Win 27 
 02-10-2019  Đầu 8 Đuôi 0   Win Đầu 8
 01-10-2019
 Đầu 1 Đuôi 5
  Win 15
 30-09-2019  Đầu 9 Đuôi 6 Miss
 29-09-2019  Đầu 2 Đuôi 4   Win 24 
 28-09-2019  Đầu 1 Đuôi 6   Win 16 
27-09-2019  Đầu 7 Đuôi 8  Win 78 
 26-09-2019  Đầu 5 Đuôi 7   Win 57 
25-09-2019  Đầu 5 Đuôi 9  Win 59 
 24-09-2019  Đầu 3 Đuôi 4   Win Đuôi 4 
23-09-2019  Đầu 2 Đuôi 9  Win 29 
22-09-2019  Đầu 4 Đuôi 7 Miss
 21-09-2019  Đầu 1 Đuôi 8  Win Đuôi 8 
 20-09-2019  Đầu 7 Đuôi 6   Win 76
 19-09-2019  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2 
 18-09-2019  Đầu 4 Đuôi 6  Win 46 
 17-09-2019  Đầu 0 Đuôi 1  Win 01 
16-09-2019  Đầu 8 Đuôi 1  Miss
15-09-2019
Đầu 0 Đuôi 3
Win 03
14-09-2019 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
13-09-2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đuôi 2
12-09-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
11-09-2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
10-09-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
09-09-2019 83 Win 83
08-09-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
07-09-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
06-09-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
05-09-2019 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
04-09-2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win 84
03-09-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5
02-09-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
01-09-2019
Đầu 1 Đuôi 5
Miss
31-08-2019 Đầu 6 Đuôi 0 Win 60
30-08-2019 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
29-08-2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7
28-08-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
27-08-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
26-08-2019 Đầu 6 Đuôi 3 Win 63
25-08-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
24-08-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
23-08-2019 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
22-08-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
21-08-2019 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đuôi 7
20-08-2019 Đầu 6 Đuôi 5 Win 65
19-08-2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
18-08-2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win 11
17-08-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
16-08-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
15-08-2019
Đầu 7 Đuôi 5
Win Đầu 7
14-08-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
13-08-2019 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
12-08-2019 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
11-08-2019 Đầu 5- Đuôi 1 Miss
10-08-2019 Đầu 4- Đuôi 0 Win 40
09-08-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win 02
08-08-2019 Đầu 9- Đuôi 3 Miss
07-08-2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
06-08-2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
05-08-2019 Đầu 9- Đuôi 1 Win 91
04-08-2019 Đầu 3- Đuôi 2 Win 32
03-08-2019 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
02-08-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
01-08-2019
Đầu 5- Đuôi 6
Win 56
31-07-2019 Đầu 9- Đuôi 0 Win 90
30-07-2019 Đầu 5- Đuôi 7 Win 57
29-07-2019 Đầu 6- Đuôi 4 Miss
28-07-2019 Đầu 0- Đuôi 8 Win 08
27-07-2019 Đầu 9- Đuôi 4 Win 94
26-07-2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
25-07-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Miss
24-07-2019 Đầu 5 Đuôi 2 Miss
23-07-2019 Đầu 7- Đuôi 4 Win 74
22-07-2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
21-07-2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
20-07-2019 Đầu 0- Đuôi 5 Win 05
19-07-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win 02
18-07-2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss