CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG 400.000 VNĐ

Để nhận được lô GIẢI 8 MIỀN TRUNG đẹp nhất mà các chuyên gia của chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ thì các bạn cần nạp 400.000VNĐ vào khung nạp thẻ bên dưới đây.

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
TẠM NGHỈ
31-03-2020 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 24 Miss
30-03-2020 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 17 Win Thừa Thiên Huế, Phú Yên
29-03-2020 Khánh Hòa 12,Kon Tum 51 Win Khánh Hòa
28-03-2020 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 41 Win Đắc Nông, Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 66,Ninh Thuận 05 Miss
26-03-2020 Bình Định 82,Quảng Bình 45,Quảng Trị 71 Win Quảng Trị, Bình Định
25-03-2020 Đà Nẵng 86,Khánh Hòa 12 Win Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 04,Quảng Nam 13 Win Quảng Nam
23-2020 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên
22-03-2020 Khánh Hòa 00,Kon Tum 32 Miss
21-03-2020 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 01 Win Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 05,Ninh Thuận 24 Win Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 47,Quảng Bình 24,Quảng Trị 48 Win Quảng Bình
18-03-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 42 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
17-03-2020 Đắc Lắc 15,Quảng Nam 34 Win Quảng Nam
16-2020 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 96 Win Thừa Thiên Huế

15-03-2020

Khánh Hòa 47,Kon Tum 16

Miss

14-03-2020 Đà Nẵng 29,Đắc Nông 07,Quảng Ngãi 24 Win Đà Nẵng
13-03-2020 Gia Lai 98,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai
12-03-2020 Bình Định 64,Quảng Bình 90,Quảng Trị 08 Win Quảng Trị, Bình Định
11-03-2020 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 71 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
10-03-2020 Đắc Lắc 06,Quảng Nam 93 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
09-03-2020 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên
08-03-2020 Khánh Hòa 07,Kon Tum 94 Win Kon Tum, Khánh Hòa
07-03-2020 Đà Nẵng 97,Đắc Nông 89,Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng
06-03-2020 Ninh Thuận 84,Gia Lai 24 Miss
05-03-2020 Bình Định 33,Quảng Bình 60,Quảng Trị 62 Win Quảng Trị
04-03-2020 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 93 Win Khánh Hòa
03-03-2020 Đắc Lắc 44,Quảng Nam 93 Win Quảng Nam
02-03-2020 Phú Yên 51,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế

01-03-2020

Khánh Hòa 82,Kon Tum 26

  Win Khánh Hòa

 29-02-2020 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 48,Quảng Ngãi 10 Miss
28-02-2020 Gia Lai 29,Ninh Thuận 97 Win  Ninh Thuận
27-02-2020 Bình Định 84,Quảng Bình 90,Quảng Trị 33 Miss
26-02-2020 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng
 25-02-2020 Đắc Lắc 81,Quảng Nam 68 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
24-02-2020 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên
23-02-2020 Khánh Hòa 39,Kon Tum 72 Win Kon Tum
 22-02-2020  Đà Nẵng 67,Đắc Nông 19,Quảng Ngãi 91  Miss
21-02-2020 Gia Lai 23,Ninh Thuận 58 Miss
20-02-2020 Bình Định 51,Quảng Bình 59,Quảng Trị 16 Win Quảng Trị, Bình Định
19-02-2020 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng
 18-02-2020 Đắc Lắc 19,Quảng Nam 68 Miss
17-02-2020 Phú Yên 61,Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên
16-02-2020 Khánh Hòa 04,Kon Tum 89 Win Kon Tum, Khánh Hòa
15-02-2020 Đà Nẵng 51,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 01 Win Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 82,Ninh Thuận 46 Miss
13-02-2020 Bình Định 09,Quảng Bình 60,Quảng Trị 13 Win Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng
 11-02-2020 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 69 Win Quảng Nam
10-02-2020 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
09-02-2020 Khánh Hòa 65,Kon Tum 44 Miss
08-02-2020 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 90,Quảng Ngãi 42 Win Quảng Ngãi
07-02-2020 Gia Lai 12,Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 65,Quảng Bình 82,Quảng Trị 46 Win Bình Định, Quảng Trị 
05-02-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 97 Win Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 91,Quảng Nam 73 Miss
03-02-2020 Thừa Thiên Huế 19,Phú Yên 86 Win Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 32,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa.Kon Tum

01-02-2020

Đà Nẵng 88,Đắc Nông 48,Quảng Ngãi 64

Win Đà Nẵng

31-01-2020 Gia Lai 95,Ninh Thuận 17 Miss
30-01-2020 Bình Định 06,Quảng Bình 87,Quảng Trị 36 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 30 Miss
28-01-2020 Đắc Lắc 48,Quảng Nam 81 Miss
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 52,Phú Yên 18 Win Phú Yên
26-01-2020 Khánh Hòa 56,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa.Kon Tum
25-01-2020 Quảng Ngãi 57,Đắc Nông 06,Đà Nẵng 19 Win Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 78,Ninh Thuận 83 Win Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 16,Quảng Trị 52 Win Bình Định
22-01-2020 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 17 Miss
21-01-2020 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 56 Win Quảng Nam

20-01-2020

Phú Yên 91,Thừa Thiên Huế 89

Win Phú Yên

19-01-2020 Khánh Hòa 69,Kon Tum 98 Miss
18-01-2020 Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 48,Đà Nẵng 89 Win Đắc Nông,Đà Nẵng
17-01-2020 Gia Lai 83,Ninh Thuận 56 Win Gia Lai
16-01-2020 Bình Định 99,Quảng Bình 95,Quảng Trị 59 Win Quảng Trị, Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 02 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 19,Quảng Nam 63 Miss
13-01-2020 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên
12-01-2020 Khánh Hòa 65,Kon Tum 73 Win Kon Tum, Khánh Hòa
11-01-2020 Đà Nẵng 30,Quảng Ngãi 12,Đắc Nông 36 Miss
10-01-2020 Gia Lai 60,Ninh Thuận 57 Miss
09-01-2020 Bình Định 03,Quảng Bình 90,Quảng Trị 18 Win Bình Định
08-01-2020 Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 18 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
07-01-2020 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc
06-01-2020 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 93 Win Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 20,Kon Tum 68 Miss
04-01-2020 Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 68,Đà Nẵng 19 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 08,Ninh Thuận 32 Win Gia Lai
02-01-2020 Bình Định 17,Quảng Bình 40,Quảng Trị 48 Win Bình Định

01-01-2020

Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 48

Win Khánh Hòa, Đà Nẵng

31-12-2019 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 74 Win Quảng Nam
30-12-2019 Phú Yên 74,Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 36,Kon Tum 06 Miss
28-12-2019 Đà Nẵng 59,Quảng Ngãi 22,Đắc Nông 30 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 73,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận

26-12-2019

Bình Định 44,Quảng Bình 45,Quảng Trị 78

Miss

25-12-2019 Đà Nẵng 68,Khánh Hòa 18 Miss
24-12-2019 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc
23-12-2019 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 24 Miss
21-12-2019 Quảng Ngãi 23,Đà Nẵng 85,Đắc Nông 15 Miss
20-12-2019 Gia Lai 15,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 53,Quảng Bình 19,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 30,Quảng Nam 56 Win Đắc Lắc
16-12-2019 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 26 Miss
15-12-2019
Khánh Hòa 28,Kon Tum 54
Miss
14-12-2019 Quảng Ngãi 71,Đà Nẵng 98,Đắc Nông 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 47,Ninh Thuận 57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 03,Quảng Bình 23,Quảng Trị 34 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 98 Miss
10-12-2019 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc
09-12-2019 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 67 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 43,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 17,Quảng Bình 80,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 14 Miss
03-12-2019 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 29   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
01-12-2019
Khánh Hòa 04,Kon Tum 96
Win Khánh Hòa.Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 59,Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 94,Quảng Bình 48,Quảng Trị 20 Miss
27-11-2019 Khánh Hòa 23,Đà Nẵng 23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc
25-11-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 63 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 20,Kon Tum 02 Win Khánh Hòa.Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 36,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 53 Win Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 73,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai
21-11-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 75,Quảng Trị 61 Win Bình Định
20-11-2019 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 12 Miss
18-11-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 27

Win Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 52,Kon Tum 69 Win Khánh Hòa.Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 17,Quảng Ngãi 58 Win Quảng Ngãi
15-11-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 19  Miss
14-11-2019 Bình Định 96,Quảng Bình 24,Quảng Trị 32 Miss
13-11-2019  Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 84  Win Khánh Hòa
12-11-2019  Đắc Lắc 67,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019  Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 57  Win Phú Yên
10-11-2019  Khánh Hòa 98,Kon Tum 03  Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 89  Win Đà Nẵng,Đắc Nông
08-11-2019  Gia Lai 77,Ninh Thuận 40 Miss
07-11-2019  Bình Định 07,Quảng Bình 46,Quảng Trị 52  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019  Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 63  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019  Đắc Lắc 10,Quảng Nam 14  Win Quảng Nam
04-11-2019  Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 60 Miss
03-11-2019  Khánh Hòa 65,Kon Tum 08  Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 58,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 94  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 01-11-2019
 Gia Lai 65,Ninh Thuận 43
  Win Gia Lai
31-10-2019  Bình Định 37,Quảng Bình 18,Quảng Trị 44  Win Bình Định,Quảng Bình
30-10-2019  Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 68  Win Đà Nẵng
29-10-2019  Đắc Lắc 37,Quảng Nam 29 Miss
28-10-2019  Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 23  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019  Khánh Hòa 67,Kon Tum 08  Win Kon Tum
26-10-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 95  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 25-10-2019  Gia Lai 52,Ninh Thuận 39   Win Gia Lai
24-10-2019  Bình Định 61,Quảng Bình 74,Quảng Trị 34  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 23-10-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 46 Miss
 22-10-2019  Đắc Lắc 12,Quảng Nam 68  Miss
 21-10-2019  Phú Yên 85,Thừa Thiên Huế 56   Win Phú Yên
 20-10-2019  Khánh Hòa 81,Kon Tum 75   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 19-10-2019  Đà Nẵng 27,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 29   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 18-10-2019  Gia Lai 78,Ninh Thuận 72   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 17-10-2019  Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 14   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 02,Thừa Thiên Huế 33   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 24,Kon Tum 56  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 93,Đắc Nông 84,Quảng Ngãi 57   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 16,Ninh Thuận 33   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 60,Quảng Bình 03,Quảng Trị 93   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 56   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 56,Quảng Nam 21   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 63,Kon Tum 20  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 64,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 65   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 03,Ninh Thuận 29   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 57,Quảng Bình 60,Quảng Trị 66   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 73   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019
 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 65
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019  Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 67,Kon Tum 45   Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019  Đà Nẵng 79,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 68  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 87,Ninh Thuận 25   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 77,Quảng Bình 97,Quảng Trị 97   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26,Quảng Nam 14   Win Đắc Lắc
 23-09-2019  Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 71  Miss
22-09-2019 Khánh Hòa 10,Kon Tum 03  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 53,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 39   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 49,Ninh Thuận 10  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 23,Quảng Bình 59,Quảng Trị 58  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 02  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 16-09-2019  Phú Yên 151,Thừa Thiên Huế 781  Miss
15-09-2019
Khánh Hòa 26,Kon Tum 52
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 73,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 62,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 58,Quảng Nam 12 Miss
02-09-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên
01-09-2019
Khánh Hòa 48,Kon Tum 24
Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 67 Miss
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 72 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên
25-08-2019 Khánh Hòa 70,Kon Tum 35 Miss
24-08-2019 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 01 Miss
22-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 64,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 84 Win Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 39 Miss
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 53 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 27 Miss
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 11,Quảng Bình 56,Quảng Trị 31
Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc
12-08-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên
11-08-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 43 Miss
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 25,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 74 Miss
08-08-2019 Bình Định 27,Quảng Bình 43,Quảng Trị 65 Win Bình Định
07-08-2019 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 26 Miss
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 18,Kon Tum 89 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng
02-08-2019 Gia Lai 46,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai
01-08-2019 Bình Định 10,Quảng Bình 53,Quảng Trị 37 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 51 Miss
30-07-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên
28-07-2019 Khánh Hòa 68,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 47 Miss
26-07-2019 Gia Lai 86,Ninh Thuận 91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-07-2019 Bình Định 72,Quảng Bình 85,Quảng Trị 64 Win Bình Định
24-07-2019 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 43 Miss
22-07-2019 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 67,Quảng Ngãi 94 Miss
19-07-2019 Gia Lai 11,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai
18-07-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 76,Quảng Trị 84 Miss