CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

 Các bạn lấy số nên chơi lâu dài cực hiệu quả, số chuẩn ăn đều mỗi ngày, chơi tích vốn cực hay. Cam Kết số chuẩn!!Đừng vì cầu gẫy 1-2 hôm mà bỏ là bạn sẽ hối hận đó.

 CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM 400.000 VNĐ

 Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 16h00.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
21-02-2020  Bình Dương 91,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 76  Win Trà Vinh,Vĩnh Long, Bình Dương

20-02-2020

 An Giang 90,Tây Ninh 64,Binh Thuận 92

Win An Giang

 19-02-2020 Đồng Nai 12,Sóc Trăng 92,Cần Thơ 40   Win Sóc Trăng, Đồng Nai
18-02-2020 Bạc Liêu 56,Bến Tre 39,Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu,Bến Tre
17-02-2020 Cà Mau 10,Hồ Chí Minh 19,Đồng Tháp 66 Win Hồ Chí Minh, Cà Mau
16-02-2020 Kiên Giang 27,Đà Lạt 86,Tiền Giang 89 Miss
15-02-2020  Hồ Chí Minh 28,Bình Phước 15,Hậu Giang 67,Long An 07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
14-02-2020 Bình Dương 59,Trà Vinh 10,Vĩnh Long 03  Win Vĩnh Long
 13-02-2020  An Giang 79,Bình Thuận 70,Tây Ninh 20   Win An Giang,Bình Thuận
 12-02-2020  Cần Thơ 38,Đồng Nai 02,Sóc Trăng 41   Win Cần Thơ
 11-02-2020  Bạc Liêu 43,Bến Tre 20,Vũng Tàu 45  Miss
10-02-2020 Cà Mau 65,Hồ Chí Minh 80,Đồng Tháp 88 Win Đồng Tháp, Cà Mau
09-02-2020 Kiên Giang 54,Đà Lạt 31,Tiền Giang 47 Miss
08-02-2020 Hồ Chí Minh 36,Bình Phước 32,Hậu Giang 44,Long An 00 Miss
07-02-2020 Bình Dương 05,Trà Vinh 70,Vĩnh Long 28  Win Trà Vinh
06-02-2020 An Giang 98,Tây Ninh 21,Binh Thuận 24 Win Binh Thuận, An Giang
05-02-2020 Đồng Nai 76,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 12 Win Cần Thơ
05-02-2020 Đồng Nai 76,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 12 Win Cần Thơ
04-02-2020 Bạc Liêu 84,Bến Tre 78,Vũng Tàu 02 Win Bạc Liêu,Bến Tre
03-02-2020 Cà Mau 72,Hồ Chí Minh 41,Đồng Tháp 76 Miss
02-02-2020 Kiên Giang 76,Đà Lạt 18,Tiền Giang 25 Win Tiền Giang,Đà Lạt

01-02-2020

Hồ Chí Minh 57,Bình Phước 20,Hậu Giang 86,Long An 72

Win Hồ Chí Minh,Long An

31-01-2020 Bình Dương 03,Trà Vinh 45,Vĩnh Long 61 Win Vĩnh Long
30-01-2020 An Giang 20,Tây Ninh 19,Bình Thuận 01 Miss
29-01-2020 Đồng Nai 48,Sóc Trăng 37,Cần Thơ 10 Miss
28-01-2020 Bạc Liêu 71,Bến Tre 95,Vũng Tàu 60 Miss
27-01-2020 Hồ Chí Minh 20,Đồng Tháp 19,Cà Mau 86 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 62,Tiền Giang 75,Đà Lạt 05 Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
25-01-2020 Long An 55,Hồ Chí Minh 32,Hậu Giang 05,Bình Phước 19 Win Long An,Hồ Chí Minh
24-01-2020 Bình Dương 40,Trà Vinh 64,Vĩnh Long 59 Miss
23-01-2020 An Giang 95,Tây Ninh 21,Binh Thuận 19 Win Tây Ninh, An Giang
22-01-2020 Cần Thơ 05,Đồng Nai 97,Sóc Trăng 32 Win Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 96,Bến Tre 73,Vũng Tàu 57 Win Vũng Tàu, Bến Tre

20-01-2020

Cà Mau 29,Hồ Chí Minh 48,Đồng Tháp 56

Miss

19-01-2020 Kiên Giang 81,Đà Lạt 51,Tiền Giang 12 Win Kiên Giang
18-01-2020 Long An 19,Hồ Chí Minh 73,Hậu Giang 69,Bình Phước 41 Win Bình Phước, Long An
17-01-2020 Bình Dương 95,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 01,Bình Thuận 28,Tây Ninh 39 Win An Giang
15-01-2020 Đồng Nai 91,Sóc Trăng 71,Cần Thơ 26 Miss
14-01-2020 Bạc Liêu 20,Bến Tre 01,Vũng Tàu 28 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 22,Đồng Tháp 99,Hồ Chí Minh 88 Win Đồng Tháp,Hồ Chí Minh, Cà Mau
12-01-2020 Kiên Giang 83,Đà Lạt 97,Tiền Giang 38 Win Kiên Giang,Đà Lạt
11-01-2020 Long An 86,Hồ Chí Minh 47,Hậu Giang 02,Bình Phước 17 Win Bình Phước
10-01-2020 Bình Dương 83,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 40,Tây Ninh 02,Binh Thuận 75 Miss
08-01-2020 Cần Thơ 72,Đồng Nai 65,Sóc Trăng 82 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
07-01-2020 Bạc Liêu 57,Bến Tre 87,Vũng Tàu 26 Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020 Cà Mau 90,Đồng Tháp 51,Hồ Chí Minh 14 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
05-01-2020 Kiên Giang 14,Tiền Giang 70,Đà Lạt 20 Win Đà Lạt,
04-01-2020 Hồ Chí Minh 03,Bình Phước 80,Hậu Giang 48,Long An 12 Miss
03-01-2020 Bình Dương 91,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 19 Win Trà Vinh,Bình Dương
02-01-2020 An Giang 91,Bình Thuận 69,Tây Ninh 70 Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh

01-01-2020

Đồng Nai 45,Sóc Trăng 06,Cần Thơ 27

Miss

31-12-2019 Bạc Liêu 39,Bến Tre 54,Vũng Tàu 95 Win Vũng Tàu
30-12-2019 Cà Mau 93,Đồng Tháp 31,Hồ Chí Minh 23 Win Cà Mau,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 50,Đà Lạt 15,Tiền Giang 78 Win Kiên Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 67,Bình Phước 21,Hậu Giang 03,Long An 37 Win Long An
27-12-2019 Bình Dương 72,Trà Vinh 14,Vĩnh Long 78 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long

26-12-2019

An Giang 68,Tây Ninh 69,Binh Thuận 01

Win Binh Thuận

25-12-2019 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 68,Cần Thơ 74 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 32,Bến Tre 74,Vũng Tàu 18 Win Bạc Liêu,Bến Tre
23-12-2019 Cà Mau 32,Đồng Tháp 02,Hồ Chí Minh 54 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
22-12-2019 Kiên Giang 14,Tiền Giang 21,Đà Lạt 69 Win Kiên Giang
21-12-2019 Hậu Giang 30,Long An 87,Hồ Chí Minh 94,Bình Phước 10 Miss
20-12-2019 Bình Dương 79,Trà Vinh 46,Vĩnh Long 04 Win Bình Dương,Trà Vinh
19-12-2019 An Giang 30,Tây Ninh 14,Binh Thuận 77 Miss
18-12-2019 Đồng Nai 26,Sóc Trăng 80,Cần Thơ 51 Miss
17-12-2019 Bạc Liêu 27,Bến Tre 98,Vũng Tàu 40 Miss
16-12-2019 Cà Mau 43,Đồng Tháp 50,Hồ Chí Minh 48 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
15-12-2019
Kiên Giang 91,Đà Lạt 67,Tiền Giang 42
Miss
14-12-2019 Hồ Chí Minh 62,Bình Phước 33,Hậu Giang 65,Long An 93 Miss
13-12-2019 Bình Dương 66,Trà Vinh 01,Vĩnh Long 23 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 12-12-2019  An Giang 12,Tây Ninh 92,Binh Thuận 26  Win Tây Ninh,Binh Thuận
11-12-2019 Đồng Nai 69,Sóc Trăng 75,Cần Thơ 95 Miss
10-12-2019 Bạc Liêu 56,Bến Tre 79,Vũng Tàu 96 Win Bến Tre,Vũng Tàu
09-12-2019 Cà Mau 86,Đồng Tháp 36,Hồ Chí Minh 18 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
08-12-2019 Kiên Giang 81,Đà Lạt 30,Tiền Giang 17 Miss
07-12-2019 Hồ Chí Minh 93,Bình Phước 71,Hậu Giang 24,Long An 78 Miss
06-12-2019 Bình Dương 79,Trà Vinh 05,Vĩnh Long 28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-12-2019 An Giang 24,Tây Ninh 94,Binh Thuận 19 Miss
04-12-2019  Cần Thơ 15,Đồng Nai 84,Sóc Trăng 36  Win Đồng Nai
03-12-2019 Bạc Liêu 37,Bến Tre 88,Vũng Tàu 91 Miss
02-12-2019  Cà Mau 67,Hồ Chí Minh 18,Đồng Tháp 85  Win Cà Mau,Đồng Tháp
01-12-2019
Kiên Giang 21,Tiền Giang 25,Đà Lạt 89
Win Kiên Giang,Tiền Giang
30-11-2019 Long An 90,Hồ Chí Minh 57,Hậu Giang 69,Bình Phước 23 Win Long An
29-11-2019  Bình Dương 73,Trà Vinh 39,Vĩnh Long 18 Miss
28-11-2019 An Giang 13,Tây Ninh 74,Binh Thuận 48 Win Bình Thuận,Tây Ninh
27-11-2019 Cần Thơ 03,Đồng Nai 47,Sóc Trăng 64 Win Cần Thơ
26-11-2019 Bạc Liêu 66,Bến Tre 15,Vũng Tàu 24 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-11-2019 Cà Mau 29,Hồ Chí Minh 68,Đồng Tháp 21 Win Cà Mau, Đồng Tháp
24-11-2019 Đà Lạt 29,Kiên Giang 87,Tiền Giang 61 Miss
23-11-2019 Hồ Chí Minh 27,Bình Phước 75,Hậu Giang 78,Long An 02 Miss
22-11-2019 Bình Dương 93,Trà Vinh 17,Vĩnh Long 05 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-11-2019 An Giang 49,Bình Thuận 24,Tây Ninh 64 Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
20-11-2019 Cần Thơ 07,Đồng Nai 57,Sóc Trăng 20 Win Cần Thơ,Đồng Nai
19-11-2019 Bạc Liêu 54,Bến Tre 34,Vũng Tàu 65 Miss
18-11-2019 Cà Mau 33,Hồ Chí Minh 38,Đồng Tháp 86

Win Hồ Chí Minh
17-11-2019 Kiên Giang 63,Đà Lạt 66,Tiền Giang 17 Miss
16-11-2019 Bình Phước 23,Hậu Giang 34,Hồ Chí Minh 01,Long An 69 Miss
 15-11-2019 Bình Dương 00,Trà Vinh 72,Vĩnh Long 95   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 07,Tây Ninh 41,Binh Thuận 10 Win An Giang,Tây Ninh
13-11-2019  Đồng Nai 24,Sóc Trăng 55,Cần Thơ 36  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019  Bạc Liêu 26,Bến Tre 98,Vũng Tàu 10  Win Bạc Liêu
11-11-2019  Cà Mau 71,Hồ Chí Minh 72,Đồng Tháp 73  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
10-11-2019  Kiên Giang 76,Đà Lạt 20,Tiền Giang 06 Miss
09-11-2019  Hồ Chí Minh 00,Bình Phước 14,Hậu Giang 86,Long An 56  Win Hồ Chí Minh
08-11-2019  Bình Dương 82,Trà Vinh 75,Vĩnh Long 96  Win Bình Dương,,Vĩnh Long
07-11-2019  An Giang 32,Tây Ninh 62,Binh Thuận 25  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 12,Sóc Trăng 60,Cần Thơ 35  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 69,Bến Tre 24,Vũng Tàu 34  Win Bến Tre 
04-11-2019  Cà Mau 88,Hồ Chí Minh 23,Đồng Tháp 92 Miss
03-11-2019  Kiên Giang 95,Đà Lạt 89,Tiền Giang 64 Miss
02-11-2019  Hồ Chí Minh 66,Bình Phước 56,Hậu Giang 20,Long An 07  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
01-11-2019
 Bình Dương 15,Trà Vinh 78,Vĩnh Long 39
 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019  An Giang 48,Tây Ninh 80,Binh Thuận 31  Win Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019  Đồng Nai 65,Sóc Trăng 58,Cần Thơ 13 Miss
29-10-2019  Bạc Liêu 85,Bến Tre 50,Vũng Tàu 73  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019  Cà Mau 90,Hồ Chí Minh 15,Đồng Tháp 39  Win Đồng Tháp
27-10-2019  Kiên Giang 68,Đà Lạt 77,Tiền Giang 87  Win Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019  Hồ Chí Minh 37,Bình Phước 07,Hậu Giang 25,Long An 34  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 25-10-2019  Bình Dương 07,Trà Vinh 48,Vĩnh Long 15   Win Bình Dương,Vĩnh Long
 24-10-2019  An Giang 17,Tây Ninh 29,Binh Thuận 76 Miss
 23-10-2019  Cần Thơ 69,Đồng Nai 56,Sóc Trăng 23   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 22-10-2019  Bạc Liêu 61,Bến Tre 54,Vũng Tàu 65   Win Vũng Tàu
 21-10-2019  Cà Mau 89,Hồ Chí Minh 35,Đồng Tháp 04   Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 20-10-2019 Kiên Giang 82,Đà Lạt 21,Tiền Giang 64   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 19-10-2019 Hồ Chí Minh 76,Bình Phước 52,Hậu Giang 48,Long An 72 Miss
 18-10-2019  Bình Dương 12,Trà Vinh 69,Vĩnh Long 28  Miss
 17-10-2019  An Giang 89,Tây Ninh 11,Binh Thuận 30  Miss
 16-10-2019  Đồng Nai 42,Sóc Trăng 89,Cần Thơ 13  Miss
 15-10-2019
 Bạc Liêu 42,Bến Tre 67,Vũng Tàu 89
  Win Bạc Liêu,Bến Tre
 14-10-2019  Cà Mau 64,Hồ Chí Minh 21,Đồng Tháp 59  Miss
 13-10-2019  Đà Lạt 96,Kiên Giang 30,Tiền Giang 49   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 12-10-2019  Hồ Chí Minh 14,Bình Phước 13,Hậu Giang 99,Long An 77   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 11-10-2019  Bình Dương 88,Trà Vinh 44,Vĩnh Long 02   Win Bình Dương
 10-10-2019  An Giang 35,Tây Ninh 27,Binh Thuận 13   Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
 09-10-2019  Cần Thơ 14,Đồng Nai 59,Sóc Trăng 46   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 08-10-2019  Bạc Liêu 58,Bến Tre 47,Vũng Tàu 30   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 61,Đồng Tháp 89  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 67,Kiên Giang 62,Tiền Giang 61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Hồ Chí Minh 91,Bình Phước 88,Hậu Giang 04,Long An 83   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 04-10-2019  Bình Dương 92,Trà Vinh 73,Vĩnh Long 34   Win Bình Dương,Trà Vinh
 03-10-2019  An Giang 30,Bình Thuận 85,Tây Ninh 35   Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
 02-10-2019  Cần Thơ 73,Đồng Nai 43,Sóc Trăng 30  Miss
 01-10-2019
 Bạc Liêu 82,Bến Tre 82,Vũng Tàu 25
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019 Cà Mau 22,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 17 Miss
 29-09-2019  Kiên Giang 44,Đà Lạt 86,Tiền Giang 14   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019  Hồ Chí Minh 62,Bình Phước 29,Hậu Giang 44,Long An 13  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 27-09-2019  Bình Dương 96,Trà Vinh 69,Vĩnh Long 26   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 21,Bình Thuận 14,Tây Ninh 24   Win An Giang
 25-09-2019  Đồng Nai 65,Sóc Trăng 32,Cần Thơ 14   Win Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 32,Bến Tre 15,Vũng Tàu 85   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 80,Hồ Chí Minh 67,Đồng Tháp 75  Miss
22-09-2019  Kiên Giang 33,Đà Lạt 50,Tiền Giang 47  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Hồ Chí Minh 41,Bình Phước 46,Hậu Giang 42,Long An 50  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 20-09-2019  Bình Dương 57,Trà Vinh 58,Vĩnh Long 37  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 64,Tây Ninh 85,Binh Thuận 46  Win An Giang
 18-09-2019  Đồng Nai 59,Sóc Trăng 42,Cần Thơ 13  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 17-09-2019  Bạc Liêu 11,Bến Tre 67,Vũng Tàu 42  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019 Cà Mau 12,Hồ Chí Minh 78,Đồng Tháp 54  Miss
15-09-2019
Kiên Giang 34,Đà Lạt 22,Tiền Giang 91
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 00,Hậu Giang 70,Long An 80 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 18,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 34,Tây Ninh 36,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 79,Sóc Trăng 39,Cần Thơ 69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 14,Bến Tre 01,Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 85,Hồ Chí Minh 87,Đồng Tháp 61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 32,Đà Lạt 78,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 55,Bình Phước 55,Hậu Giang 63,Long An 52 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 75,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 23,Tây Ninh 65,Binh Thuận 27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 28,Sóc Trăng 83,Cần Thơ 38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-09-2019 Bạc Liêu 23,Bến Tre 51,Vũng Tàu 30 Miss
02-09-2019 Cà Mau 43,Hồ Chí Minh 23,Đồng Tháp 63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
01-09-2019
Kiên Giang 10,Đà Lạt 37,Tiền Giang 68
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 80,Hậu Giang 62,Long An 91 Win Hồ Chí Minh
30-08-2019 Bình Dương 03,Trà Vinh 25,Vĩnh Long 00 Miss
29-08-2019 An Giang 44,Tây Ninh 13,Binh Thuận 96 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 57 Win Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 43,Bến Tre 64,Vũng Tàu 69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 59,Hồ Chí Minh 17,Đồng Tháp 13 Miss
25-08-2019 Kiên Giang 57,Đà Lạt 70,Tiền Giang 46 Win Kiên Giang,Đà Lạt
24-08-2019 Hồ Chí Minh 67,Bình Phước 69,Hậu Giang 21,Long An 63 Win Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 08,Trà Vinh 53,Vĩnh Long 31 Miss
22-08-2019 An Giang 44,Tây Ninh 94,Binh Thuận 17 Win An Giang
21-08-2019 Đồng Nai 52,Sóc Trăng 07,Cần Thơ 90 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 19,Bến Tre 56,Vũng Tàu 14 Miss
19-08-2019 Cà Mau 66,Hồ Chí Minh 49,Đồng Tháp 66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 88,Đà Lạt 56,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt
17-08-2019 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 95,Hậu Giang 12,Long An 39 Win Long An
16-08-2019 Bình Dương 09,Trà Vinh 87,Vĩnh Long 91 Miss
15-08-2019
An Giang 51,Tây Ninh 36,Binh Thuận 78
Miss
14-08-2019 Đồng Nai 30,Sóc Trăng 41,Cần Thơ 39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 84,Bến Tre 89,Vũng Tàu 97 Win Bạc Liêu
12-08-2019 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 44,Đồng Tháp 98 Miss
11-08-2019 Kiên Giang 15,Đà Lạt 12,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt
10-08-2019 Hồ Chí Minh 15,Bình Phước 75,Hậu Giang 35,Long An 86 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 53,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương
08-08-2019 An Giang 29,Tây Ninh 34,Binh Thuận 01 Miss
07-08-2019 Đồng Nai 49,Sóc Trăng 40,Cần Thơ 58 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ