BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

 Cơ hội ngàn năm có một cầu ĐỘC THỦ LÔ siêu đẹp, nhận cầu là trúng liền. Đừng bỏ qua cơ hội có một không 2. Muốn giàu phải biết chớp thời cơ a/e nhé

BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG 200.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
20-02-2020 Bình Định 50,Quảng Bình 59,Quảng Trị 79 Miss
19-02-2020 Đà Nẵng 00,Khánh Hòa 40 Miss
 18-02-2020 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 08 Miss
17-02-2020 Phú Yên 88,Thừa Thiên Huế 74 Win Thừa Thiên Huế
16-02-2020 Khánh Hòa 66,Kon Tum 65 Win Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 06,Đắc Nông 44,Quảng Ngãi 08 Miss
14-02-2020 Gia Lai 35,Ninh Thuận 77 Miss
13-02-2020 Bình Định 85,Quảng Bình 90,Quảng Trị 37 Win Quảng Trị, Quảng Bình
12-02-2020 Đà Nẵng 97,Khánh Hòa 56 Win Khánh Hòa
 11-02-2020 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 87 Miss
10-02-2020 Phú Yên 59,Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên
09-02-2020 Khánh Hòa 79,Kon Tum 95 Win Kon Tum
08-02-2020 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 66,Quảng Ngãi 04 Miss
07-02-2020 Gia Lai 68,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai, Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 65,Quảng Bình 72,Quảng Trị 06 Win Bình Định, Quảng Bình
05-02-2020 Đà Nẵng 76-24,Khánh Hòa 45-91 Win Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 91,Quảng Nam 73 Miss
03-02-2020 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 36,Kon Tum 76 Win Kon Tum

01-02-2020

Đà Nẵng 62,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 39

Win Quảng Ngãi, Đắc Nông

31-01-2020 Gia Lai 81,Ninh Thuận 42 Miss
30-01-2020 Bình Định 15,Quảng Bình 82,Quảng Trị 06 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 67 Miss
28-01-2020 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 88 Miss
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 82,Phú Yên 86 Win Phú Yên
26-01-2020 Khánh Hòa 90,Kon Tum 83 Win Khánh Hòa.Kon Tum
25-01-2020 Quảng Ngãi 27,Đắc Nông 91,Đà Nẵng 68 Win Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 74,Ninh Thuận 72 Miss
23-01-2020 Bình Định 99,Quảng Bình 35,Quảng Trị 52 Win Quảng Bình
22-01-2020 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 76 Miss
21-01-2020 Đắc Lắc 56,Quảng Nam 92 Win Quảng Nam, Đắc Lắc

20-01-2020

Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 07

Miss

19-01-2020 Khánh Hòa 55,Kon Tum 94 Miss
18-01-2020 Đà Nẵng 26,Đắc Nông 69,Quảng Ngãi 94 Miss
17-01-2020 Gia Lai 74,Ninh Thuận 72 Win Gia Lai
16-01-2020 Bình Định 26,Quảng Bình 38,Quảng Trị 56 Win Bình Định,Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 42 Win Khánh Hòa, Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 64,Quảng Nam 86 Miss
13-01-2020 Phú Yên 58,Thừa Thiên Huế 09 Win Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 23,Kon Tum 39 Win Kon Tum, Khánh Hòa
11-01-2020 Đà Nẵng 96,Quảng Ngãi 51,Đắc Nông 83 Miss
10-01-2020 Gia Lai 32,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai
09-01-2020 Bình Định 99,Quảng Bình 35,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Trị, Quảng Bình
08-01-2020 Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 64 Miss
07-01-2020 Đắc Lắc 58,Quảng Nam 70 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
06-01-2020 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 91 Miss
05-01-2020 Khánh Hòa 61,Kon Tum 16 Win Khánh Hòa, Kon Tum
04-01-2020 Đắc Nông 78,Quảng Ngãi 42,Đà Nẵng 30 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 30,Ninh Thuận 31 Miss
02-01-2020 Bình Định 04,Quảng Bình 88,Quảng Trị 18 Win Bình Định,Quảng Trị

01-01-2020

Đà Nẵng 25,Khánh Hòa 30

Win Khánh Hòa, Đà Nẵng

31-12-2019 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 62 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
30-12-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 16 Win Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 68,Quảng Ngãi 54,Đắc Nông 60 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 25,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận

26-12-2019

Bình Định 45,Quảng Bình 43,Quảng Trị 09

Win Quảng Bình,Quảng Trị

25-12-2019 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 02 Win Khánh Hòa
24-12-2019 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 80 Win Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 37 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 61,Kon Tum 78 Miss
21-12-2019 Quảng Ngãi 30,Đà Nẵng 19,Đắc Nông 63 Miss
20-12-2019 Gia Lai 79,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 88,Quảng Trị 90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 32 Miss
16-12-2019 Phú Yên 30,Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên
15-12-2019
Khánh Hòa 43,Kon Tum 19
Win Khánh Hòa.Kon Tum
14-12-2019 Quảng Ngãi 02,Đà Nẵng 47,Đắc Nông 93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 86,Ninh Thuận 04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 51,Quảng Bình 40,Quảng Trị 09 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 03,Khánh Hòa 84 Win Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 16 Miss
09-12-2019 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 38,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 09,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 04,Quảng Bình 35,Quảng Trị 81 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 54 Miss
03-12-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 40,Thừa Thiên Huế 62   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
01-12-2019
Khánh Hòa 76,Kon Tum 93
Win Khánh Hòa.Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 83,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 15,Quảng Bình 02,Quảng Trị 57 Miss
27-11-2019 Đà Nẵng 90,Khánh Hòa 45 Miss
26-11-2019 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 40 Miss
25-11-2019 Phú Yên 40,Thừa Thiên Huế 96 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 20 Miss
23-11-2019 Đà Nẵng 58,Đắc Nông 91,Quảng Ngãi 12 Miss
22-11-2019 Gia Lai 23,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai
21-11-2019 Bình Định 68,Quảng Bình 20,Quảng Trị 17 Win Bình Định
20-11-2019 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 67 Miss
18-11-2019 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 66 Win Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 52,Kon Tum 74 Win Khánh Hòa
16-11-2019 Đà Nẵng 04,Đắc Nông 11,Quảng Ngãi 86 Miss
 15-11-2019  Gia Lai 51,Ninh Thuận 53  Miss
14-11-2019 Bình Định 86,Quảng Bình 01,Quảng Trị 12 Win Quảng Trị
13-11-2019  Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 05 Miss
12-11-2019  Đắc Lắc 50,Quảng Nam 56  Win Đắc Lắc
11-11-2019  Phú Yên 96,Thừa Thiên Huế 03  Win Thừa Thiên Huế
10-11-2019  Khánh Hòa 51,Kon Tum 09  Win Kon Tum
09-11-2019  Đà Nẵng 35,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 43  Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 41,Ninh Thuận 26 Miss
07-11-2019  Bình Định 26,Quảng Bình 58,Quảng Trị 98 Miss
06-11-2019  Đà Nẵng 79,Khánh Hòa 04  Win Đà Nẵng
05-11-2019  Đắc Lắc 80,Quảng Nam 05 Miss
04-11-2019  Phú Yên 64,Thừa Thiên Huế 00 Miss
03-11-2019 Khánh Hòa 11,Kon Tum 21 Miss
02-11-2019 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 92,Quảng Ngãi 87 Miss
 01-11-2019
 Gia Lai 83,Ninh Thuận 17
  Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019  Bình Định 52,Quảng Bình 40,Quảng Trị 75  Win Quảng Bình
30-10-2019  Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 53  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019  Đắc Lắc 76,Quảng Nam 86  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019  Phú Yên 39,Thừa Thiên Huế 23  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019  Khánh Hòa 52,Kon Tum 16 Miss
26-10-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 32  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 25-10-2019 Gia Lai 62,Ninh Thuận 81 Miss
24-10-2019  Bình Định 66,Quảng Bình 39,Quảng Trị 22  Win Quảng Trị
 23-10-2019 Đà Nẵng 02,Khánh Hòa 09 Miss
 22-10-2019 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 84   Win Đắc Lắc 
 21-10-2019  Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 25 Miss
 20-10-2019  Khánh Hòa 09,Kon Tum 40   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 19-10-2019 Đà Nẵng 37,Đắc Nông 45,Quảng Ngãi 51 Miss
 18-10-2019 Gia Lai 62,Ninh Thuận 95   Win Gia Lai
17-10-2019 Bình Định 75,Quảng Bình 95,Quảng Trị 04   Win Quảng Bình
 16-10-2019  Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 73   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 81
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 11   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 55,Kon Tum 49   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 12-10-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 36,Quảng Ngãi 86   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019 Gia Lai 16,Ninh Thuận 27   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 76,Quảng Bình 95,Quảng Trị 95   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 73 Miss
 08-10-2019  Đắc Lắc 15,Quảng Nam 53   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 97   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 30,Kon Tum 72  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 48   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 43,Ninh Thuận 85   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 09,Quảng Bình 35,Quảng Trị 25   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 30   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019
 Đắc Lắc 85,Quảng Nam 27
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 49,Thừa Thiên Huế 54 Miss
 29-09-2019  Khánh Hòa 37,Kon Tum 64   Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019  Đà Nẵng 87,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 45 Miss
 27-09-2019  Gia Lai 87,Ninh Thuận 22   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 34,Quảng Bình 76,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 65,Khánh Hòa 20   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 54,Quảng Nam 40   Win Đắc Lắc,
 23-09-2019 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 59   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 25,Kon Tum 48  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 24,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 77  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 90,Ninh Thuận 52  Miss
 19-09-2019  Bình Định 80,Quảng Bình 60,Quảng Trị 69  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 84  Miss
 17-09-2019  Đắc Lắc 54,Quảng Nam 46  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019  Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 26  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 61,Kon Tum 28
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 32,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 95,Quảng Bình 71,Quảng Trị 26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 21,Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 64,Ninh Thuận 95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 38,Quảng Bình 01,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 21 Miss
02-09-2019 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019
Khánh Hòa 35,Kon Tum 35
Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 19,Quảng Ngãi 76 Miss
30-08-2019 Gia Lai 48,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 18,Quảng Bình 85,Quảng Trị 47 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 69 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 91 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 60,Kon Tum 37 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 81,Ninh Thuận 16 Win Gia Lai
22-08-2019 Bình Định 01,Quảng Bình 21,Quảng Trị 80 Miss
21-08-2019 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 64,Kon Tum 26 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng
16-08-2019 Gia Lai 78,Ninh Thuận 73 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 01,Quảng Bình 80,Quảng Trị 20
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 41 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 18 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 87,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 26,Ninh Thuận 81 Miss
08-08-2019 Bình Định 53,Quảng Bình 16,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-08-2019 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 93,Kon Tum 86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-08-2019 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 59 Miss
02-08-2019 Gia Lai 09,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai
01-08-2019
Bình Định 94,Quảng Bình 84,Quảng Trị 85
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng
30-07-2019 Đắc Lắc 87,Quảng Nam 88 Miss
29-07-2019 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 07 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 34,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 34,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 60,Ninh Thuận 91 Miss
25-07-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 12,Quảng Trị 49 Win Bình Định
24-07-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 87 Miss
22-07-2019 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 15,Kon Tum 37 Miss
20-07-2019 Đà Nẵng 83,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng
19-07-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 94 Miss
18-07-2019 Bình Định 09,Quảng Bình 54,Quảng Trị 21 Win Quảng Trị