XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Toàn bộ Anh, chị đã sẵn sàng lấy số chưa? Chỉ hôm nay đảm bảo Ăn To siêu lãi lớn. XỈU CHỦ SIÊU VIP tỷ lệ ăn siêu cao thích hợp cho những ai muốn gỡ vốn nhanh

XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG 500.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 475,Quảng Trị 677   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 332,Khánh Hòa 249   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 106,Quảng Nam 374   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 698   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 536,Kon Tum 743  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 707,Đắc Nông 390,Quảng Ngãi 536   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 039,Ninh Thuận 727   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 891,Quảng Bình 578,Quảng Trị 514   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 342,Khánh Hòa 498  Miss
 08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 908   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 206,Kon Tum 219  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 943,Ninh Thuận 643   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 204,Quảng Bình 549,Quảng Trị 656   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 604,Khánh Hòa 499   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019  Đắc Lắc 486,Quảng Nam 809   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 924,Thừa Thiên Huế 235 Miss
 29-09-2019  Khánh Hòa 501,Kon Tum 46  Miss
28-09-2019  Đà Nẵng 150,Đắc Nông 289,Quảng Ngãi 348  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 561,Ninh Thuận 394   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 529,Quảng Bình 449,Quảng Trị 541   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 463   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 713,Quảng Nam 476   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 378,Thừa Thiên Huế 560  Miss
22-09-2019 Khánh Hòa 098,Kon Tum 724  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 813,Đắc Nông 489,Quảng Ngãi 751   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 846,Ninh Thuận 526  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 182,Quảng Bình 958,Quảng Trị 090  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 932,Khánh Hòa 400  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 854,Quảng Nam 721  Win Đắc Lắc
 16-09-2019  Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 67  Miss
15-09-2019 Khánh Hòa 133,Kon Tum 463 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 882,Đắc Nông 497,Quảng Ngãi 211 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 992,Ninh Thuận 072 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 781 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 761,Khánh Hòa 918 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 505,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 227 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 015,Kon Tum 898 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 411,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 285 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 326,Quảng Bình 099,Quảng Trị 460 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 471 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 438,Quảng Nam 312 Miss
02-09-2019 Phú Yên 280,Thừa Thiên Huế 455 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 814,Kon Tum 146 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 129,Quảng Ngãi 678 Miss
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 339 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 685,Quảng Bình 942,Quảng Trị 067 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 552,Khánh Hòa 303 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 822,Quảng Nam 879 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 879,Thừa Thiên Huế 412 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 149,Kon Tum 015 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 448,Đắc Nông 815,Quảng Ngãi 164 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 150,Ninh Thuận 555 Miss
22-08-2019 Bình Định 486,Quảng Bình 547,Quảng Trị 621 Win Bình Định,Quảng Bình
21-08-2019 Đà Nẵng 372,Khánh Hòa 790 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 952,Quảng Nam 118 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 933,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 709,Kon Tum 108 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 278,Quảng Ngãi 264 Miss
16-08-2019 Gia Lai 730,Ninh Thuận 653 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 312,Quảng Bình 639,Quảng Trị 658 Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 988 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 590,Quảng Nam 195 Win Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 075 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 596,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 236,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 576 Miss
09-08-2019 Gia Lai 186,Ninh Thuận 323 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 959,Quảng Bình 251,Quảng Trị 593 Win Bình Định,Quảng Bình
07-08-2019 Đà Nẵng 988,Khánh Hòa 112 Win Đà Nẵng
06-08-2019 Đắc Lắc 614,Quảng Nam 226 Miss
05-08-2019 Phú Yên 920,Thừa Thiên Huế 077 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 141,Kon Tum 233 Win Khánh Hòa
03-08-2019 Đà Nẵng 993,Đắc Nông 163,Quảng Ngãi 949 Miss
02-08-2019 Gia Lai 946,Ninh Thuận 383 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 694,Quảng Bình 108,Quảng Trị 353 Win Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 435,Khánh Hòa 171 Miss
30-07-2019 Đắc Lắc 997,Quảng Nam 266 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 586,Thừa Thiên Huế 096 Win Phú Yên
28-07-2019 Khánh Hòa 940,Kon Tum 610 Win Khánh Hòa
27-07-2019 Đà Nẵng 085,Đắc Nông 948,Quảng Ngãi 192 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 781,Ninh Thuận 783 Miss
25-07-2019 Bình Định 423,Quảng Bình 977,Quảng Trị 131 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-07-2019 Đà Nẵng 190,Khánh Hòa 885 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 524,Quảng Nam 276 Miss
22-07-2019 Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 705 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 441,Kon Tum 808 Miss
20-07-2019 Đà Nẵng 488,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 444 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 854,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 441,Quảng Bình 988,Quảng Trị 060 Miss