SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Bao lô bạch thủ – Siêu VIP MIỀN TRUNG – Duy nhất 1 con đã nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất nhằm mục đích làm giàu cho a/e

 SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG 100.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 17-10-2019  Bình Định 23-56,Quảng Bình 67-70,Quảng Trị 41-54  Miss
 16-10-2019  Đà Nẵng 32-16,Khánh Hòa 21-30   Win Đà Nẵng
 15-10-2019  Đắc Lắc 39-88,Quảng Nam 43-78   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 08-25,Thừa Thiên Huế 11-98   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 55-56,Kon Tum 52-77   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 12-10-2019  Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 60-39,Ninh Thuận 02-64   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 57-80,Quảng Bình 86-43,Quảng Trị 95-33   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 69-70,Khánh Hòa 27-43   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 02-80,Quảng Nam 53-61   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 51-92,Kon Tum 53-09  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 26-03,Ninh Thuận 72-87   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 09-03,Quảng Bình 67-49,Quảng Trị 66-07   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 05-82,Khánh Hòa 16-61   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019  Đắc Lắc 68-35,Quảng Nam 57-60   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019  Phú Yên 28-71,Thừa Thiên Huế 48-12  Win Phú Yên
 29-09-2019  Khánh Hòa 17-65,Kon Tum 19-95   Win Khánh Hòa
28-09-2019  Đà Nẵng 23-91,Đắc Nông 31-91,Quảng Ngãi 58-19  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 58-44,Ninh Thuận 80-22   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 30-19,Quảng Bình 49-20,Quảng Trị 72-32   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 03-30,Khánh Hòa 67-79   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26-62,Quảng Nam 74-34   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 64-36,Thừa Thiên Huế 57-67   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 25-65,Kon Tum 28-86  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 64-27,Đắc Nông 77-60,Quảng Ngãi 93-27   Miss
 20-09-2019  Gia Lai 09-98,Ninh Thuận 26-17  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 78-86,Quảng Bình 24-83,Quảng Trị 51-78  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 54-32,Khánh Hòa 63-02  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 09-10,Quảng Nam 54-45  Miss
 16-09-2019  Phú Yên 05-48,Thừa Thiên Huế 35-69  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 19-76,Kon Tum 55-16 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 60-76,Đắc Nông 91-75,Quảng Ngãi 92-90  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 52-70,Ninh Thuận 72-17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 80-48,Quảng Bình 07-60,Quảng Trị 21-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 05-31,Khánh Hòa 86-00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 56-44,Quảng Nam 16-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 79-22,Thừa Thiên Huế 95-91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 62-25,Kon Tum 43-56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 63-06,Đắc Nông 93-63,Quảng Ngãi 93-66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67-38,Ninh Thuận 27-94 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 43-58,Quảng Bình 28-99,Quảng Trị 62-31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 61-28,Khánh Hòa 56-35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 13-51,Quảng Nam 98-12 Miss
02-09-2019 Phú Yên 12-81,Thừa Thiên Huế 34-79 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 42-50,Kon Tum 74-07 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 70-21,Đắc Nông 52-86,Quảng Ngãi 55-22 Miss
30-08-2019 Gia Lai 90-14,Ninh Thuận 58-32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 18-90,Quảng Bình 01-70,Quảng Trị 84-72 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 78-65,Khánh Hòa 32-58 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26-27,Quảng Nam 71-77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 15-46,Thừa Thiên Huế 13-93 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 15-05,Kon Tum 50-83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 84-37,Đắc Nông 48-13,Quảng Ngãi 66-13 Win Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 02-78,Ninh Thuận 46-57 Miss
22-08-2019 Bình Định 41-38,Quảng Bình 47-66,Quảng Trị 80-66 Win Bình Định
21-08-2019 Đà Nẵng 57-56,Khánh Hòa 80-29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 22-69,Quảng Nam 01-85 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 86-94,Thừa Thiên Huế 13-49 Miss
18-08-2019 Khánh Hòa 06-79,Kon Tum 09-96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 56-63,Đắc Nông 22-48,Quảng Ngãi 44-83 Win Đà Nẵng
16-08-2019 Gia Lai 35-10,Ninh Thuận 86-93 Miss
15-08-2019 Bình Định 72-10,Quảng Bình 59-78,Quảng Trị 41-43 Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 03-15,Khánh Hòa 05-90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 43-48,Quảng Nam 12-39 Miss
12-08-2019 Phú Yên 89-32,Thừa Thiên Huế 51-85 Win Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 96-39,Kon Tum 33-26 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 55-14,Đắc Nông 54-96,Quảng Ngãi 04-80 Miss
09-08-2019 Gia Lai 08-19,Ninh Thuận 36-63 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 79-80,Quảng Bình 44-18,Quảng Trị 73-30 Win Bình Định
07-08-2019 Đà Nẵng 17-32,Khánh Hòa 33-20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 56-91,Quảng Nam 06-86 Miss
05-08-2019 Phú Yên 80-48,Thừa Thiên Huế 43-20 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 93-41,Kon Tum 43-66 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 78-80,Đắc Nông 70-68,Quảng Ngãi 01-21 Win Đà Nẵng
02-08-2019 Gia Lai 46-59,Ninh Thuận 63-01 Win Gia Lai,Ninh Thuận