BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

 Cơ hội ngàn năm có một cầu ĐỘC THỦ LÔ siêu đẹp, nhận cầu là trúng liền. Đừng bỏ qua cơ hội có một không 2. Muốn giàu phải biết chớp thời cơ a/e nhé

BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG 200.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 17-10-2019 Bình Định 75,Quảng Bình 95,Quảng Trị 04   Win Quảng Bình
 16-10-2019  Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 73   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 39,Quảng Nam 81   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 11   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 55,Kon Tum 49   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 12-10-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 36,Quảng Ngãi 86   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019 Gia Lai 16,Ninh Thuận 27   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 76,Quảng Bình 95,Quảng Trị 95   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 73 Miss
 08-10-2019  Đắc Lắc 15,Quảng Nam 53   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 97   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 30,Kon Tum 72  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 48   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 43,Ninh Thuận 85   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 09,Quảng Bình 35,Quảng Trị 25   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 30   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019  Đắc Lắc 85,Quảng Nam 27   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 49,Thừa Thiên Huế 54 Miss
 29-09-2019  Khánh Hòa 37,Kon Tum 64   Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019  Đà Nẵng 87,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 45 Miss
 27-09-2019  Gia Lai 87,Ninh Thuận 22   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 34,Quảng Bình 76,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 65,Khánh Hòa 20   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 54,Quảng Nam 40   Win Đắc Lắc,
 23-09-2019 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 59   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 25,Kon Tum 48  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 24,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 77  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 90,Ninh Thuận 52  Miss
 19-09-2019  Bình Định 80,Quảng Bình 60,Quảng Trị 69  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 84  Miss
 17-09-2019  Đắc Lắc 54,Quảng Nam 46  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019  Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 26  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 61,Kon Tum 28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 32,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 95,Quảng Bình 71,Quảng Trị 26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 21,Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 64,Ninh Thuận 95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 38,Quảng Bình 01,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 21 Miss
02-09-2019 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 35,Kon Tum 35 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 19,Quảng Ngãi 76 Miss
30-08-2019 Gia Lai 48,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 18,Quảng Bình 85,Quảng Trị 47 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 69 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 91 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 60,Kon Tum 37 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 81,Ninh Thuận 16 Win Gia Lai
22-08-2019 Bình Định 01,Quảng Bình 21,Quảng Trị 80 Miss
21-08-2019 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 64,Kon Tum 26 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng
16-08-2019 Gia Lai 78,Ninh Thuận 73 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 01,Quảng Bình 80,Quảng Trị 20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 41 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 18 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 87,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 26,Ninh Thuận 81 Miss
08-08-2019 Bình Định 53,Quảng Bình 16,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-08-2019 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 93,Kon Tum 86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-08-2019 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 59 Miss
02-08-2019 Gia Lai 09,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai
01-08-2019 Bình Định 94,Quảng Bình 84,Quảng Trị 85 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng
30-07-2019 Đắc Lắc 87,Quảng Nam 88 Miss
29-07-2019 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 07 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 34,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 34,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 60,Ninh Thuận 91 Miss
25-07-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 12,Quảng Trị 49 Win Bình Định
24-07-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 87 Miss
22-07-2019 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 15,Kon Tum 37 Miss
20-07-2019 Đà Nẵng 83,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng
19-07-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 94 Miss
18-07-2019 Bình Định 09,Quảng Bình 54,Quảng Trị 21 Win Quảng Trị

CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG 400.000 VNĐ

Để nhận được lô GIẢI 8 MIỀN TRUNG đẹp nhất mà các chuyên gia của chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ thì các bạn cần nạp 400.000VNĐ vào khung nạp thẻ bên dưới đây.

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 17-10-2019  Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 14   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 02,Thừa Thiên Huế 33   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 24,Kon Tum 56  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 93,Đắc Nông 84,Quảng Ngãi 57   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 16,Ninh Thuận 33   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 60,Quảng Bình 03,Quảng Trị 93   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 56   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 56,Quảng Nam 21   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 63,Kon Tum 20  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 64,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 65   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 03,Ninh Thuận 29   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 57,Quảng Bình 60,Quảng Trị 66   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 73   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019  Đắc Lắc 78,Quảng Nam 65   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019  Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 67,Kon Tum 45   Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019  Đà Nẵng 79,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 68  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 87,Ninh Thuận 25   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 77,Quảng Bình 97,Quảng Trị 97   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26,Quảng Nam 14   Win Đắc Lắc
 23-09-2019  Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 71  Miss
22-09-2019 Khánh Hòa 10,Kon Tum 03  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 53,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 39   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 49,Ninh Thuận 10  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 23,Quảng Bình 59,Quảng Trị 58  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 02  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 16-09-2019  Phú Yên 151,Thừa Thiên Huế 781  Miss
15-09-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 73,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 62,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 58,Quảng Nam 12 Miss
02-09-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên
01-09-2019 Khánh Hòa 48,Kon Tum 24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 67 Miss
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 72 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên
25-08-2019 Khánh Hòa 70,Kon Tum 35 Miss
24-08-2019 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 01 Miss
22-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 64,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 84 Win Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 39 Miss
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 53 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 27 Miss
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 56,Quảng Trị 31 Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc
12-08-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên
11-08-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 43 Miss
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 25,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 74 Miss
08-08-2019 Bình Định 27,Quảng Bình 43,Quảng Trị 65 Win Bình Định
07-08-2019 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 26 Miss
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 18,Kon Tum 89 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng
02-08-2019 Gia Lai 46,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai
01-08-2019 Bình Định 10,Quảng Bình 53,Quảng Trị 37 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 51 Miss
30-07-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên
28-07-2019 Khánh Hòa 68,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 47 Miss
26-07-2019 Gia Lai 86,Ninh Thuận 91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-07-2019 Bình Định 72,Quảng Bình 85,Quảng Trị 64 Win Bình Định
24-07-2019 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 43 Miss
22-07-2019 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 67,Quảng Ngãi 94 Miss
19-07-2019 Gia Lai 11,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai
18-07-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 76,Quảng Trị 84 Miss

XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Toàn bộ Anh, chị đã sẵn sàng lấy số chưa? Chỉ hôm nay đảm bảo Ăn To siêu lãi lớn. XỈU CHỦ SIÊU VIP tỷ lệ ăn siêu cao thích hợp cho những ai muốn gỡ vốn nhanh

XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG 500.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 475,Quảng Trị 677   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 332,Khánh Hòa 249   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 106,Quảng Nam 374   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 698   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 536,Kon Tum 743  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 707,Đắc Nông 390,Quảng Ngãi 536   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 039,Ninh Thuận 727   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 891,Quảng Bình 578,Quảng Trị 514   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 342,Khánh Hòa 498  Miss
 08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 908   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 206,Kon Tum 219  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 943,Ninh Thuận 643   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 204,Quảng Bình 549,Quảng Trị 656   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 604,Khánh Hòa 499   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019  Đắc Lắc 486,Quảng Nam 809   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 924,Thừa Thiên Huế 235 Miss
 29-09-2019  Khánh Hòa 501,Kon Tum 46  Miss
28-09-2019  Đà Nẵng 150,Đắc Nông 289,Quảng Ngãi 348  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 561,Ninh Thuận 394   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 529,Quảng Bình 449,Quảng Trị 541   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 463   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 713,Quảng Nam 476   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 378,Thừa Thiên Huế 560  Miss
22-09-2019 Khánh Hòa 098,Kon Tum 724  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 813,Đắc Nông 489,Quảng Ngãi 751   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 846,Ninh Thuận 526  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 182,Quảng Bình 958,Quảng Trị 090  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 932,Khánh Hòa 400  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 854,Quảng Nam 721  Win Đắc Lắc
 16-09-2019  Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 67  Miss
15-09-2019 Khánh Hòa 133,Kon Tum 463 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 882,Đắc Nông 497,Quảng Ngãi 211 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 992,Ninh Thuận 072 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 781 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 761,Khánh Hòa 918 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 505,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 227 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 015,Kon Tum 898 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 411,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 285 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 326,Quảng Bình 099,Quảng Trị 460 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 471 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 438,Quảng Nam 312 Miss
02-09-2019 Phú Yên 280,Thừa Thiên Huế 455 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 814,Kon Tum 146 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 129,Quảng Ngãi 678 Miss
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 339 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 685,Quảng Bình 942,Quảng Trị 067 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 552,Khánh Hòa 303 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 822,Quảng Nam 879 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 879,Thừa Thiên Huế 412 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 149,Kon Tum 015 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 448,Đắc Nông 815,Quảng Ngãi 164 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 150,Ninh Thuận 555 Miss
22-08-2019 Bình Định 486,Quảng Bình 547,Quảng Trị 621 Win Bình Định,Quảng Bình
21-08-2019 Đà Nẵng 372,Khánh Hòa 790 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 952,Quảng Nam 118 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 933,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 709,Kon Tum 108 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 278,Quảng Ngãi 264 Miss
16-08-2019 Gia Lai 730,Ninh Thuận 653 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 312,Quảng Bình 639,Quảng Trị 658 Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 988 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 590,Quảng Nam 195 Win Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 075 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 596,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 236,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 576 Miss
09-08-2019 Gia Lai 186,Ninh Thuận 323 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 959,Quảng Bình 251,Quảng Trị 593 Win Bình Định,Quảng Bình
07-08-2019 Đà Nẵng 988,Khánh Hòa 112 Win Đà Nẵng
06-08-2019 Đắc Lắc 614,Quảng Nam 226 Miss
05-08-2019 Phú Yên 920,Thừa Thiên Huế 077 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 141,Kon Tum 233 Win Khánh Hòa
03-08-2019 Đà Nẵng 993,Đắc Nông 163,Quảng Ngãi 949 Miss
02-08-2019 Gia Lai 946,Ninh Thuận 383 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 694,Quảng Bình 108,Quảng Trị 353 Win Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 435,Khánh Hòa 171 Miss
30-07-2019 Đắc Lắc 997,Quảng Nam 266 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 586,Thừa Thiên Huế 096 Win Phú Yên
28-07-2019 Khánh Hòa 940,Kon Tum 610 Win Khánh Hòa
27-07-2019 Đà Nẵng 085,Đắc Nông 948,Quảng Ngãi 192 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 781,Ninh Thuận 783 Miss
25-07-2019 Bình Định 423,Quảng Bình 977,Quảng Trị 131 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-07-2019 Đà Nẵng 190,Khánh Hòa 885 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 524,Quảng Nam 276 Miss
22-07-2019 Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 705 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 441,Kon Tum 808 Miss
20-07-2019 Đà Nẵng 488,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 444 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 854,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 441,Quảng Bình 988,Quảng Trị 060 Miss

SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Bao lô bạch thủ – Siêu VIP MIỀN TRUNG – Duy nhất 1 con đã nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất nhằm mục đích làm giàu cho a/e

 SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG 100.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 17-10-2019  Bình Định 23-56,Quảng Bình 67-70,Quảng Trị 41-54  Miss
 16-10-2019  Đà Nẵng 32-16,Khánh Hòa 21-30   Win Đà Nẵng
 15-10-2019  Đắc Lắc 39-88,Quảng Nam 43-78   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 08-25,Thừa Thiên Huế 11-98   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 55-56,Kon Tum 52-77   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 12-10-2019  Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019  Gia Lai 60-39,Ninh Thuận 02-64   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 57-80,Quảng Bình 86-43,Quảng Trị 95-33   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019  Đà Nẵng 69-70,Khánh Hòa 27-43   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 02-80,Quảng Nam 53-61   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 51-92,Kon Tum 53-09  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 26-03,Ninh Thuận 72-87   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 09-03,Quảng Bình 67-49,Quảng Trị 66-07   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 05-82,Khánh Hòa 16-61   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019  Đắc Lắc 68-35,Quảng Nam 57-60   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019  Phú Yên 28-71,Thừa Thiên Huế 48-12  Win Phú Yên
 29-09-2019  Khánh Hòa 17-65,Kon Tum 19-95   Win Khánh Hòa
28-09-2019  Đà Nẵng 23-91,Đắc Nông 31-91,Quảng Ngãi 58-19  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 58-44,Ninh Thuận 80-22   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 30-19,Quảng Bình 49-20,Quảng Trị 72-32   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 03-30,Khánh Hòa 67-79   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26-62,Quảng Nam 74-34   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 64-36,Thừa Thiên Huế 57-67   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 25-65,Kon Tum 28-86  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 64-27,Đắc Nông 77-60,Quảng Ngãi 93-27   Miss
 20-09-2019  Gia Lai 09-98,Ninh Thuận 26-17  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-09-2019  Bình Định 78-86,Quảng Bình 24-83,Quảng Trị 51-78  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 54-32,Khánh Hòa 63-02  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-09-2019  Đắc Lắc 09-10,Quảng Nam 54-45  Miss
 16-09-2019  Phú Yên 05-48,Thừa Thiên Huế 35-69  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 19-76,Kon Tum 55-16 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 60-76,Đắc Nông 91-75,Quảng Ngãi 92-90  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 52-70,Ninh Thuận 72-17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 80-48,Quảng Bình 07-60,Quảng Trị 21-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 05-31,Khánh Hòa 86-00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 56-44,Quảng Nam 16-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 79-22,Thừa Thiên Huế 95-91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 62-25,Kon Tum 43-56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 63-06,Đắc Nông 93-63,Quảng Ngãi 93-66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67-38,Ninh Thuận 27-94 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 43-58,Quảng Bình 28-99,Quảng Trị 62-31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 61-28,Khánh Hòa 56-35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 13-51,Quảng Nam 98-12 Miss
02-09-2019 Phú Yên 12-81,Thừa Thiên Huế 34-79 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 42-50,Kon Tum 74-07 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 70-21,Đắc Nông 52-86,Quảng Ngãi 55-22 Miss
30-08-2019 Gia Lai 90-14,Ninh Thuận 58-32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 18-90,Quảng Bình 01-70,Quảng Trị 84-72 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 78-65,Khánh Hòa 32-58 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26-27,Quảng Nam 71-77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 15-46,Thừa Thiên Huế 13-93 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 15-05,Kon Tum 50-83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 84-37,Đắc Nông 48-13,Quảng Ngãi 66-13 Win Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 02-78,Ninh Thuận 46-57 Miss
22-08-2019 Bình Định 41-38,Quảng Bình 47-66,Quảng Trị 80-66 Win Bình Định
21-08-2019 Đà Nẵng 57-56,Khánh Hòa 80-29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 22-69,Quảng Nam 01-85 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 86-94,Thừa Thiên Huế 13-49 Miss
18-08-2019 Khánh Hòa 06-79,Kon Tum 09-96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 56-63,Đắc Nông 22-48,Quảng Ngãi 44-83 Win Đà Nẵng
16-08-2019 Gia Lai 35-10,Ninh Thuận 86-93 Miss
15-08-2019 Bình Định 72-10,Quảng Bình 59-78,Quảng Trị 41-43 Miss
14-08-2019 Đà Nẵng 03-15,Khánh Hòa 05-90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 43-48,Quảng Nam 12-39 Miss
12-08-2019 Phú Yên 89-32,Thừa Thiên Huế 51-85 Win Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 96-39,Kon Tum 33-26 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 55-14,Đắc Nông 54-96,Quảng Ngãi 04-80 Miss
09-08-2019 Gia Lai 08-19,Ninh Thuận 36-63 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 79-80,Quảng Bình 44-18,Quảng Trị 73-30 Win Bình Định
07-08-2019 Đà Nẵng 17-32,Khánh Hòa 33-20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 56-91,Quảng Nam 06-86 Miss
05-08-2019 Phú Yên 80-48,Thừa Thiên Huế 43-20 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 93-41,Kon Tum 43-66 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 78-80,Đắc Nông 70-68,Quảng Ngãi 01-21 Win Đà Nẵng
02-08-2019 Gia Lai 46-59,Ninh Thuận 63-01 Win Gia Lai,Ninh Thuận