DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

 Các bạn lấy số nên chơi lâu dài cực hiệu quả, số chuẩn ăn đều mỗi ngày, chơi tích vốn cực hay. Cam Kết số chuẩn!!Đừng vì cầu gẫy 1-2 hôm mà bỏ là bạn sẽ hối hận đó.

 DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM 200.000 VNĐ

 Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
 17-10-2019  An Giang 31-24-39,Tây Ninh 97-02-09,Binh Thuận 75-61-16  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 12-42-62,Đồng Nai 21-57-37,Sóc Trăng 26-79-18   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 15-10-2019  Bạc Liêu 61-42-43,Bến Tre 46-23-57,Vũng Tàu 20-19-25   Win Bạc Liêu,Bến Tre
 14-10-2019  Cà Mau 46-11-25,Hồ Chí Minh 12-82-58,Đồng Tháp 69-81-40   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 13-10-2019  Đà Lạt 48-09-61,Kiên Giang 61-37-36,Tiền Giang 87-94-25   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 12-10-2019  Hồ Chí Minh 75-64-74,Bình Phước 54-09-87,Hậu Giang 62-29-44,Long An 34-67-52  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 17-37-46,Trà Vinh 20-43-52,Vĩnh Long 01-48-90   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 14-38-75,Tây Ninh 36-28-91,Binh Thuận 50-56-28   Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
 09-10-2019  Cần Thơ 12-58-74,Đồng Nai 09-65-73,Sóc Trăng 51-84-32   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 08-10-2019  Bạc Liêu 65-57-10,Bến Tre 61-38-10,Vũng Tàu 36-59-09   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau  54-31-59,Hồ Chí Minh 76-12-84,Đồng Tháp 76-49-53   Win Cà Mau
 06-10-2019  Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Hồ Chí Minh-01-02-47,Bình Phước 52-30-00,Hậu Giang 84-34-65 ,Long An 69-23-10   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 04-10-2019  Bình Dương 58-67-73,Trà Vinh 68-39-59,Vĩnh Long 70-31-23   Win Bình Dương,Trà Vinh
 03-10-2019   An Giang 10-05-61,Bình Thuận 30-45-09,Tây Ninh 21-65-98  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 23-95-67,Đồng Nai 79-88-13,Sóc Trăng 30-46-18   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 01-10-2019  Bạc Liêu 54-45-90,Bến Tre 12-24-49,Vũng Tàu 90-38-19  Miss
30-09-2019  Cà Mau 73-95-36,Đồng Tháp 08-31-69,Hồ Chí Minh 06-39-75  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 29-09-2019  Kiên Giang 75-46-23,Đà Lạt 65-22-47,Tiền Giang 60-85-08   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019  Hồ Chí Minh 28-50-01,Bình Phước 35-22-36,Hậu Giang 74-70-55,Long An 43-62-75  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 27-09-2019 Bình Dương 67-96-78,Trà Vinh 31-38-71,Vĩnh Long 26-90-58   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 10-35-50,Bình Thuận 92-8117,Tây Ninh 03-45-27   Win An Giang
 25-09-2019  Đồng Nai 16-08-65,Sóc Trăng 57-87-11,Cần Thơ 06-41-51   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 24-09-2019  Bạc Liêu 21-15-69,Bến Tre 24-25-65,Vũng Tàu 90-51-10  Miss
 23-09-2019  Cà Mau 89-91-43,Hồ Chí Minh 30-39-25,Đồng Tháp 19-06-28   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 28-75-32,Đà Lạt 59-96-97,Tiền Giang 32-73-24  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019 Hồ Chí Minh 63-71-27,Bình Phước 97-86-48,Hậu Giang 41-96-37,Long An 48-17-01  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 20-09-2019  Bình Dương 83-91-31,Trà Vinh 61-50-65,Vĩnh Long 20-25-03  Win Bình Dương,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 23-82-63,Tây Ninh 01-97-80,Binh Thuận 78-32-00  Win Tây Ninh, Bình Thuận
 18-09-2019  Đồng Nai 90-08-74,Sóc Trăng 14-87-48,Cần Thơ 06-69-51  Win Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 15-42-79,Bến Tre 04-47-84,Vũng Tàu 84-44-05  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 42-32-82,Hồ Chí Minh 36-62-89,Đồng Tháp 15-58-90  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 22-21-44,Đà Lạt 30-99-34,Tiền Giang 98-20-00 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 60-27-72,Bình Phước 93-71-20,Hậu Giang 40-56-36,Long An 20-40-88 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
13-09-2019 Bình Dương 45-31-01,Trà Vinh 68-36-91,Vĩnh Long 01-26-94 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 20-62-79,Tây Ninh 21-91-99,Binh Thuận 53-72-84 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 62-39-87,Sóc Trăng 21-39-45,Cần Thơ 14-30-25 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 79-95-64,Bến Tre 08-78-70,Vũng Tàu 93-29-17 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 63-88-25,Hồ Chí Minh 44-33-39,Đồng Tháp 26-39-95 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 89-49-90,Đà Lạt 09-20-77,Tiền Giang 27-35-12 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 64-75-05,Bình Phước 97-81-55,Hậu Giang 37-71-34,Long An 38-86-37 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 09-55-00,Trà Vinh 73-19-71,Vĩnh Long 96-14-61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 15-02-88,Tây Ninh 83-89-81,Binh Thuận 10-40-55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 18-41-90,Sóc Trăng 75-26-19,Cần Thơ 05-13-75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-09-2019 Bạc Liêu 01-09-32,Bến Tre 54-38-81,Vũng Tàu 67-30-81 Miss
02-09-2019 Cà Mau 14-34-55,Hồ Chí Minh 16-74-38,Đồng Tháp 06-92-46 Win Cà Mau
01-09-2019 Kiên Giang 23-65-29,Đà Lạt 97-61-42,Tiền Giang 46-82-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 76-84-25,Bình Phước 07-69-37,Hậu Giang 81-11-58,Long An 39-92-82 Win Hồ Chí Minh
30-08-2019 Bình Dương 26-90-56,Trà Vinh 94-32-50,Vĩnh Long 58-00-67 Miss
29-08-2019 An Giang 20-59-13,Tây Ninh 46-37-13,Binh Thuận 98-62-51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 80-60-72,Sóc Trăng 73-12-20,Cần Thơ 86-40-22 Miss
27-08-2019 Bạc Liêu 28-12-66,Bến Tre 27-14-83,Vũng Tàu 93-32-10 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 37-68-04,Hồ Chí Minh 97-63-00,Đồng Tháp 86-44-61 Miss
25-08-2019 Kiên Giang 61-60-40,Đà Lạt 12-63-70,Tiền Giang 18-97-45 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 67-24-46,Bình Phước 40-23-42,Hậu Giang 04-96-17,Long An 36-52-19 Win Hồ Chí Minh
23-08-2019 Bình Dương 99-53-05,Trà Vinh 83-60-23,Vĩnh Long 31-06-42 Win Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 12-48-59,Tây Ninh 48-22-35,Binh Thuận 54-76-20 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 10-52-65,Sóc Trăng 31-35-54,Cần Thơ 08-11-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 37-64-69,Bến Tre 88-51-35,Vũng Tàu 09-00-78 Miss
19-08-2019 Cà Mau 34-82-78,Hồ Chí Minh 76-15-75,Đồng Tháp 09-44-29 Win Cà Mau
18-08-2019 Kiên Giang 79-53-99,Đà Lạt 70-96-46,Tiền Giang 43-89-87 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 98-97-59,Bình Phước 15-73-38,Hậu Giang 65-83-62,Long An 14-39-94 Miss
16-08-2019 Bình Dương 31-85-33,Trà Vinh 13-27-93,Vĩnh Long 80-92-08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 22-01-95,Tây Ninh 55-27-37,Binh Thuận 45-27-31 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 78-26-43,Sóc Trăng 08-14-70,Cần Thơ 14-98-84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 19-90-46,Bến Tre 55-18-69,Vũng Tàu 84-77-56 Win Bạc Liêu
12-08-2019 Cà Mau 35-45-15,Hồ Chí Minh 90-18-88,Đồng Tháp 81-89-17 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 63-02-33,Đà Lạt 24-54-28,Tiền Giang 75-06-90 Miss
10-08-2019 Hồ Chí Minh 85-15-65,Bình Phước 75-42-16,Hậu Giang 53-30-49,Long An 01-74-79 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 07-37-36,Trà Vinh 32-11-06,Vĩnh Long 91-80-25 Win Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 09-16-96,Tây Ninh 48-89-79,Binh Thuận 55-77-73 Win An Giang,Tây Ninh
07-08-2019 Đồng Nai 88-84-71,Sóc Trăng 60-27-05,Cần Thơ 70-59-48 Win Đồng Nai
06-08-2019 Bạc Liêu 69-65-55,Bến Tre 01-42-50,Vũng Tàu 03-11-14 Miss
05-08-2019 Cà Mau 48-45-72,Hồ Chí Minh 35-75-00,Đồng Tháp 63-99-28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 83-15-44,Đà Lạt 86-45-23,Tiền Giang 07-19-87 Win Kiên Giang,Đà Lạt
03-08-2019 Hồ Chí Minh 82-90-32,Bình Phước 79-90-76,Hậu Giang 94-79-64,Long An 66-88-92 Miss
02-08-2019 Bình Dương 48-50-28,Trà Vinh 33-76-74,Vĩnh Long 21-56-14 Win Bình Dương