DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp – Số ngon – Chiến thắng trong tay!! Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 500.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

 NẠP THẺ ĐỂ LẤY SỐ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 11/12/2018  Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi 1
 10/12/2018  Đầu 1 Đuôi 9 Miss
 09/12/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
 08/12/2018 Đầu 7 Đuôi 0  Miss
 07/12/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 06/12/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 05/12/2018  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
 04/12/2018 Đầu 5 Đuôi 9  Win Đầu 5 Đuôi 9
 03/12/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 02/12/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 01/12/2018  Đầu 7 Đuôi 6 Miss
 30/11/2018 Đầu 2 Đuôi 1  Win Đầu 2 Đuôi 1
 29/11/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
28/11/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
27/11/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
 26/11/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
 25/11/2018  Đầu 3 Đuôi 5  Win Đầu 3 Đuôi 5
24/11/2018   Đầu 9 Đuôi 0 Miss
 23/11/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
 22/11/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 21/11/2018  Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
 20/11/2018  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
 19/11/2018  Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0 Đuôi 1
  18/11/2018   Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4
 17/11/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
 16/11/2018  Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8
 15/11/2018   Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
 14/11/2018  Đầu 5 Đuôi 2 Miss
 13/11/2018 Đầu 5 Đuôi 9  Win Đầu 5 Đuôi 9
 12/11/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
 11/11/2018  Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
 10/11/2018 Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4
 09/11/2018  Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9
 08/11/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 9
 07/11/2018  Đầu 1 Đuôi 1 Win Đầu 1 Đuôi 1
 06/11/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win  Đuôi 5
 05/11/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
 04/11/2018  Đầu 1 Đuôi 8  Miss
 03/11/2018  Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
 02/11/2018  Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8
 01/11/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
 31/10/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5
 30/10/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8
 29/10/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
 28/10/2018  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 27/10/2018  Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 26/10/2018  Đầu 3 Đuôi 3  Win Đầu 3 Đuôi 3
 25/10/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
 24/10/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Miss
23/10/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 22/10/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
 21/10/2018  Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
 20/10/2018 Đầu 8 Đuôi 3  Miss
 19/10/2018  Đầu 9 Đuôi 7  Miss
 18/10/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
 17/10/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
 16/10/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
 15/10/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
 14/10/2018  Đầu 6 Đuôi 1 Miss
 13/10/2018  Đầu 9 Đuôi 3  Miss
 12/10/2018  Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8
 11/10/2018  Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0 Đuôi 5
 10/10/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Miss
 09/10/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5
 08/10/2018 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
 07/10/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
 06/10/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
 04/10/2018 Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3 Đuôi 4
03/10/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
 02/10/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4
 01/10/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 30/09/2018  Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
 29/09/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0 
 28/09/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 27/09/2018 Đầu 1 Đuôi 5  Win Đầu 1 Đuôi 5
 26/09/2018  Đầu 1 Đuôi 0 Miss
 25/09/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 24/09/2018  Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9
 23/09/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 22/09/2018  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8
 21/09/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
 20/09/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Miss
19/09/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
 18/09/2018  Đầu 2 Đuôi 0 Win Đầu 2 Đuôi 0
 17/09/2018  Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
16/09/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Miss
 15/09/2018  Đầu 8 Đuôi 4  Miss
 14/09/2018  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
 13/09/2018  Đầu 3 Đuôi 9   Miss
 12/09/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Miss
 11/09/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
10/09/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 09/09/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Miss
 08/09/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
 07/09/2018  Đầu 3 Đuôi 1 Miss
06/09/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
05/09/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
 04/09/2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
03/09/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 02/09/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
  01/09/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
 31/08/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 30/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 29/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 28/08/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Miss
27/08/2018  Đầu 2 Đuôi 3 Miss
 26/08/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8
 25/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 24/08/2018   Đầu 9 Đuôi 4 Miss
 23/08/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3
 22/08/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
 21/08/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 20/08/2018  Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
 19/08/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
 18/08/2018  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
 17/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
 16/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 15/08/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 14/08/2018  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
13/08/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 12/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
 11/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
 09/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 08/08/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Miss
 07/08/2018  Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 06/08/2018  Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
 05/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
 04/08/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
 03/08/2018  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 02/08/2018  Đầu 3 Đuôi 8  Win Đầu 3 Đuôi 8
01/08/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8
 31/07/2018   Đầu 1 Đuôi 8 Miss
 30/07/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
 29/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 28/07/2018  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
 27/07/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
 26/07/2018  Đầu 8 Đuôi 9 Miss
 25/07/2018  Đầu 3 Đuôi 4 Miss
 24/07/2018  Đầu 2 Đuôi 1 Miss
 23/07/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
22/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 21/07/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
 20/07/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 19/07/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Miss
 18/07/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
 17/07/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
 16/07/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
15/07/2018  Đầu 7 Đuôi 1 Miss
 14/07/2018 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
 13/07/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
 12/07/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 11/07/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 10/07/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
 09/07/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 08/07/2018  Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
 07/07/2018  Đầu 7 Đuôi 2 Miss
 06/07/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
05/07/2018  Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
04/07/2018  Đầu 7 Đuôi 9  Miss
03/07/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
 02/07/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 30/06/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
 28/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 28/06/2018 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
27/06/2018  Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
 26/06/2018  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
 25/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 24/06/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 23/06/2018 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
 22/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 21/06/2018  Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
 20/06/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Win Đầu 1 Đuôi 5
 19/06/2018  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
 18/06/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 17/06/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
 16/06/2018  Đầu 8 Đuôi 1 Miss
15/06/2018  Đầu 1 Đuôi 7 Miss
 14/06/2018  Đầu 6 Đuôi 9 Miss
 13/06/2018  Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
 12/06/2018  Đầu 3 Đuôi 6 Miss
 11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
10/06/2018  Đầu 3 Đuôi 2 Miss
 09/06/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
 07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
 06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
 05/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
 04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 03/06/2018  Đầu 0 Đuôi 0 Win Đầu 0 Đuôi 0
 02/06/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 01/06/2018 Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7 Đuôi 2