BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

 Cơ hội ngàn năm có một cầu ĐỘC THỦ LÔ siêu đẹp, nhận cầu là trúng liền. Đừng bỏ qua cơ hội có một không 2. Muốn giàu phải biết chớp thời cơ a/e nhé

BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG 200.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

THỐNG KÊ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 17-10-2019 Bình Định 75,Quảng Bình 95,Quảng Trị 04   Win Quảng Bình
 16-10-2019  Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 73   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 39,Quảng Nam 81   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 11   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 55,Kon Tum 49   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 12-10-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 36,Quảng Ngãi 86   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 11-10-2019 Gia Lai 16,Ninh Thuận 27   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 76,Quảng Bình 95,Quảng Trị 95   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 09-10-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 73 Miss
 08-10-2019  Đắc Lắc 15,Quảng Nam 53   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 97   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế 
 06-10-2019  Khánh Hòa 30,Kon Tum 72  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 48   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 43,Ninh Thuận 85   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 03-10-2019  Bình Định 09,Quảng Bình 35,Quảng Trị 25   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 02-10-2019  Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 30   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 01-10-2019  Đắc Lắc 85,Quảng Nam 27   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 49,Thừa Thiên Huế 54 Miss
 29-09-2019  Khánh Hòa 37,Kon Tum 64   Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019  Đà Nẵng 87,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 45 Miss
 27-09-2019  Gia Lai 87,Ninh Thuận 22   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-09-2019  Bình Định 34,Quảng Bình 76,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 65,Khánh Hòa 20   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 54,Quảng Nam 40   Win Đắc Lắc,
 23-09-2019 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 59   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 25,Kon Tum 48  Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 24,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 77  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 90,Ninh Thuận 52  Miss
 19-09-2019  Bình Định 80,Quảng Bình 60,Quảng Trị 69  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-09-2019  Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 84  Miss
 17-09-2019  Đắc Lắc 54,Quảng Nam 46  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019  Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 26  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 61,Kon Tum 28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 32,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 95,Quảng Bình 71,Quảng Trị 26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 21,Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 64,Ninh Thuận 95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 38,Quảng Bình 01,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 21 Miss
02-09-2019 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 35,Kon Tum 35 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 19,Quảng Ngãi 76 Miss
30-08-2019 Gia Lai 48,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 18,Quảng Bình 85,Quảng Trị 47 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 69 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 91 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 60,Kon Tum 37 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 81,Ninh Thuận 16 Win Gia Lai
22-08-2019 Bình Định 01,Quảng Bình 21,Quảng Trị 80 Miss
21-08-2019 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 64,Kon Tum 26 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng
16-08-2019 Gia Lai 78,Ninh Thuận 73 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 01,Quảng Bình 80,Quảng Trị 20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 41 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 18 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 87,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 26,Ninh Thuận 81 Miss
08-08-2019 Bình Định 53,Quảng Bình 16,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-08-2019 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 93,Kon Tum 86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-08-2019 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 59 Miss
02-08-2019 Gia Lai 09,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai
01-08-2019 Bình Định 94,Quảng Bình 84,Quảng Trị 85 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng
30-07-2019 Đắc Lắc 87,Quảng Nam 88 Miss
29-07-2019 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 07 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 34,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 34,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 60,Ninh Thuận 91 Miss
25-07-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 12,Quảng Trị 49 Win Bình Định
24-07-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 87 Miss
22-07-2019 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 15,Kon Tum 37 Miss
20-07-2019 Đà Nẵng 83,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng
19-07-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 94 Miss
18-07-2019 Bình Định 09,Quảng Bình 54,Quảng Trị 21 Win Quảng Trị