BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bao lô bạch thủ – Siêu VIP Miền BẮC – Duy nhất 1 con đã nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất nhằm mục đích làm giàu cho a/e

 BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC  500.000 VNĐ

Số đã được các chuyên gia của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:01699889398

 NẠP THẺ ĐỂ LẤY SỐ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!
 18/10/2018 12 Win 12
 17/10/2018  57 Win 57
 16/10/2018  90 Win 90
15/10/2018 73 Win 73
 14/10/2018  47 Win 47
 13/10/2018  29 Win 29
 12/10/2018  45 Win 45
 11/10/2018  18 Win 18
 10/10/2018  39 Win 39
 09/10/2018  56 Win 56
08/10/2018  72 Win 72
 07/10/2018  98 Win 98
06/10/2018  86 Win 86 
 04/10/2018  75 Win 75
 03/10/2018  18 Win 18
 02/10/2018  85 Win 85
 01/10/2018  42 Win 42
 30/09/2018  13 Win 13
 29/09/2018  21 Win 21
 28/09/2018 96 Win 96
 27/09/2018  42 Win 42
 26/09/2018  74  Miss
 25/09/2018  34 Win 34
24/09/2018  82  Miss
 23/09/2018  03 Win 03 
 22/09/2018 28  Miss
 21/09/2018  73  Miss
20/09/2018  31 WIN 31
 19/09/2018  65 WIN 65
 18/09/2018 26 WIN 26
 17/09/2018  34 WIN 34
16/09/2018 75 WIN 75
 15/09/2018  37 WIN 37 
 14/09/2018  13 WIN 13 
 13/09/2018  64 WIN 64
 12/09/2018  34 WIN 34
 11/09/2018  23  Miss
10/09/2018  20 WIN 20
09/09/2018 46 WIN 46 
 08/09/2018  84 WIN 84
06/09/2018  67  Miss
 06/09/2018  89 WIN 89
 05/09/2018 35 WIN 35×2
 04/09/2018  46 WIN 46
 03/09/2018 12 WIN 12
 02/09/2018 94  WIN 94
  01/09/2018  72 Miss
 31/08/2018  87 WIN 87
 30/08/2018  24 WIN 24
 29/08/2018  92 WIN 92
 28/08/2018  36 WIN 36
 27/08/2018  07 WIN 07
 26/08/2018  96 Miss
 25/08/2018  20 WIN 20
24/08/2018  36 WIN 36
 23/08/2018  40 WIN 40
 22/08/2018  26 WIN 26
 21/08/2018  60 WIN 60
 20/08/2018  78 WIN 78
 19/08/2018  21 WIN 21
 18/08/2018  23 WIN 23
17/08/2018 80 WIN 80
 16/08/2018  97 Miss
 15/08/2018  75 Miss
 14/08/2018  19 WIN 19
 13/08/2018  23 Miss
 12/08/2018  76 Miss
 11/08/2018  68 WIN 68
 10/08/2018  04 WIN 04
 09/08/2018  56 WIN 56
 08/08/2018  18 WIN 18
07/08/2018  32  Miss
06/08/2018  53 WIN 30
 05/08/2018  30 WIN 30
 04/08/2018  02 WIN 02 
 03/08/2018  78 Miss
 02/08/2018 08 WIN 08
 01/08/2018  63 WIN 
 31/07/2018  47 Miss
30/07/2018  83 WIN
 29/07/2018  86 WIN 
 28/07/2018  97 Miss
 27/07/2018  14 Miss
 26/07/2018  97 Miss
 25/07/2018  89 Miss
 24/07/2018  36 Miss
 23/07/2018  61 Miss
 22/07/2018  85 WIN 
 21/07/2018  96 Miss
 20/07/2018  39 WIN
 19/07/2018  67  Miss
 18/07/2018  46 Miss
 17/07/2018  93 WIN
 16/07/2018 86 WIN
 15/07/2018  52 Miss
 14/07/2018  64 Miss
 13/07/2018  76  Miss
 12/07/2018  50 WIN
 11/07/2018  26 WIN
10/07/2018  94 WIN
 09/07/2018  19 Miss
 08/07/2018  48 WIN 
 07/07/2018  31 WIN
 06/07/2018  85 Miss
 05/07/2018  52 Miss
 04/07/2018  52 Miss
 03/07/2018  18 Miss
 02/07/2018  71 WIN 
 01/07/2018  89 Miss
 30/06/2018  23 Miss
 29/06/2018  80 WIN
 28/06/2018  27 Miss
 27/06/2018  30 Miss
 26/06/2018  82 WIN 
 25/06/2018  63 WIN
 24/06/2018  37 WIN
 23/06/2018  42 WIN
 22/06/2018  51 WIN
 21/06/2018  28 Miss
 20/06/2018  63 WIN
 19/06/2018  51 WIN
 18/06/2018  34 WIN
 17/06/2018 60 Miss
 16/06/2018  40 WIN
15/06/2018  73 WIN
 14/06/2018  34 WIN
 13/06/2018 68 Miss
 12/06/2018  41 WIN
11/06/2018  49 WIN
 10/06/2018  17 WIN
 09/06/2018  43 Miss
 08/06/2018  64 WIN
 07/06/2018  21 WIN
 06/06/2018  40 WIN
 05/06/2018  16 WIN 
 04/06/2018  92 WIN
 03/06/2018  64 Miss
 02/06/2018  23 Miss
 01/06/2018  32 Miss